Text copied!
CopyCompare
Ang Dating Biblia (1905) - 1 Mga Cronica

1 Mga Cronica 8

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1At naging anak ni Benjamin si Bela na kaniyang panganay, si Asbel ang ikalawa, at si Ara ang ikatlo;
2Si Noha ang ikaapat, at si Rapha ang ikalima.
3At ang mga naging anak ni Bela: si Addar, at si Gera, at si Abiud;
4At si Abisua, at si Naaman, at si Ahoa,
5At si Gera, at si Sephuphim, at si Huram.
6At ang mga ito ang mga anak ni Ehud; ang mga ito ang mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang ng mga taga Gabaa, at dinala nila silang bihag sa Manahath.
7At si Naaman, at si Achias, at si Gera, ay kaniyang dinalang bihag; at kaniyang ipinanganak si Uzza at si Ahihud.
8At si Saharaim ay nagkaanak sa parang ng Moab, pagkatapos na kaniyang mapagpaalam sila; si Husim, at si Baara ay ang kaniyang mga asawa.
9At ipinanganak sa kaniya ni Chodes na kaniyang asawa, si Jobab, at si Sibias, at si Mesa, at si Malcham,
10At si Jeus, at si Sochias, at si Mirma. Ang mga ito ang kaniyang mga anak na mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang.
11At ipinanganak sa kaniya ni Husim si Abitob, at si Elphaal.
12At ang mga anak ni Elphaal: si Heber, at si Misam, at si Semeb, na siyang nagsipagtayo ng Ono at ng Loth, pati ng mga nayon niyaon:
13At si Berias, at si Sema na mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang ng mga taga Ajalon na siyang nangagpatakas sa mga taga Gath;
14At si Ahio, si Sasac, at si Jeremoth;
15At si Zebadias, at si Arad, at si Heder;
16At si Michael, at si Ispha, at si Joa, na mga anak ni Berias;
17At si Zebadias, at si Mesullam, at si Hizchi, at si Heber.
18At si Ismari, at si Izlia, at si Jobab, na mga anak ni Elphaal;

19At si Jacim, at si Zichri, at si Zabdi;
20At si Elioenai, at si Silithai, at si Eliel;
21At si Adaias, at si Baraias, at si Simrath, na mga anak ni Simi;
22At si Isphan, at si Heber, at si Eliel;
23At si Adon, at si Zichri, at si Hanan;
24At si Hanania, at si Belam, at si Anthothias;
25At si Iphdaias, at si Peniel, na mga anak ni Sasac;
26At si Samseri, at si Seharias, at si Atalia;
27At si Jaarsias, at si Elias, at si Ziri, na mga anak ni Jeroham.
28Ang mga ito ang mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang ayon sa kanilang lahi, na mga pinunong lalake: ang mga ito'y nagsitahan sa Jerusalem.
29At sa Gabaon ay tumahan ang ama ni Gabaon, si Jeiel, na ang pangalan ng asawa ay Maacha:
30At ang kaniyang anak na panganay si Abdon, at si Sur, at si Cis, at si Baal, at si Nadab;
31At si Gedor, at si Ahio, at si Zecher.
32At naging anak ni Micloth si Simea. At sila nama'y nagsitahang kasama ng kanilang mga kapatid sa Jerusalem, sa tapat ng kanilang mga kapatid.
33At naging anak ni Ner si Cis; at naging anak ni Cis si Saul; at naging anak ni Saul si Jonathan, at si Malchi-sua, at si Abinadab, at si Esbaal.
34At ang anak ni Jonathan ay si Merib-baal; at naging anak ni Merib-baal si Micha.
35At ang mga anak ni Micha: si Phiton, at si Melech, at si Thaarea, at si Ahaz.
36At naging anak ni Ahaz si Joadda; at naging anak ni Joadda si Alemeth, at si Azmaveth, at si Zimri; at naging anak ni Zimri si Mosa;

37At naging anak ni Mosa si Bina; si Rapha na kaniyang anak, si Elasa na kaniyang anak, si Asel na kaniyang anak:
38At si Asel ay nagkaroon ng anim na anak, na ang mga pangalan ay ito: si Azricam, si Bochru, at si Ismael, at si Searias, at si Obadias, at si Hanan. Lahat ng ito'y ang mga anak ni Asel.
39At ang mga anak ni Esec na kaniyang kapatid: si Ulam na kaniyang panganay, si Jehus na ikalawa, at si Elipheleth na ikatlo.
40At ang mga anak ni Ulam ay mga makapangyarihang lalaking may tapang, na mga mamamana, at nagkaroon ng maraming anak, at mga anak ng mga anak, na isang daan at limangpu. Lahat, ng ito'y ang mga anak ni Benjamin.