Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - 1 SAMUEL

1 SAMUEL 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I Benjamin var der en Mand ved Navn Kisj, en Søn af Abiel, en Søn af Zeror, en Søn af Bekorat, en Søn af Afia, en Benjaminit, en formuende Mand.
2Han havde en Søn ved Navn Saul, statelig og smuk, ingen blandt Israelitterne var smukkere end han; han var et Hoved højere end alt Folket.
3Engang var nogle af Sauls Fader Kisjs Æsler blevet borte, og Kisj sagde da til sin Søn Saul: “Tag en af Karlene med og gå ud og søg efter Æslerne!”
4De gik så først gennem Efraims Bjerge og Sjalisjaegnen, men fandt dem ikke; derefter gik de gennem Sja'alimegnen, men der var de heller ikke; derpå gik de gennem Benjamins Land, men fandt dem ikke.
5Da de kom til Zufegnen, sagde Saul til Karlen, som var med ham: “Kom, lad os vende hjem, for at min Fader ikke skal holde op med at tænke på Æslerne og i Stedet blive urolig for os!”
6Men han svarede ham: “Se, i Byen der bor en Guds Mand, en anset Mand; hvad han siger, sker altid. Lad os nu gå derhen, måske kan han give os Besked angående det, vi går om.”
7Da sagde Saul til Karlen: “Ja, lad os gå derhen! Men hvad skal vi give Manden? Thi vi har ikke mere Brød i vore Tasker, og nogen Gave har vi ikke at give den Guds Mand. Hvad har vi?”
8Karlen svarede atter Saul: “Se, jeg har en kvart Sekel Sølv, den kan du give den Guds Mand; så siger han os nok Besked om det, vi går om.”
9Fordum sagde man i Israel, når man gik hen for at rådspørge Gud: “Kom, lad os gå til Seeren!” Thi hvad man nu til Dags kalder en Profet, kaldte man fordum en Seer.
10Da sagde Saul til Karlen: “Du har Ret! Kom, lad os gå derhen!” Så gik de hen til Byen, hvor den Guds Mand boede.
11Som de nu gik ad Vejen op til Byen, traf de nogle unge Piger, der gik ud for at øse Vand, og de spurgte dem: “Er Seeren her?”
12De svarede dem: “Ja, han er foran; han kom til Byen lige nu. Folket ofrer nemlig i Dag et Slagtoffer på Offerhøjen.
13Når I blot går ind i Byen, kan I træffe ham, før han går op på Offerhøjen til Måltidet; thi Folket spiser ikke, før han kommer, da han skal velsigne Slagtofferet; så først spiser de indbudne. Gå nu op til Byen, thi netop nu kan I træffe ham!”
14De gik så op til Byen; og som de gik ind igennem Porten, kom Samuel gående imod dem på Vej op til Offerhøjen.
15HERREN havde Dagen før Sauls Komme åbnet Samuels Øre og sagt:
16“I Morgen ved denne Tid sender jeg en Mand til dig fra Benjamins Land; ham skal du salve til Fyrste over mit Folk Israel; han skal frelse mit Folk fra Filisternes Hånd; thi jeg har givet Agt på mit Folks Nød, dets Klageråb har nået mig!”
17Og straks da Samuel fik Øje på Saul, sagde HERREN til ham: “Se, der er den Mand, om hvem jeg sagde til dig: Han skal herske over mit Folk!”
18Da trådte Saul hen til Samuel midt i Porten og sagde: “Vær så god at sige mig, hvor Seerens Hus er!”

19Samuel svarede: “Seeren - det er mig; gå i Forvejen op på Offerhøjen; du skal spise sammen med mig i Dag; i Morgen skal jeg følge dig på Vej og kundgøre dig alt, hvad der er i dit Hjerte;
20for Æslerne, som for tre Dage siden blev borte for dig, skal du ikke ængste dig; de et fundet. Men til hvem står alt Israels Begær uden til dig og hele dit Fædrenehus?”
21Da svarede Saul: “Er jeg ikke fra Benjamin, Israels mindste Stamme? Og min Slægt er den ringeste af alle Benjamins Stammes Slægter. Hvor kan du da tale således til mig?”
22Men Samuel tog Saul og hans Karl, førte dem til Gildesalen og gav dem Plads øverst blandt de indbudne der var omtrent tredive Mænd -
23og Samuel sagde til Kokken: “Ræk mig det Stykke, jeg gav dig og sagde, du skulde lægge til Side!”
24Da tog Kokken Køllen og satte den for Saul. Og Samuel sagde: “Se, Kødet står for dig, spis! Thi til den fastsatte Tid har man ventet dig, for at du kunde spise sammen med de indbudne.” Så spiste Saul sammen med Samuel den Dag.
25Derpå steg de ned fra Offerhøjen fil Byen, og der blev redt til Saul på Taget.
26Så lagde han sig til Hvile. Tidligt om Morgenen, da Morgenrøden brød frem, råbte Samuel til Saul oppe på Taget: “Stå op, jeg vil følge dig på Vej!” Da stod Saul op, og han og Samuel gik ud sammen,
27Men da de på Nedvejen var kommet til Udkanten af Byen, sagde Samuel til Saul: “Sig til Karlen, at han skal gå i Forvejen! Men bliv du stående et Øjeblik, så vil jeg kundgøre dig Guds Ord!”