Text copied!
CopyCompare
Svenska Kärnbibeln - en expanderad översättning - Ordspråksboken

Ordspråksboken 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bättre är vara fattig och ärlig (ha integritet) än att ljuga (ha ett fördärvat förvridet tal) och vara en självgod dåre.
2Det är farligt att ha en stark längtan (passion, iver) utan kunskap, den som rusar i väg gör dåliga val (missar målet, syndar).
3Det är en människas egen dårskap som förstör hennes vägar (får henne på fall), trots det blir hon ändå frustrerad (arg) på Herren i sitt hjärta.
4Rikedom ger många vänner, men den fattige undviks av sin granne.
5Ett falskt vittne blir inte ostraffat, och den som andas ut lögner kommer inte undan straff.
6Många frågar efter tjänster från en generös man, alla är vän med en givmild person.
7En fattig mans släktingar hatar honom, och hans vänner undviker honom. Han söker intensivt efter dem med tomma löften, men de är borta.
8Den som skaffar visdom älskar sitt eget liv, den som bevarar urskillningsförmåga (insikt) får framgång (lycka).
9Ett falskt vittne blir inte ostraffat, den som andas ut lögner kommer att förgås.
10Det passar sig inte för en självgod dåre att leva i lyx, än mindre att en tjänare skulle råda över kungar (furstar, ledare).
11En människa med gott omdöme är sen till vrede, det är hennes ära att ha överseende med en orätt (låta den passera).
12En konungs vrede är lika skräckinjagande som ett lejons rytande, men hans favör (gillande) är lika livgivande och svalkande som daggen på gräset.
13En dåraktig självgod son är sin faders undergång, en stridande hustru är som ett ständigt takdropp.
14Hus och rikedomar kommer som arv från föräldrar, men en förstående (insiktsfull, varsam, framgångsrik, duktig) hustru kommer från Herren.
15Lathet gör att en människa faller i en djup sömn, den håglöse (som är overksam och inte tar några initiativ) får gå hungrig.
16Den som håller buden från Gud och människor får behålla sitt liv, men den som inte bryr sig om hur han lever kommer att dö i förtid.
17Den som förbarmar sig över (hjälper) den fattige lånar till Herren, han kommer att betala tillbaka för de goda gärningarna.
18Fostra din son medan det ännu finns hopp, låt inte din ovilja (tveksamhet) att säga ifrån leda till hans död.

19En man med stor ilska måste bli straffad, om du friar honom från konsekvenserna av sina vredesutbrott, måste du rädda honom om och om igen.
20Lyssna på råd och ta emot tillrättavisning, då kan du bli vis framöver (till sist, när du är gammal).
21En människa har många planer i sitt hjärta (sinne), men det är Herrens tankar (syften) för henne som står fast.
22Vad som är önskvärt i människan är godhet (vänlighet, lojalitet, trofasthet), och en fattig man som är ärlig är bättre än en rik lögnare.
23Att i vördnadsfull tillbedjan frukta (att böja sig inför) Herren leder till liv, den som gör det vilar mätt (tillfredsställd, har överflöd) och undgår ondska.
24Den late lägger handen i maten, men förmår inte föra den tillbaka till munnen.
25Bestraffa en dåre, och den oförståndiga (omedvetne, dåraktige, utan hämningar) lär sig att handla vist. Tillrättavisa en man med förstånd, och hans kunskap (insikt) ökar.
26En son som utövar våld mot sin far och driver bort sin mor, han ger föräldrarna skam och drar vanära (förbannelse) över sig själv.
27Min son (barn, vän), om du inte lyssnar på tillrättavisning irrar du (som en berusad) bort från kunskap.
28Ett ogudaktigt vittne hånar rättsväsendet (rättvisa), och syndarens (den ogudaktige, kriminelles) mun sväljer glupskt ondska.
29Domen väntar (är till för) dem som hånar (föraktar Gud), och spö slag för dårarnas rygg.