Text copied!
CopyCompare
Bib La - Jòb

Jòb 41

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eske ou ka pran levyatan an nan zen? Eske ou ka mare lang li ak yon kòd?
2Eske ou ka pase yon bwa wozo nan nen l'? Eske ou ka pèse machwè l' ak yon gwo zen?
3Eske li pral mande ou: Tanpri souple, kite m' ale? Eske l'ap pale dous avè ou?
4Eske l'ap pase kontra avè ou pou l' sèvi ou pou tout tan?
5Eske ou ka mare l' tankou yon ti zwezo pou pitit fi ou yo ka jwe avè l'?
6Eske moun k'ap fè lapèch yo pral fè lajan avè l'? Eske machann yo pral koupe l' an moso pou yo vann?
7Eske ou ka pike tout po kò l' ak fwenn? Eske ou ka pèse tèt li ak yon fwenn?
8Seye mete men ou sou li yon grenn fwa, ou p'ap janm fè sa ankò, lè w'a chonje sa l'a fè ou!
9Depi ou wè levyatan an, ou pèdi tout kouraj ou. Ou annik wè l', ou tonbe atè.
10Si yo leve l' nan dòmi, li move. Pa gen moun ki ka kanpe devan l'.
11Ki moun ki ka atake l' san anyen pa rive l'? Pa gen moun sou latè ki ka fè sa.
12Mwen pa bezwen di ou anyen sou pa t' janm li yo. Men, m'a fè ou konnen pa gen bèt ki gen fòs pase l'.
13Pesonn pa janm rive dechire premye po li. Ni pesonn pa janm rive pèse karapas li.
14Ki moun ki janm fòse l' louvri bouch li? Dan nan bouch li, se bagay ki pou fè moun kouri.
15Tout do l', se yon seri gwo kal mare yonn ak lòt. Yo di kou wòch.
16Yo kole yonn ak lòt, yo fè yon sèl. Pa gen yon ti fant nan mitan yo pou lè pase.
17Yo sitèlman byen kole yonn ak lòt anyen pa ka separe yo.
18Lè l' estènen, limyè fè yan-yan. Je l' klere tankou solèy lè l'ap leve.

19Flanm dife ap soti nan bouch li. Tensèl dife ap vole soti ladan l'.
20Lafimen ap soti nan tout twou nen l' tankou nan yon chodyè k'ap bouyi sou dife.
21Souf li ta ka limen bwa dife. Flanm dife ap soti nan bouch li.
22Se nan kou li tout fòs li ye. Depi moun wè l', kè yo kase.
23Po li fè kal kal sou tout kò li. Yo kole yonn ak lòt. Yo di kou wòch.
24Kè li di kou wòch, li pa pè anyen. Li fèm kou wòl moulen.
25Lè li leve kanpe, ata gwonèg yo pè. Yo kouri san gad dèyè.
26Pa gen nepe ki ka blese l'. Ni fwenn, ni lans, ni flèch pa ka fè l' anyen.
27Pou li, nenpòt bout fè lejè kou pay, nenpòt bout asye mou tankou bannann mi.
28Pa gen kout flèch ki pou fè l' kouri. Wòch fistibal, se boul koton pou li.
29Yon baton fè se yon bwa mayi pou li. Li ri lè yo voye lans sou li.
30Anba vant li graj graj tankou moso kannari kraze. Kote li pase nan labou a, li make l' tankou machin k'ap kraze boul tè nan jaden.
31Lè l' plonje, li boulvèse fon lanmè a, se tankou dlo nan chodyè k'ap bouyi sou dife. Li fè l' bouyi tankou dlo nan veso y'ap boule odè.
32Lè l'ap naje, li kite nan dlo a yon chemen ki klere nan solèy la. Li fè tout lanmè a kimen.
33Pa gen bèt tankou l' sou latè. Bondye kreye l' pou l' pa janm pè anyen.
34Li gade bèt ki pi fewòs yo nan je. Se li ki wa tout bèt sovaj yo.