Text copied!
CopyCompare
Svenska Kärnbibeln - en expanderad översättning - Ordspråksboken

Ordspråksboken 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Detta är konung Lemuels gudomligt inspirerade ord, förmaningar som hans mor gav honom. Lemuel betyder ”tillhör Herren”. Det är troligt att det syftar på Salomo, och då är det hans mor Batseba som gett honom dessa ord.
2Hör upp min son, lyssna min son som jag har fött, lyssna min son som jag har fått som löfte från Gud. Batseba ropar tre gånger på Salomo för att ge honom följande råd.
3Ge inte din kraft till lösaktiga kvinnor, lev inte på ett sådant sätt som utblottar (avsätter, förintar) en kung.
4Det passar sig inte för kungar, O Lemuel, det passar sig inte för kungar att dricka vin, eller för ledare att sukta (ha en stark längtan) efter rusdrycker (alkohol).
5Sådana kungar kan, i fyllan, inte skilja på rätt och fel, och människorna som är beroende av dem råkar illa ut.
6Ge i stället starka drycker som medicin till dem som är på väg att dö, och vin till den som har smärta.
7Låt dessa få dricka, så att de glömmer sitt bedrövliga tillstånd (nöd, fattigdom) och sina bekymmer.
8Öppna din mun för alla som inte kan föra sin egen talan, för alla dem som är hjälplösa.
9Öppna din mun, döm rättvist, för den betrycktes och fattiges talan.
10Detta avslutande stycke är dels en beskrivning av en god hustru, och familjerelationer. Samtidigt är det också en sammanfattning av hela Ordspråksboken och en hyllning till den personifierade visheten. Stycket är skrivet som poesi i en alfabetisk form. I en sådan s.k. akrostisk dikt utgår varje rad från de tjugotvå hebreiska konsonanterna i ordningsföljd. De hebreiska bokstäverna är mer än bara bokstäver, de är symboler och har också ett talvärde. Ofta förstärker symbolen versen och gör betydelsen ännu mer tydlig. Svenska Kärnbibeln tar med symbolen och skriver också inom hakklammer vad den symboliserar. Det ord som börjar med den aktuella bokstaven skrivs också i fetstil för att indikera att det är ett extra viktigt ord just i den versen. Vem kan hitta en kvinna som är ärbar (driftig, duktig, intelligent, med god karaktär)? Hon är långt mycket mer dyrbar än juveler (rubiner, pärlor). Den första hebreiska bokstaven är: א - Alef. Tecknet föreställer en oxe. Bokstaven symboliserar styrka, ledaren, den första och det viktigaste. I denna vers är det orden ”kvinna” som börjar med denna bokstav. Detta förstärker att den viktigaste egenskapen hos en kvinna är hennes karaktär. Att få en ärbar hustru är mycket värdefullare än materiell rikedom. På samma sätt är det med visheten, den är det viktigaste att finna.
11Hennes man litar fullständigt på henne i allt och behöver inte sakna någonting. Ordagrant ”har inget behov av plundring”. I samband med äktenskap kan det syfta på att han inte behöver söka kärlek och tillgivenhet hos andra kvinnor. Den andra hebreiska bokstaven är: ב - Bet. Tecknet avbildar ett tält eller ett hus. Bokstaven symboliserar den plats man bor på, eller de som är i huset - sin familj. I den här versen är det ordet ”litar” som börjar med denna bokstav. Tecknet förstärker hur viktig gemenskapen och den absoluta tilliten mellan man och hustru är.
12Alla sina livsdagar gör hon det som är gott för honom, inte det som är ont. Den tredje hebreiska bokstaven är: ג - Gimel. Tecknet avbildar en kamel. Bokstaven symboliserar rikedom och storhet. Ordet ”gott” börjar med denna bokstav, och förstärker att hon är en positiv kraft som för med sig välgång och framgång, och inte smärta och förödelse.
13Hon tar fram(engagerar sig för att få fram) ull för varma kläder på vintern och lin som är svalt på sommaren, och ser fram emot att arbeta och göra kläder av det. Den fjärde hebreiska bokstaven är: ד - Dalet. Tecknet avbildar en öppen dörr sedd ovanifrån. Bokstaven representerar att kunna fatta beslut och välja rätt väg. Ordet ”tar fram, engagerar sig” börjar med denna bokstav och förstärker hur hon väljer rätt beslut.
14Hon är som ett handelsskepp fyllt med exotiska varor, hon tar hem dem till sin familj från andra sidan jorden. Den femte hebreiska bokstaven är: ה - He. Tecknet avbildar ett fönster. Det symboliserar att se och ha perspektiv. I denna vers är det ”hon är” som börjar med denna bokstav, detta belyser hur hon till och med lyckas med internationella affärer. Hon är företagsam och har vision och framåtanda.
15Och hon går upp tidigt på morgonen, och förbereder mat även andlig mat till familjen och ger de anställda sina portioner (delegerar arbetsuppgifterna). Den sjätte hebreiska bokstaven är: ו - Vav. Tecknet avbildar en tältpinne, en krok eller hängare. Rent praktiskt var det tältpinnen som höll tältduken uppe. Den binder ihop olika saker. På samma sätt används bokstaven i grammatiken för att binda ihop ord till meningar. Orden ”och”, ”men”, ”alltså” osv. börjar med ”vav”. I denna vers är det orden ”och” som börjar med denna bokstav. Detta förstärker sambandet med versen innan. Att hon både tänker på andra och familjens behov.
16Hon ser ut(planerar noggrant för) en åker, från hennes egen inkomst planterar hon en vingård. Den sjunde hebreiska bokstaven är: ז - Zajin. Tecknet avbildar ett svärd. Bokstaven symboliserar rörelse och iver. Bokstaven används i ordet ”ser ut” och betonar att hon är duktig och alert, hon investerar familjens resurser så de växer.
17Hon är fylld med kraft andlig, mental och fysisk, och kavlar ivrigt upp ärmarna för att sätta igång. Den åttonde hebreiska bokstaven är: ח - Chet. Tecknet avbildar ett staket. Bokstaven symboliserar något som binder samman och inhägnar, rent fysiskt som ett staket eller en mur, eller socialt som vänskap och kärlek. I denna vers är det ordet ”kavlar ivrigt upp ärmarna” som börjar med den bokstaven. Att just denna bokstav används här belyser hur hon engagerar sig för familjen med hela sin kraft. Hon älskar familjen och gör allt för att hålla ihop den.
18Hon försäkrar sig om att resultatet av arbetet är bra, Ordagrant ”hon smakar på arbetet”, hon har en känslighet och vet vad som är bra och dåligt för familjen. hennes lampa (ande, livslust) slocknar inte på natten. Natt kan symbolisera tider av problem, sorg och oro. Trots svårigheter ger hon inte upp. Den nionde hebreiska bokstaven är: ט - Tet. Tecknet avbildar ett huvud och en svans och föreställer antingen en orm i en korg, eller en människa som har böjt sig i ödmjukhet. Paradoxalt nog kan bokstaven symbolisera både ont och gott, antingen rebelliskhet eller godhet. I den här versen börjar ordet ”försäkrar sig om” med denna bokstav. Här förstärker det att hon vet vad som är gott och vad som är dåligt. Hon är andligt vaksam och vet vad som för familjen samman och vad som splittrar den.

19Hon tar tag i sländtrissan med en stadig hand, hon är flink att använda sländan med sina händer. Den tionde och minsta hebreiska bokstaven är: י - Jod. Tecknet avbildar en arm eller en sluten hand. Handen symboliserar styrka och kraft. Ordet ”hand” börjar med denna bokstav och förstärker att hon inte är rädd för att arbeta. Slända och sländtrissa används för att manuellt framställa tråd och garn.
20Hon har en öppen hand till den fattige, ja hon sträcker båda händerna till den i nöd. Den elfte hebreiska bokstaven är: כ - Kaf. Tecknet avbildar en utsträckt hand och symboliserar givmildhet. I denna vers börjar ordet ”öppen hand” med denna bokstav och förstärker att hon ger frikostigt. Hon fyller både materiella och själsliga behov.
21Hon är inte rädd för snön (vinter och kyla), för hela hennes familj är klädd i dubbla lager av röda kläder. Den tolfte hebreiska bokstaven är: ל - Lamed. Tecknet avbildar en stav eller oxpiska. Den beskriver ofta auktoritet, eller något som motiverar och gör så att något sker. Ordet ”inte” börjar med denna bokstav och förstärker att hon inte är rädd för framtiden, hon är förberedd att möta vintern.
22Hon bäddar sängen med mjuka lakan, och hennes nattlinne är purpurfärgat av finaste silkestyg. Den trettonde hebreiska bokstaven är: מ - Mem. Bokstaven står för vatten, folk, nationer och språk. I samband med äktenskap representerar det även sexualitet. Ordet ”mjuka lakan” börjar med denna bokstav, och förstärker att Gud har skapat sexualiteten och att det är något fint som tillhör äktenskapet.
23Hennes man är högt respekterad i sitt arbete, han sitter bland de äldste i porten där rätt skipades och etik och moral diskuterades. Den fjortonde hebreiska bokstaven är: נ - Nun. Tecknet avbildar en fisk och betyder arvtagare och avkomma. Det används ofta för att beskriva en fortsättning och kontinuitet. I den här versen börjar ordet ”högt respekterad” på denna bokstav och förstärker att hennes man i vishet leder landet framåt och ger en bra framtid för kommande generationer.
24Hon tillverkar fina linneskjortor(dräkter, klänningar) och säljer dem, hon förser köpmännen med bälten. Antagligen fina broderade matchande bälten i silke som användes till linneskjortorna. Den femtonde hebreiska bokstaven är: ס - Samek. Tecknet avbildar en pelare och symboliserar stöd, support, stabilitet. I den här versen är det ordet ”linneskjortor” som börjar med denna bokstav, och förstärker att familjen är försörjd och har ekonomisk stabilitet.
25Styrka och värdighet är hennes klädnad (hennes position är säker och stark), och hon gläder sig över framtiden. Eftersom hon vet att hon och hennes familj är redo att möta den. Den sextonde hebreiska bokstaven är: ע - Ajin. Tecknet avbildar ett öga eller en vattenkälla. Den symboliserar ofta profetisk klarsyn och uppenbarelse. Här är det ordet ”styrka” som börjar med denna bokstav, och förstärker att hennes styrka kommer inifrån, hon vet vem hon är och är trygg i sin identitet.
26När hon öppnar sin mun talar hon vishet (andlig vishet talad med färdighet), på hennes tunga finns kärlekens lag (hon ger vänliga förmaningar, hennes råd ges i en ande av kärlek, godhet och trofasthet). Den sjuttonde hebreiska bokstaven är: פ - Pe. Tecknet avbildar en öppen mun med en tunga i. Symboliserar ofta tal och relationer. Här är det ordet ”mun” som börjar med denna bokstav. I den här versen förstärks hur viktig kommunikation är i ett äktenskap, och att den sker i kärlek.
27Hon är uppmärksam på allt som sker i hemmet (ordagrant ”är uppmärksam på vägarna till huset”, hon är andligt alert på vad som tillåts komma in i hemmet) och lathetens bröd (skvaller, missnöje, självömkan) tar hon inte i sin mun. Den artonde hebreiska bokstaven är: צ - Tzade. Tecknet avbildar en fiskkrok. Symboliserar ofta rättfärdighet och här är det just ordet ”uppmärksam” som börjar med denna bokstav. Det är viktigt att vara uppmärksam på vad man tillåter ske i sitt hem, att man inte bjuder in orättfärdighet. Det man sår får man skörda. Brödet är den färdiga produkten från vetet som har såtts. Uttrycket ”lathetens bröd” är alltså resultatet av likgiltighet och ouppmärksamhet på vad som kommer in i hemmet.
28Hennes barn växer upp, och välsignar henne. Hennes man skryter också över (talar gott, lovordar) henne: Den nittonde hebreiska bokstaven är: ק - Qof. Tecknet avbildar ett nålsöga eller baksidan på ett huvud. Symboliserar ofta att stå bakom någon och hjälpa. I den här versen är det orden ”växer upp” som börjar på den bokstaven. Tacksamhet och uppskattning för vad kvinnan gör kommer inte alltid direkt, framifrån, utan ofta senare bakom ryggen av kvinnan. Det är först när barnen växt upp de tackar för en god uppfostran.
29”Många kvinnor är ärbara (nobla, duktiga), men du överträffar varenda en av dem.” Den tjugonde hebreiska bokstaven är: ר - Resh: Tecknet avbildar framsidan av ett huvud och symboliserar att se. Ordet ”många” börjar med denna bokstav och förstärker att många kommer att se hur ärbar hon är. Versen indikerar också att uppskattning och lovprisning kommer direkt till henne från hennes make. Detta till skillnad från barnen, se föregående vers, som först när de växt upp visar sin uppskattning.
30Charm kan förleda och skönhet är kortflyktig, men en kvinna som i vördnadsfull tillbedjan fruktar Herren, hon ska prisas (uppskattas, äras). Den tjugoförsta hebreiska bokstaven är: ש - Shin. Tecknet avbildar en tand, och symboliserar ofta att krossa och att förgöra något. I denna vers är det ordet ”förleda” som börjar med denna bokstav och förstärker att yttre skönhet och charm är något som förgår.
31Ge henne erkännande för vad hon gör (låt henne ta del av vinsten). Ryktet om allt gott hon gör kommer att sprida sig i hela stan (stadsportarna) och hon blir en respekterad (älskad, uppskattad) kvinna. Den tjugoandra hebreiska bokstaven är: ת - Tav. Tecknet föreställer en punkt, signatur eller ett kors. Som den sista bokstaven är detta en signatur och symboliserar ofta det som avslutar och fulländar. Ordet ”ge” börjar med denna bokstav, och förstärker hur viktigt det är att ge kvinnan erkännande. Som den sista punkten är detta en signatur av Batseba som avslutar råden till Salomo.