Text copied!
CopyCompare
Godigo dwagi yai po buku - Tuni Bidi Dabego Po Elalubo Buku Deli

Tuni Bidi Dabego Po Elalubo Buku Deli 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Benjamingo ogwa dabe nogi da. Te gomunai ogwa Bela, tomo ogwa Asbel, sela ogwa Ahara,
2te ene nanobo me si me si wali ogwa Noha, te a naga ogwa te Rafa dao.
3Belago ogwa dabe nogi e tama da, Adar, me Gera, me Abihut da,
4me Abisua, me Naman, me Ahoa,
5me Gera, me Sefufam, me Huram da.
6Te Ehutgo ogwa dabe nogi da, Naman, me Ahiya, me Gera. Augwali te taun Gebade bidali we bidi hani dabego polalubo tobolu bidi dabe bidali. Tialima Gerago te aga ama dede sela sąbaso, augwali pelama, te taun Manahatba bidigi palio. Gera te Usa me Ahihut sigo aya da.
8Saharaim te tǫ kantri Moapde bidiyu, te aga we si sela sąwani, Husim me Bara. Tama nosali Hodes, agai gasa we mego, te wai ogwa dabe ame nai. Augwa nogi e tama da, Jobap, me Sibia, me Mesa, me Malkam,
10me Jeus, me Sakia, me Mirma da. Te ogwa dabe augwali te augwa hanide te tobolu bidi pedelama bidai.
11Tama me te Saharaimgo gasa ogwa si elaluali, te we Husimgo ame nai, te Abitup me Elpal dao.
12Elpalgo ogwa dabe nogi da, Eber, me Misam, me Semet da. Semet te aga hani dali augwaligo te taun Ono me taun Lot te pąde elaluali bulu dabe me nigai dao.
13Te Elpalgo gasa ogwa si te Beria me Sema augwali sigo hani bidi dabe augwali te taun Aijalonde bidalio. Augwali si te hanide tobolu bidi bidali, tama augwaligo te taun Getde bidali hani we bidi dabe augwali sela sąwai dao.
14Beriago ogwa dabe nogi e tama da, Ahio, me Sasak, me Jeremot, me Sebadaia, me Arat, me Eder, me Maikel, me Ispa, me Joha dao.
17Te Elpalgo ogwa dabe nogi da e tama, Sebadaia, me Mesulam, me Hiski, me Heber, me Ismerai, me Isilia, me Jobap dao.
19Simeigo ogwa dabe nogi e tama da, Jakim, me Sikri, me Sapdi, me Elienai, me Siletai, me Eliel, me Adaia, me Beraia, me Simrat da.
22Sasakgo ogwa dabe nogi da e tama, Ispan, me Eber, me Eliel, me Apdon, me Sikri, me Hanan, me Hanania, me Elam, me Antotiya. me Ipdea, me Penuel dao.
26Te Jerohamgo ogwa dabe nogi da e tama da, Samserai, me Seharia, me Atalia, me Jaresia, me Elaija, me Sikri dao.
28Te bidi dabe te augwa hanide polalubo tobolu bidi bidiyu, te genuai bidi pedelama bidai. Augwali te Jerusalemde bidalio.
29Te Gibeon taun nigibo sę hodolali bidi te taun Gibeonde aga we dali bidali, aga we nogi Maka dao.

30Agai gomunai ogwa te Apdon. Te agai gasa ogwa dabe nogi e tiwai da, Sur, me Kis, me Bal, me Nadap,
31me Gedor, me Ahio, me Seker da,
32me Miklot. Miklot te Simeago aya da. Te hani dabe te Benjamingo gasa hani me badu te Jerusalemde bidibo te hani pąde bidalio.
33Te bidi Ner te Kisgo aya, tama Kis te Solgo aya da. Solgo ogwa dabe nogi e da, Jonatan, me Malkisua, me Abinadap, me Esbal, aga gasa nogi me da Isboset dao.
34Jonatan te Meribalgo aya, aga gasa nogi me da Mefiboset. Tama Meribal te Maikago aya dao.
35Maikago ogwa dabe nogi e tiwai da, Piton, me Melek, me Tarea, me Ahas da.
36Ahas te Jehoadago aya. Tama Jehoadago ogwa dabe nogi da, Alemet, me Asmavet, me Simri da. Simri te Mosago aya,
37tama Mosa te Bineago aya, tama Binea te Rafago aya, te Rafa te Eleasago aya, tama Eleasa te Aselgo aya dao.
38Asergo ogwa te 6 wagi solama ogwa bidali. Augwa nogi da e tama, Asrikam, me Bokeru, me Ismael, me Searia, me Obadia, me Hanan da.
39Te Aselgo ama Esekgo ogwa dabe nogi e tama da, gomunai ogwa te Ulam, tomo ogwa te Jeus, te tudi badu ogwa te Elifelet dao.
40Te bidi Ulamgo ogwa dabe te bomai ami bidi elalu, te augwaligo te enesigigo enebo sę mu koneai da. Augwaligo wai dabe hauwa elalu, te bulali wąį nǫų wai me hauwa elaluali, te bidi 150 usu elaluai. Te nogi elalubo bidi tigidali te Benjamingo hani dao.