Text copied!
CopyCompare
Wedau Mark - 1 Samuel

1 Samuel 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Benjamin ana au dam rava tagogi wavana naenaena ma manemanena i mae wavana Kish. Tauna amana Abiel, ḡoḡana Zeror ma noina Bekorath ma ai magura Aphiah, Benjamin ana damei.
2Kish natuna Saul i tupua kaua ma laraga inanana aiaina eḡa me laraga ḡelaui au Israel, ma tevera ae manawa.
3Maratagogi Kish ana donkey i kwako ma natuna Saul i riwei, “Am taunola ma taravaini ma ona nae donkey ona baiei!”
15Ma maratomna da Saul ana taunola maiteni ita ḡeta Samuel awarina, Bada Samuel i riwei,
16“Wenanare marana au maratom oroto laragana Benjamin ana damei ana paritawaneiai. Olive monamonanei kolana ma buloi da ina vimataira da tauna a tereriei da au rava Israel ina vibadei. Tauna mai Israel ina voagui da mai Philistia ina vovaiubai. Au rava mai Israel a inanai i vinuapoapoe ma ai tou awariu agu aubaina a nonori.”