Text copied!
CopyCompare
Habo nalolene bi gahenge lo winigo ogo - Mini Gigabi

Mini Gigabi 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wali agali ko biaga karume ti mbiralime bole talima ibiragola piagadagua bame gi howa ibida piaga kagoni. Anigo wali agali tigabi karu ti budi gabua laiono ale elahe haabo haga ka.
2Wali agali dindi timbuni mbiraoreha haga karume ko hangu biaabo hayagua dindi ogoninaga haru haga tara tara hela aribia haabo holebira. Anigo dindi mbiraha haru haga bayalebi mini gigabiwibi kayagua o biagome wali agali bayuwa haru halu dindi bayale hongohe wiaabo holebira.
3Agali mbirali ibu haru haga howa wali agali yagibano karu hengedape haga kayagua ogoni ibu iba li timbuni poragome mabuha tomo hengedaru mo ko haradagua bialu kagoni.
4Wali agali mana lo ngaru erembira miaga karume wali agali ko biaga karunaga mini yaraga haga ka. Anigo mana lo ngaru biaga karume ko biaga karu heba mini mbiraore nahaga ka.
5Wali agali ko biaga karu ti mana tigabi agobi ngabe manda nabi kagoni. Anigo Anduane Homogo talima piaga karu ti mana tigabi ogoni manda buwaore ka.
6Mbirali yagibano howa mana tigabi biaga kagome mendeali homogo howa mana tigabi nabiaga kago bolanguahe kagoni.
7Wandari igiribi daliahe mana lo ngadagua bialu haga karu ti mini gigabiwi kagoni. Urunime ti wali agali ko mangahe habane nabulene karu baba nenege ho hayagua nde ti ai̱ya abala mo taga haragoni.
8Agali mbirame ibunaga muni wali agali maru ti dano hadaba lowa dano biago yadai biragola muni miyagobi ndo dewa ngidaba lowa ibu homogo hayagua ibu muni ogoni nayi holebira. Muni ogoni mbirali yagibanoru dara howa biamogo biaga kagonaga giha mo mulebira.
9Í̠na mana lo ngago hale halu nabiriyagua Ngode Datagaliwabehanda ibuhondo bi lariligo hale hoa nabi ko ngubidane hondolebira.
10Í̠na agali tigabi kago ko bilo mo hondo hariyagua í̠na gono wirigoha í̠ni do wulebere. Wali agali ko mbira nabiaga bayale karu ti Ngode Datagaliwabehanda yolo karulapeore mulebira.
11Homogo karume ti mini gigabiwi kama manda biaabo haga. Anigo yagibano kagome wali agali maru karunaga mini ngago bayuwa tale biaga kayagua ibu mini gigabiwi heneneore ka.
12Haru haga agali tigabi mbira tagira íbu harangi wali agali bibahendeme turu howa ibu mini yaraga haga. Anigo agali mini kowi kagome haru hole tagira íbu harangi wali agalime ibu hondowa ti ha do haga.
13Wali agali mbirame ko biyago do ho hayagua ibugua mbirale bigi birago bayale naholebiraore. Anigo mbiralime ko bibahende biyago lapani halu kohondo erembira miyagua Ngode Datagaliwabehanda ibu dara howa biamogo bulebira.
14Anduane Homogohanda laradagua biaabo hariyagua í̠ turu ho haabo holebere. Anigo Anduane Homogonaga bi hale habe manga howa doga ho hariyagua í̠ ko ngagoria polebere.
15Agali ko biaga mbirame haru haga howa wali agali hongo nahe karu hengedape haga. Agali ogoni ibu budi gabua timbuni laiono hongo howa ngororo lagadaguabi biango dudu ale timbuni mini bea mbirame tomo taya bima ibaga biagadaguabi bialu ibu hiriribi haga.
16Haru haga kago mini giga napale hayagua wali agali mo ko halu haru ha ko holebira. Anigo haru haga mbirame wali agalinaga ngaru guru nolenebi mo hondo holenebi hame nale kago ibugua luore haru haabo holebira.
17Mbiralime mendeali homelo bo wahaga kago ibu tandaga nalu haabo holebira. Ibu bayale holene mbira handa walia nahe ibagabu kaore homalu waholebira. Ogonibi kago mbiralime ibu biamogo bulene nawi.
18Í̠na mana tigabi bialu hariyagua í̠ bayale holebere. Í̠na ko bialu hariyagua í̠ abale pilope holebere.

19Wali agali mbirame biabe erekuibi bialu mabu hangayagua ibu tomo nolene dewa wu holebira. Anigo wali agali horo mo hole bialu biabe nabiaga karu ti yagibano haabo holebira.
20Wali agali mini tigabi karu ti turu holeneme to̱lotagiho holebira. Anigo mbirali ibu abale hibilaba lowa homogo hole manda biyagua pani nane napolebira.
21Agali mbirame godi hale halu howa irane baya hangu dabo handa nabi mendegonaga abale la halu mendego hengedape hayagua nakarulape bira. Anigo godi dabaga marume muni emeneorebi mbira ngilo lowa ke̱ halu godi la holebira.
22Wali agali habuabi karume ti homogo holenaga abale hibilaba lalu kagoyu ti yagibano holene kaware ibirago manda nabi ka.
23Mbirali mo kula haragola turu haraligo dindiha lowa í̠na mbirali mana lalu mo tiga biriyagua o biagome mani í̠hondo turu timbuni holebira.
24Mbiralime ibu aba ai̱yalanaga mbirale ngaru page ndoda lo manda buwa page biyagua ogoni ibubi pagebibi maru kagobi dege kagoni.
25Mbirali habua biaga kagome wali agali maru mo keba haga. Ai mbirali Anduane Homogohondo mini mbiraore hongo ho wu kago ibu bayale hangu hama puabo holebira.
26Mbiralime ibuninaga manda hangume mbirale bibahende karulape biai habehe kogoni mitangi bu hayagua ogoni ibu mini nawi ale kagoni. Anigo mbirali mini gigabiwi kagome lawai haradagua bialu hayagua ogoni ibu bayale holebira.
27Yagibano karuhondo mbirale miriliyagua í̠ mbira buru palia nabi holebere. Yagibano karu nahende tingi howa mbirale nami hariyagua wali agali dewaoreme í̠ ha hene holebere.
28Mini kowi karume haru harangi wali agali ti ha do holebira. Anigo haru haga ko uruni ibira haragola mini tigabi karume lone haru ho aribia holebira.