Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - इजीकीएल

इजीकीएल 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु परमप्रभुमी ठेयब सेंदा पा “सहर ङा सजाइ गेब मुर आन नेक्‍था जाक्‍कीन। इन साइक्‍तीक या कुरशा जाक्‍कीन” दे ग्रीत।
2मिनु गो ६ जना वोंइश मुर आइक्‍था ङा उत्तर गे ङा लाप्‍चो रे जाक्‍शो ताता। मेको नेल्‍लेमी साइक्‍चा कली या कुरशो बाक्‍तेक्‍म। मेको आन दातेमी बुश सुती वा फेक्‍शो ब्रेक्‍तीक कुरशो मुर का बाक्‍त। मेकोपुकी आगा ओव़शा कांसा के चढ़ेतीक आ नेक्‍था राप्‍तेक्‍म। इजीकीएल १०:२; दानीएल १०:५
3मेना इस्राएली आन परमप्रभु आ छेङछेङ करूब आन दाते रे इर गे याक्‍सीशा परमप्रभु यावे आ खिं आ लाप्‍चोम जाक्‍दीन्‍ने थुम्‍शो बाक्‍त। मिनु मेकोमी मेको सुती के वा फेक्‍शो ब्रेक्‍तीक कुरशो मुर कली
4“यरूसलेम सहर आ एर ओंथ नेल्‍ल हिरशा मेकेर पशो मूर्ति पूजा नेल्‍ल आन पर्बम सुर्ता नु रोंका पाइब मुर नेल्‍ल आन कुप्‍फीम चिन्‍ड का वोतो” दे माइक्‍तु। प्रकाश ७:३
5मिनु मेकोमी आं नेंचा ङा पा अरु आन कली “गेपुकी मेको आ नोले लशा, सहर एर ओंथ गाक्‍शा मुर आन कली सतीन। मेको आन कली शिशी मपथु, सुइ आन कली ब्रोंइचा मगेने।
6खूशो, ठिटा ठिटी, मीश मुर नु आल ब्रेप्‍च नेल्‍ल आन कली सतीन। तन्‍न आन कुप्‍फीम मेको चिन्‍ड पाइश्‍शो आन कली मथिने। आं बाक्‍तीक रे मेको मो पचा गोने” दे माइक्‍तीमी। मिनु मेकोपुकीम मेको परमप्रभु यावे आ खिं आ ङोंइती बाक्‍शो खाल्‍पा आन रेन मो पचा गोम्‍तेक्‍म। येरमीया २५:२९
7मिनु मेकोमी मेको आन कली “आं खिं ग्रांग्रा दिशो सेलीन। साइश्‍‍शो मुर आन कली लाङगाम प्रिंदीने, लने” दे माइक्‍तीमी। मोपतीके मेकोपुकी सहरम लशा, मुर आन कली साइक्‍तेक्‍म।
8मेकोपुकीम साइक्‍ना साइक्‍न लाम्‍तेक्‍म। गो चहिं आं का ला बाक्‍ती। मिनु गो खुम्‍की पा बाप्‍शा ठेयब सेंदा पा “परमप्रभु, परमप्रभु यावे, इन गाइश्‍शो यरूसलेम कली मोइक्‍नीनु, इस्राएल ङा लीशो नेल्‍ल आन कली यो साइक्‍नीनी?” देंती। इजीकीएल ११:१३
9मिनु मेकोमी आं कली “इस्राएल नु यहूदा ङा मुर आन खिं ङा मुर आन दोस थम ठेयब बाक्‍ब। रागी नेल्‍ल हुश ख्राक्‍शेम ब्रीशो बाक्‍ब। मिनु सहर दूली पतीकेम ब्रीशो बाक्‍ब। मारदे हना मेकोपुकीम ‘परमप्रभु यावेमी एको रागी प्रोंइशो बाक्‍ब। मिनु परमप्रभु यावेमी मारेइ मताइब’ देंनीम। इजीकीएल ८:१२
10मोपतीके गो मेको आन कली शिशी मपथु सुइ आन कली ब्रोंइचा मगेनुङ। मेको आन पशो खोदेंशो पा सजाइ गेनुङमी” देंत। इजीकीएल ७:४
11मिनु मेको सुती वा फेक्‍शो ब्रेक्‍तीक कुरशो मुरुम “गो इन अरेशो खोदेंशो पाता” देंत।