Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA

NUMERA 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israela taudia be Akasia Koura dekenai idia kamepa neganai, edia tatau ese Moaba hahine idia sihari henidia.
2Inai hahine ese unai Israela taudia idia boiria, Moaba dirava ena boubou karadia do idia durua. Vadaeni Israela taudia ese unai boubou aniani idia ania, bona Moaba dirava dekenai idia tomadiho.
3Unai dala dekenai Israela taudia ese Peoro ena dirava Bala idia tomadiho henia. Unai kara dainai Lohiabada ese ia badu henidia.
4Vadaeni Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, “Israela ena gunalaia taudia ibounai do oi haboua, bona dina ena diari korikori dekenai inai dika taudia do umui taua dae, idia mase, taunimanima ibounai edia vairanai, bona unai neganai taunimanima dekenai do lau badu noho lasi.”
5Mose ese Israela ena kota biaguna taudia ia hamaoroa, ia gwau, “Umui ta ta ese emui iduhu taudia, Peoro ena dirava Bala idia tomadiho henia taudia, do umui alaia mase.”
6Unai neganai Mose bona Israela taudia be Palai Dubu ena iduara vairanai idia haboua, mai taitai danu. Vadaeni idia edia vairanai, Israela tauna ta ese iena palai ruma dekenai, Midiana hahine ta ia hakaua lao.
7Pineha Eleasara, hahelagaia tauna Arona ena tubuna ese unai tau bona hahine ia itaia, vadaeni ia toreisi, hebou ia rakatania. Ia ese iena imana dekenai io ta ia abia,
8bona unai tau bona hahine edia murinai ia raka, palai ruma lalonai ia raka vareai. Unuseni ia ese idia ruaosi ia gwadaia mase, tau bona hahine danu, nega tamona. Unai kara dainai, hanaia gorere dikana be Israela dekenai ia doko.
9To unai hanaia gorere dikana ese Israela taudia ibounai 24,000 ia alaia mase vadaeni.
10Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau,
11“Pineha Eleasara, hahelagaia tauna Arona ena tubuna, ese lauegu badu be Israela taudia dekena amo ia abia lao. Pineha be, iena kudouna ia ura lasi momokani, Israela taudia ese dirava idauna ta do idia tomadiho henia, to lau sibona ia ura henia. Iena kara dainai, egu badu be ia keru lao, bona Israela taudia ibounai lau hamasea ore lasi.
12“Unai dainai Pineha do oi hamaoroa, lau ese gwauhamata ia dekenai lau karaia inai, noho hanaihanai doko lasi gwauhamata.
13Pineha bona iena tubuna taudia ibounai ese hahelagaia taudia edia dagi do idia dogoatao noho, ela bona nega ibounai. Badina be mai ena kudouna ibounai, ia ura lasi Israela taudia ese dirava idauna ta do idia tomadiho henia. Ia ura lau, Lohiabada sibona be edia Dirava, bona iena kara dainai, lau ese taunimanima edia dika lau gwauatao.”
14Unai Israela tauna, Midiana hahine danu ia gwadaia nega tamona tauna ena ladana be Simiri Salu, Simeona iduhu ena lohia ta.
15Unai Midiana hahine, ia gwadaia mase hahine, ena ladana be Kosobi Suru. Iena tamana Suru be iduhu ta ena lohia, Midiana dekenai.
16Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau,
17“Midiana taudia do umui tuari henia, bona do umui hisihisi henidia.
18Badina be idia ese Peoro ena dirava dekena amo umui idia koia dainai, idia ese umui idia hadikaia. Bona badina ta danu, be Kosobi, Midiana ena lohia natuna dainai. Kosobi be unai hahine, Pineha ese ia gwadaia mase, Israela taudia dekenai gorere dikana ia vara neganai.”