Święta Biblia - Hioba

Hioba 39

1Czy znasz porę, kiedy rodzą górskie kozice? Czy wiesz, kiedy rodzą łanie? 2Czy możesz zliczyć miesiące, w których noszą młode? Czy znasz czas ich porodu? 3Przykucają, rodzą swoje młode, pozbywają się ich z bólem; 4Ich młode wzmacniają się, rosną wśród zboża, odchodzą i już do nich nie wracają. 5Kto wypuścił dzikiego osła na wolność i kto rozwiązał jego pęta? 6Za dom dałem mu pustynię, a za jego mieszkanie słone miejsca. 7On naśmiewa się ze zgiełku miejskiego i nie słucha głosu poganiacza. 8Wypatruje w górach paszy i szuka wszelkiej zielonej trawy. 9Czy jednorożec zechce ci służyć albo nocować przy twoim żłobie? 10Czy możesz powrozem zaprzęgać jednorożca do bruzdy? Czy będzie bronował doliny za tobą? 11Czy zaufasz mu, ponieważ jego siła jest wielka? Czy powierzysz mu swoją pracę? 12Czy zawierzysz mu, że zwiezie twoje ziarno i zgromadzi je w twoim spichlerzu? 13Czy dałeś pawiowi piękne skrzydła, a skrzydła i pióra strusiowi? 14Składa swoje jaja na ziemię i ogrzewa je w prochu; 15I zapomina, że noga może je rozgnieść lub dzikie zwierzę może zdeptać. 16Jest twardy dla swoich młodych, jakby nie były jego. Nie boi się, że jego trud jest próżny; 17Bo Bóg pozbawił go mądrości i nie udzielił mu rozumu. 18Kiedy jednak podnosi się wysoko, naśmiewa się z konia i z jego jeźdźca. 19Czy możesz dać koniowi moc? Czy rżeniem ozdobiłeś jego szyję? 20Czy przestraszysz go jak szarańczę? Parskanie jego nozdrzy jest straszne. 21Grzebie kopytem w ziemi i cieszy się swą siłą, biegnie przeciwko uzbrojonym. 22Drwi sobie z lęku i nie boi się, i nie ustępuje przed ostrzem miecza. 23Kołczan na nim chrzęści, błyszczy oszczep i dzida. 24Z grzmotem i z gniewem pochłania ziemię i nie staje spokojnie na głos trąby. 25Na głos trąby mówi: Ha, ha; z daleka czuje bitwę, grom dowódców i okrzyk. 26Czy dzięki twojemu rozumowi lata jastrząb i rozciąga swe skrzydła ku południu? 27Czy na twój rozkaz orzeł wzbija się i zakłada swoje gniazdo wysoko? 28Mieszka na skale, przebywa na iglicach jak na zamku. 29Stamtąd wypatruje sobie pokarmu, jego oczy widzą daleko. 30Jego młode też piją krew, a gdzie są zabici, tam jest on.