Text copied!
CopyCompare
Wedau Mark - Proverbs

Proverbs 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
20Natu, amam ma alom ai vinuaterena anatapui ma voteletelei.
21Ma vojijina-kauei au nuanuam; marana patapatai au uam ma gadoi.
22Maranai e bababara, ai vinuaterena am etanai ina rauḡadaḡadari. Maranai e matamatave, ai vinuaterena ina matave-painim. Maranai u vomairi, ai vinuaterena awarim ina babani.
23Aubaina wei tarawatui lamna rampa. Wei viararamana lamna ravilala, etanaina e lalalai. Nuaterena bagibagina lamna lawana aiaina etanaina.
24Taui ina aguim da wavine matai maḡamaḡaui ma vorei, ma wavine tavitavinena ana gwalameru.
25Eḡa wavinena inana aiaina ma erawei. Eḡa! Ma voterei da matanei oram ina taini da ina waroim.