Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - EZEKIEL

EZEKIEL 48

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Følgende er Navnene på Stammerne: Yderst i nord fra Havet i Retning af Hetlon til det Sted, hvor Vejen går til Hamat, og videre til Hazar-Enon, med Damaskus' Område mod Nord ved Siden af Hamat, fra Østsiden til Vestsiden: Dan, én Stammelod;
2langs Dans Område fra Østsiden til Vestsiden: Aser, én Stammelod;
3langs Asers Område fra Østsiden til Vestsiden: Naftali, én Stammelod;
4langs Naftalis Område fra Østsiden til Vestsiden: Manasse, én Stammelod;
5langs Manasses Område fra Østsiden til Vestsiden: Efraim, én Stammelod;
6langs Efraims Område fra Østsiden til Vestsiden: Ruben, én Stammelod;
7langs Rubens Område fra Østsiden til Vestsiden: Juda, én Stammelod.
8Langs Judas Område fra Østsiden til Vestsiden skal Offerydelsen, som I yder, være 25.000 Alen bred og lige så lang som hver Stammelod fra Østsiden til Vestsiden; og Helligdommen skal ligge i Midten.
9Offerydelsen, som I skal yde HERREN, skal være 25.000 Alen lang og 20.800 Alen bred;
10og den hellige Offerydelse skal tilhøre følgende: Præsterne skal have et Stykke, som mod Nord er 25.000 Alen langt, mod Vest 10.000 Alen bredt, mod Øst 10.000 Alen bredt og mod Syd 25.000 Alen langt; og HERRENS Helligdom skal ligge i Midten.
11De helligede Præster, Zadoks Efterkommere, som tog Vare på, hvad jeg vilde have varetaget, og ikke som Levitterne for vild, da Israelitterne gjorde det,
12skal det tilhøre som en Offerydelse af Landets Offerydelse, et højhelligt Område langs Levitternes.
13Og Levitterne skal have et lige så stort Område som Præsterne, 25.000 Alen langt og 10.000 Alen bredt; den samlede Længde bliver således 25.000 Alen, Bredden 20.000.
14De må ikke sælge eller bortbytte noget deraf eller overdrage denne førstegrøde af Landet til andre, thi den er helliget HERREN.
15Det Stykke på 5.000 Alens Bredde, som er tilovers af Offerydelsens Bredde langs de 25.000 Alen, skal være uindviet Land og tilfalde Byen til Boliger og Græsgang, og Byen skal ligge i Midten;
16dens Mål skal være følgende: Nordsiden 4.500 Alen, Sydsiden 4.500, Østsiden 4.500 og Vestsiden 4.500.
17Byens Græsgang skal være 250 Alen mod Nord, 250 mod Syd, 250 mod Øst og 250 mod Vest.
18Af det Stykke, som endnu er tilovers langs med den hellige Offerydelse, 10.000 Alen mod Øst og 10.000 mod Vest, skal Afgrøden tjene Byens indbyggere til Mad.

19Byens Befolkning skal sammensættes således, at Folk fra alle israels Stammer bor der:
20I alt skal I som Offerydelse yde en Firkant på 25.000 Alen, den hellige Offerydelse foruden Byens Grundejendom.
21Men Resten skal tilfalde Fyrsten; hvad der ligger på begge Sider af den hellige Offerydelse og Byens Grundejendom, østen for de 25.000 Alen hen til Østgrænsen og vesten for de 25.000 Alen hen til Vestgrænsen, langs Stammelodderne, skal tilhøre Fyrsten; den hellige Offerydelse, Templets Helligdom i Midten
22og Levitternes og Byens Grundejendom skal ligge midt imellem de Stykker, som tilfalder Fyrsten mellem Judas og Benjamins Område.
23Så følger de sidste Stammer: Fra Østsiden til Vestsiden Benjamin, én Stammelod;
24langs Benjamins Område fra Østsiden til Vestsiden: Simeon, én Stammelod;
25langs Simeons Område fra Østsiden til Vestsiden: Issakar, én Stammelod;
26langs Issakars Område fra Østsiden til Vestsiden: Zebulon, én Stammelod;
27langs Zebulons Område fra Østsiden til Vestsiden: Gad, én Stammelod;
28og langs Gads Område på Sydsiden skal Grænsen gå fra Tamar over Meribas Vand ved Kadesj til Bækken ud til det store Hav.
29Det er det Land, I ved Lodkastning skal udskifte som Arvelod til Israels Stammer, og det er deres Stammelodder, lyder det fra den Herre HERREN.
30Følgende er Byens udgange; Byens Porte skal opkaldes efter Israels Stammer:
31På Nordsiden, der måler 4.500 Alen, er der tre Porte, den første Rubens, den anden Judas og den tredje Levis;
32på Østsiden, der måler 4.500 Alen, er der tre Porte, den første Josefs, den anden Benjamins og den tredje Dans;
33på Sydsiden, der måler 4.500 Alen, er der tre Porte, den første Simeons, den anden Issakars og den tredje Zebulons;
34på Vestsiden, der måler 4.500 Alen, er der tre Porte, den første Gads, den anden Asers og den tredje Naftalis.
35Omkredsen er 18.000 Alen. Og Byens Navn skal herefter være: HERREN er der.