Text copied!
CopyCompare
Svenska Kärnbibeln - en expanderad översättning - Ordspråksboken

Ordspråksboken 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Den som medvetet isolerar (separerar) sig från Gud och människor, ger efter för sitt eget begär, och går emot all vishet (förnuftighet, klokhet).
2En självgod dåre har ingen längtan efter förstånd (finner ingen glädje att söka insikt och vishet), han vill bara uttrycka sina egna åsikter.
3Där en ogudaktig finns på en plats, i ett sällskap, eller i djupen av sin ondska, där finns också förakt av allt som är ärbart och rätt. Inre brist på aktning leder till yttre tillrättavisning.
4Orden i en människas mun är som djupa vatten kan vara svåra att förstå, men en vis man bemödar sig att hämta upp dem, se Ords 20:5, källan till Guds vishet är som en flödande bäck ren och livgivande.
5Det är avskyvärt att ta den skyldiges parti (favorisera och upphöja honom i rättssalen), och på så vis ta bort rätten från den oskyldige (rättfärdige).
6En självgod dåres läppar leder till strid (tvister, trätor) - ja, hans mun ropar efter slag (hans ord inbjuder till att bli straffad).
7En självgod dåres mun blir hans undergång, hans läppar är en snara (fälla) för hans själ (liv, känslor, sinne, vilja).
8Orden från en skvallrare (ryktesspridare) är som läckerbitar som slukas glupskt (med hast), de går in i kroppens innersta delar.
9Den som är lat i sitt arbete (försummar det medvetet och inte ens försöker), är bror till den som förgör (vandaliserar, bryter ner, dödar). Att bara släppa taget leder till undergång.
10Herrens namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar (springer) dit och blir beskyddad (lyft) högt upp över ondska och fara.
11Den rikes tillgångar är hans mäktiga (välbefästa) borg, i hans egen inbillning (högfärd, stolthet, högmod) är den hans tillgångar en hög mur.
12Högmod (arrogans, övermod) i människans hjärta går före fall (krasch, degradering), ödmjukhet (beskedlighet, ett hjärta som kan underordna sig Gud och människor) är vägen till ära (upphöjelse, respekt).
13Den som svarar innan han hört alla fakta är dåraktig och får skämmas.
14Människans ande stärker (uppehåller, ger näring åt) henne under fysisk sjukdom (smärta, problem), men en svag och bruten ande - vem kan bära den? Under fysisk sjukdom finns hoppet och längtan efter att bli bättre, men under en depression är viljan att leva bruten.
15Hjärtat hos den som har omdöme (är förståndig) förvärvar (samlar, förökar sin) kunskap, och de visas öron söker alltid (lyssnar, begär, frågar) efter kunskap.
16Gåvor öppnar vägen och leder en människa inför inflytelserika (stora) män.
17Den som först lägger fram sin sak verkar ha rätt, tills hans motpart frågar ut honom.
18Lottkastning sätter stopp för tvister (ordstrider, tävlan), och skiljer mellan oeniga, mäktiga (inflytelserika) män.

19En broder som blivit förolämpad (kränkt, förnärmad, stött) är svårare att vinna tillbaka än en stark (befäst) stad, strider (tvister, gräl, tävlan) är som en regel (bom, tvärslå) på porten till en fästning.
20En människas inre mättas av frukten från sin mun (sitt tal), konsekvenserna av sina ord får han själv bära både det goda och det onda.
21Tungan har makt över död och liv, den som älskar den måste också äta dess frukt.
22Den som finner (träffar, lär känna) en god hustru har fått något gott, och har vunnit Herrens välsignelse (fått en förmån given från Gud)
23Den fattige använder bönfallande ord (ber om nåd), den rike svarar däremot med hårda (aggressiva, sarkastiska, burdusa) ord.
24En människa som försöker få många ytliga vänner en som försöker vara vän med hela världen blir splittrad (bryts sönder, visar sig vara en dålig vän), men en äkta vän är mer trofast (ännu närmare) än en broder.