Text copied!
CopyCompare
Wedau Mark - Proverbs

Proverbs 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
10Mepa nanare wavine aiaina ma egoegolana uta nelaḡai? Wavinena i vinualaulauna kaua eḡa me ḡaima lebalebarina maiana ḡaeḡaena.
11Oroto awana i vitumaḡanei, ma eḡa aiwai ina voladaḡei.
12Wavine, kaua aiaii ma eḡa kaua apoapoe ita neneiai awana awarina ana lawana au anatapuna.
13Wavine sipu aparana ma waiape i vaia ma i vinuaiai da ina rauḡaroḡaro.
19Wavine sipu aparana ma waiape ina metani ma gara ina ḡauḡauri.
20Ana numa ma orana i votawanei molamolakai ma vovoladaḡai awarii.
30Erawa lamna kaua morumoruna ma inanana aiaina ina amoa; wate wavine Bada e vivivirei, rava tauna ina voepaepai.
31Wavinena ina voepaepai aubaina i kauana-kauei. Rava anatapui, wei wavinena ona voepaepai.