Text copied!
CopyCompare
Bible Kralická 1613 - Přísloví

Přísloví 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Svémyslný hledá toho, což se jemu líbí, a ve všelijakou věc plete se.
2Nezalibuje sobě blázen v rozumnosti, ale v tom, což zjevuje srdce jeho.
3Když přijde bezbožný, přichází také pohrdání, a s lehkomyslným útržka.
4Slova úst muže vody hluboké, potok rozvodnilý pramen moudrosti.
5Přijímati osobu bezbožného není dobré, abys převrátil spravedlivého v soudu.
6Rtové blázna směřují k svadě, a ústa jeho bití se domluví.
7Ústa blázna k setření jemu, a rtové jeho osídlem duši jeho.
8Slova utrhače jsou jako ubitých, ale však sstupují do vnitřností života.
9Také ten, kdož jest nedbalý v práci své, bratr jest mrhače.
10Věže pevná jest jméno Hospodinovo; k němu se uteče spravedlivý, a bude povýšen.
11Zboží bohatého jest město pevné jeho, a jako zed vysoká v mysli jeho.
12Před setřením vyvyšuje se srdce člověka, ale před povýšením bývá ponížení.
13Kdož odpovídá něco, prvé než vyslyší, počítá se to za bláznovství jemu a za lehkost.
14Duch muže snáší nemoc svou, ducha pak zkormouceného kdo snese?
15Srdce rozumného dosahuje umění, a ucho moudrých hledá umění.
16Dar člověka uprostranňuje jemu, a před oblíčej mocných přivodí jej.
17Spravedlivý zdá se ten, kdož jest první v své při, ale když přichází bližní jeho, tedy stihá jej.
18Los pokojí svady, a mezi silnými rozeznává.

19Bratr křivdou uražený tvrdší jest než město nedobyté, a svárové jsou jako závora u hradu.
20Ovocem úst jednoho každého nasyceno bývá břicho jeho, úrodou rtů svých nasycen bude.
21Smrt i život jest v moci jazyka, a ten, kdož jej miluje, bude jísti ovoce jeho.
22Kdo nalezl manželku, nalezl věc dobrou, a navážil lásky od Hospodina.
23Poníženě mluví chudý, ale bohatý odpovídá tvrdě.
24Ten, kdož má přátely, má se míti přátelsky, poněvadž přítel bývá vlastnější než bratr.