Text copied!
CopyCompare
Svenska Kärnbibeln - en expanderad översättning - Ordspråksboken

Ordspråksboken 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Min son (barn, vän), om du gått i borgen för din granne, eller förhastat skrivit på ett avtal med en främling,
2då är du förpliktigad eftersom du har gett ditt ord, du är fångad av dina egna ord.
3Du själv har försatt dig i situationen att din granne har makt över dig, men gör så här för att bli fri agera på en gång: Ödmjuka dig, gå och böna och be din granne (tjata på honom). Så att han betalar sin skuld och därigenom frigör dig från ditt åläggande mot fordringsägarna.
4Unna inte ögonen någon sömn, stäng inte ögonlocken.
5Befria dig själv som en gasell från en jägares bössa, som en fågel ur fågelfångarens grepp.
6Du som är lat (slö), gå och titta på myran, begrunda (se, undersök, förstå, tänk på) dess liv (handlingar, moral, väg) och bli vis.
7Den har ingen furste (chef), ingen konstant påpassning av en tillsyningsman (överordnad) eller en härskare (en som dikterar lagar och bestämmer allt),
8ändå förbereder den sin föda under sommaren och samlar in sin mat när det är skördetid.
9Latmask, hur länge ska du ligga där i sängen, när ska du vakna upp från din sömn?
10Ännu lite mer sömn, slumra (vila) lite till, lägg armarna i kors för att vila ännu mera. Vet du vad som står på tur?
11Fattigdomen kommer marscherande steg för steg och misär (nöd, brist) kommer som en beväpnad man och du tvingas lyda honom.
12En fördärvlig människa, ja en gudlös person, är den som har en livsstil med förljuget (förvridet, perverst) tal.
13En sådan blinkar med ögonen, stampar med fötterna ger hemliga signaler, och ger tecken med fingrarna allt för att missleda och förleda.
14Hans hjärta är förvridet (perverst, förljuget), han smider ständigt onda planer (planerar olycka och bedrövelse mot andra), han skapar och föder osämja (split, oenighet).
15Därför ska plötsligt olycka (katastrof) komma över honom, plötsligt blir han krossad utan räddning.
16Här är sex saker som Herren hatar, ja sju som han avskyr (anser vara motbjudande, vidriga):
17En stolt blick (arrogant attityd som upphöjer sig själv och nedvärderar andra människor). En ljugande tunga. Händer som mördar den oskyldige.
18Ett hjärta som smider (planerar) onda planer (tankar). Fötter som lätt springer mot ondska.

19Ett falskt vittne som andas ut lögner en som talar osanning i allt han säger, även under ed. En som sår osämja mellan sina bröder (splittrar). I den här hebreiska stilen är den sista punkten den starkaste och överst av det Gud avskyr.
20Min son (barn, vän), bevara din faders bud givna från Gud och förkasta (lämna, överge) inte din mors undervisning (hebreiska ”Torah”) från Guds ord.
21Bind dem ständigt (kontinuerligt, gång på gång) runt ditt hjärta, och knyt dem runt din hals.
22När du går, ska de orden från dina föräldrars Gud leda dig, när du sover ska de vaka över (skydda, bevara) dig när du vaknar ska de tala till dig.
23För buden är en lykta (oljelampa), och all undervisning (hebreiska ”Torah”) från Bibeln ett ljus, och tillrättavisning som leder till disciplin (ordning, lydnad) är vägen till livet.
24De bevarar dig från den onda (prostituerade) kvinnan och från den lösaktiga kvinnans (äktenskapsbryterskans) förföriska (inställsamma, smickrande) tal.
25Låt inte ditt hjärta ha lust till hennes skönhet, låt dig inte fångas av hennes blickar.
26För den prostituerade kvinnan är en man inte mer värd än ett mål mat, men den otrogna kvinnan (äktenskapsbrytaren) däremot jagar (är ute) efter ditt dyrbara (ärbara) liv.
27Kan man bära eld (brinnande ved) i famnen utan att kläderna tar eld?
28Kan man gå barfota på glödande kol utan att fötterna blir svedda?
29Så är det med den som går in till (har sexuellt umgänge med) sin nästas hustru, den som rör henne går inte ostraffad.
30Man kan förstå (ha medlidande med) en tjuv som stjäl mat när han är hungrig,
31men om han ertappas måste han ändå betala tillbaka sjufalt, han kan tvingas lämna allt han äger i sitt hus.
32Men den som däremot begår äktenskapsbrott saknar förstånd (moral, förståelse), han förstör (förintar, fördärvar, förvränger) sin egen själ (och sitt liv).
33Sår (sjukdom, plåga) och skam (förödmjukelse, degradering) är vad han får, och hans vanära (förakt, låga status) utplånas inte.
34För mannens den otrogna kvinnans man svartsjuka gör honom rasande, han kommer inte att visa någon nåd då otrohetsaffären uppdagas och han hämnas.
35Han kommer inte ens att överväga någon typ av kompensation, han kommer att vägra ta emot något av dig oavsett hur stor summa du erbjuder.