Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - इजीकीएल

इजीकीएल 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु परमप्रभु यावेमी आं कली लोव़ पाप्‍तु।
2मार लोव़ पाप्‍तु देंशा हना “ए मुर, गे सेइर पहाड गे कोव़ङो। मिनु मेको कली आं लोव़ पावो। इजीकीएल २५:१२-१४
3परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी ‘ए सेइर पहाड, गो इ कली लोव़ का पचा माल्‍‍‍नुङ। आं गुइ इ गे क्‍युक्‍नुङ। मिनु इ कली मुर मबाक्‍तीके नु श्‍‍येत्‍थ सेल्‍नन।
4गो इ सहर प्रेत्‍‍नुङ। मिनु गे मुर मबाक्‍तीक दुम्‍नेवे। मिनु गोन परमप्रभु यावे नङ, दे तुइक्‍नेवे।
5गे साइ इस्राएल कली ईख कुरतीवी। मिनु इस्राएली आन श्‍येत जची ना नु आन नोले ङा सजाइ तची ना तरवारम क्‍योरचा कली जिम्‍मा गेप्‍तीवी। भजन संग्रह १३७:७
6मोपतीके परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी, गो आं ब्रोंइशा बाक्‍शो खोदेंशो पा, गो इ कली हुश ख्राक्‍श पोक्‍ब आन गुइमी जिम्‍मा गेनन। मारदे हना गे हुश ख्राक्‍श पोक्‍चा दाक्‍तावी। हुश ख्राक्‍श पोक्‍तीकेम इ कली खेदा पाइब।
7गो सेइर पहाड कली श्‍येत्‍थ नु मुर मबाक्‍शो पहाड सेल्‍नुङ। मेको रे पा एर ओंथ पाइब नेल्‍ल आन कली खतम सेल्‍नुङमी।
8गो इ पहाड नेल्‍ल साइश्‍शो मुरपुकीम प्रिंनुङ। तरवारम साइश्‍शोपुकी इ डांडा मेर, इ बेंसी मेर नु इ खोल्‍सा मेर गोल्‍‍नीम।
9गो इ कली गेना हना यो कली श्‍येत्‍थ सेल्‍नन। इ सहर मुर मबाक्‍तीक दुम्‍नीम। मिनु गोन परमप्रभु यावे नङ, दे तुइक्‍नेवे’।
10गो परमप्रभु यावे मेक बाक्‍ती हना यो, गे ‘मेको रागी निक्‍शी नु राज्‍य निक्‍शी आं के दुम्‍ब। मिनु गो मेको आन कली हुकुम पाइनुङ’ देंते।
11मोपतीके परमप्रभु, परमप्रभु यावेमी गो आं ब्रोंइशा बाक्‍शो खोदेंशो पा गे इ गाइश्‍शो नु गेहे पतीक कोंइताक्‍यी। मारदे हना गे इस्राएल कली काइ मदाक्‍ती। गो इ कली मोदेंशोन पाइनुङ। गो इ कली निसाफ पङानु, इन दातेमी आं कली तुइक्पाइक्‍नुङ।
12मिनु गे गो परमप्रभु यावे नङ, दे तुइक्‍नेवे। मिनु गो इस्राएल ङा पहाड आन पर्बम इ शुक्‍शी पा पशो लोव़ नेल्‍ल नेंता। गे मार देंते देंशा हना ‘इस्राएल ङा पहाड नेल्‍ल मुर मबाक्‍तीके दुम्‍शो बाक्‍नीम। मिनु मेको आं कली गेशो बाक्‍ब’ देंते।
13गे आं कली ठेयब लेश्‍शा कोंइताक्‍यी। मिनु गे आं पर्बम शुश मरिम्‍शो लोव़ पाप्‍तीवी। गो मेको नेल्‍ल नेंता।
14रागी नेल्‍ल ग्‍येरसीशा बाक्‍मानु, गो इ कली चहिं मुर मबाक्‍तीक रागी सेल्‍नुङ।
15मारदे हना गे इस्राएल मुर मबाक्‍तीके दुम्‍मेनु, आं के दुम्‍त, दे ग्‍येरसीशो बाक्‍ते। मोपतीके, गो यो इ कली मोदेंशोन पाइनुङ। गे सेइर पहाड नु एदोम नेल्‍ल मुर मबाक्‍तीके दुम्‍नीनी। मिनु गोन परमप्रभु यावे नङ, दे तुइक्‍नीनी” देंत।