Text copied!
CopyCompare
Svenska Kärnbibeln - en expanderad översättning - Ordspråksboken

Ordspråksboken 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Den onde flyr även när ingen förföljer honom, men de rättfärdiga är oförskräckta (frimodiga) som lejon.
2När ett land syndar (gör uppror mot Gud), får det många ledare som kämpar om makten, eftersom Guds välsignelse och beskydd är borta, men när ledaren är en man med förstånd (kunskap, insikt), blir det långvarig stabilitet.
3En fattig stridsman (en starkt man) som förtrycker de svaga (andra fattiga människor) är som ett skyfall som förstör skörden plundrar dem på allt de har.
4De som överger undervisningen (lagen, hebreiska ”Torah”) lovordar (talar väl, prisar och upphöjer) syndaren, men de som håller fast vid undervisningen Guds lag, Bibelns instruktioner tar upp striden mot de ogudaktiga.
5Onda människor förstår inte hur man dömer rättvist (vad dom och rätt är), men de som söker (hänger sig åt, frågar efter) Herren får full insikt.
6Bättre en fattig man som är ärlig (har integritet och vandrar upprätt), än en rik man som medvetet vandrar på felaktiga vägar.
7Ett vist barn håller buden lagen, följer instruktionerna från sina föräldrar och Gud, men den som umgås (associerar sig) med slösaktiga (impulsiva) människor är en skam för sin far.
8Den som lever på att ta ut skyhöga räntor (använder tvivelaktiga metoder, utpressning), samlar sin förmögenhet till någon som kommer att ta sig an de fattiga och ge tillbaka pengarna.
9Den som vänder bort sitt öra från att höra lagen vägrar att lyssna och leva efter Guds bud, även hans bön är avskyvärd inför Gud.
10Den som leder de rättfärdiga in på en ond väg faller själv i sin grop, men de renhjärtade kommer att få ett gott arv.
11Den rike är vis i sina egna ögon tror sig ha gjort allt rätt, men en fattig man med förstånd genomskådar honom.
12När de rättfärdiga triumferar är det underbart (glädje, fest), men när de ogudaktiga reser sig upp och får makt, håller folk sig undan.
13Den som gömmer (täcker över, döljer) sina synder har ingen framgång (lycka, välgång, ekonomisk välsignelse), men den som bekänner och ångrar sina synder (lämnar dem) får nåd.
14Välsignad (glad, lycklig, avundsvärd) är den som i vördnadsfull tillbedjan alltid fruktar Herren oavsett omständigheter, men den som förhärdar sitt hjärta mot Gud störtar i olycka (råkar ut för svårigheter).
15Som ett rytande lejon eller en vild (rasande) björn är en ogudaktig ledare över ett fattigt folk.
16En furste (ledare) som saknar förstånd (insikt, förståelse) är en grym tyrann, men den ledare som hatar orättfärdiga inkomster (avskyr girighet) ska leva länge.
17Om en man medvetet utgjuter en människas blod mördar någon, blir han en flykting ända till sin egen grav, låt ingen understödja (hjälpa, försörja) honom.
18Den som vandrar rättfärdigt (har integritet) ska bli räddad (befriad, frälst), men den som går orätta vägar (säger en sak men gör en annan), hans fall kommer plötsligt.

19Den som odlar sin jord får en rik skörd, men den som ivrigt (passionerat) jagar fåfänglighet (moraliskt fördärvade personer, meningslösa mål, snabba pengar) mättas med fattigdom.
20En som är trogen får överflödande välsignelser (framgångar, gåvor, frid), men den som snabbt vill bli rik oavsett pris ska inte bli ostraffad.
21Att vara partisk (ha anseende) till personer i en rättslig tvist, på grund av deras status eller ställning är aldrig rätt, trots det kan en del synda köpas för att vittna falskt bara för en bit bröd.
22Den som har ett ont öga (fullt av begär) rusar fram för att bli rik, omedveten om att fattigdomen hinner ikapp honom.
23Den som tillrättavisar i kärlek går till rätta med någon får efteråt mer uppskattning än den som bara smickrar med tungan.
24Den som rånar sin far och mor och säger: ”Det är ingen synd!” Han är kompanjon med den som förgör (raserar, dödar).
25Den som har ett girigt hjärta rör upp trätor (startar tvister), men den som sätter sitt hopp till Herren blir välsignad (får framgång och blir mättad).
26Den som bara förlitar sig på sitt förstånd (hjärta, inre) är en dåre, men den som vandrar i Guds vishet blir befriad från många fällor.
27Den som ger till den fattige behöver inte sakna någonting, men den som vänder bort blicken för att inte se deras behov får många förbannelser.
28När de ogudaktiga reser sig upp och får makt, gömmer sig folk (man blir försiktig och varsam i allt man gör), men när de ogudaktiga förgås, ökar de rättfärdiga i antal.