Text copied!
CopyCompare
BIBLE MUTAL - Oekyuk

Oekyuk 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ke mwet Israel elos aktuktuk ke Infahlfal Acacia, kutu sin mukul Israel mutawauk in orek kosro yurin mutan Moab su muta we.
2Mutan inge suli mukul uh nu ke kufwen akfulatye god lun mwet Moab. Mwet Israel elos kang mwe mongo ma kisakinyukla ac wi alu nu ke god se pangpang
3Baal lun Peor. Ouinge LEUM GOD El kasrkusrak selos
4ac fahk nu sel Moses, “Kom in akosyu in lumah se inge: eis mwet kol nukewa lun mwet Israel ac fakselosi yen mwet nukewa ku in liye, na nga fah tila kasrkusrak sin mwet uh.”
5Moses el fahk nu sin mwet kol fulat lun sruf uh, “Kais sie suwos in uniya mwet nukewa in sruf lowos ma wela alu nu sin Baal lun Peor.”
6Sie sin mwet Israel uh eis sie sin mutan Midian ac usalak nu in lohm nuknuk sel ye mutal Moses ac mwet Israel nukewa ke pacl se elos muta mwemelil ke nien utyak nu in Lohm Nuknuk Mutal sin LEUM GOD.
7Ke Phinehas, wen natul Eleazar, wen natul Aaron mwet tol, el liye ma inge, el tuyak ac som liki u sac. El srukak osra in fakfuk soko,
8na el fahsr tukun mukul sac ac mutan sac nu in lohm nuknuk sac, ac kaskeang nu kacltal kewa. In ouiya se inge mas upa se ma arulana akkolukye Israel uh tui,
9tusruktu mas se inge uniya tari tausin longoul akosr sin mwet Israel.
10LEUM GOD El fahk nu sel Moses,
11“Ke sripen ma se Phinehas el orala uh, nga tila mulat sin mwet Israel. El koflana muteng in liye ke mwet uh alu nu sin kutena god sayuk, na pa ingan sripa se oru nga tia kunauselosla ke kasrkusrak luk uh.
12Ke ma inge kom fahkang nu sel lah nga ac orala sie wuleang inmasrlok el su fah oanna nwe tok.
13El, ac fwilin tulik natul, ac fah mwet tol nwe tok. Ke sripen el ngalkinyu, pa oru nga nunak munas ke ma koluk lun mwet uh.”
14Inen mukul Israel se su anwuki wi mutan Midian sac pa Zimri wen natul Salu. Zimri el sifen sie sou lulap in sruf lal Simeon.
15Inen mutan sac pa Cozbi, acn natul Zur, su pa leum lun sie u lun sou lulap in acn Midian.
16Na LEUM GOD El sapkin nu sel Moses,
17“Tuyak ac mweuni mwet Midian ac kunauselosla,
18ke sripen ma koluk elos oru nu suwos ke elos tuh kiapwekowosla in acn Peor — ac ke sripal Cozbi, su tuh anwuki ke pacl se mas upa sac sikyak in acn Peor.”