Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - 1 SAMUEL

1 SAMUEL 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Og Samuels Ord nåede ud til hele Israel. Og Israel rykkede ud til Kamp imod Filisterne og lejrede sig ved Eben-Ezer, medens Filisterne lejrede sig ved Afek.
2Filisterne stillede sig op til Kamp mod Israel, og Kampen blev hed; Israel blev slået af Filisterne, og de dræbte i Slaget på åben Mark omtrent 4.000 Mand.
3Da Folket kom tilbage til Lejren, sagde Israels Ældste: “Hvorfor lod HERREN os i Dag bukke under for Filisterne? Lad os hente vor Guds Ark i Silo, for at han kan være i vor Midte og fri os af vore Fjenders Hånd!”
4Så sendte Folket Bud til Silo og hentede Hærskarers HERRES Pagts Ark, han, som troner over Keruberne; og Elis to Sønner Hofni og Pinehas fulgte med Guds Pagts Ark.
5Da nu HERRENS Pagts Ark kom til Lejren, brød hele Israel ud i et vældigt Jubelråb, så Jorden rystede derved.
6Og da Filisterne hørte Jubelråbet, sagde de: “Hvad er det for et vældigt Jubelråb i Hebræernes Lejr?” Og de fik at vide, at HERRENS Ark var kommet til Lejren.
7Da blev Filisterne bange, thi de tænkte: “Gud er kommet i Lejren!” Og de sagde: “Ve os! Sligt er ikke hændet før!
8Ve os! Hvem skal fri os af denne vældige Guds Hånd? Det er den Gud, som slog Ægypterne med alle Hånde Plager og Pest.
9Tag eder nu sammen og vær Mænd, Filistere, for at I ikke skal komme til at trælle for Hebræerne, som de har trællet for eder; vær Mænd og kæmp!”
10Så begyndte Filisterne Kampen, og Israel blev slået, og de flygtede hver til sit; Nederlaget blev meget stort; der faldt 30.000 Mand af det israelitiske Fodfolk,
11Guds Ark blev gjort til Bytte, og Elis to Sønner Hofni og Pinehas faldt.
12En Benjaminit løb bort fra Slaget og nåede samme Dag til Silo med sønderrevne Klæder og Jord på sit Hoved.
13Da han kom derhen, se, da sad Eli på sin Stol ved Porten og spejdede hen ad Vejen; thi hans Hjerte var uroligt for Guds Ark. Da Manden så kom ind i Byen og fortalte det, opløftede hele Byen et Skrig,
14og Eli hørte Skriget og sagde: “Hvad er det for en Larm?” Og Manden skyndte sig hen og fortalte Eli det.
15Men Eli var otte og halvfemsindstyve År gammel, og hans Øjne var blevet sløve, så han ikke kunde se.
16Og Manden sagde til Eli: “Det er mig, som kommer fra Slaget; jeg flygtede fra Slaget i Dag!” Da spurgte han: “Hvorledes er det gået, min Søn?”
17Og Budbringeren svarede: “Israel flygtede for Filisterne, og Folket led et stort Nederlag; også begge dine Sønner Hofni og Pinehas er faldet, og Guds Ark er taget!”
18Og da han nævnede Guds Ark, faldt Eli baglæns ned af Stolen ved Siden af Porten og brækkede Halsen og døde; thi Manden var gammel og tung. Han havde været Dommer for Israel i fyrretyve År.

19Men da hans Sønnekone, Pinehas' Hustru, der var højt frugtsommelig, hørte Efterretningen om, at Guds Ark var taget, og at hendes Svigerfader og hendes Mand var døde, sank hun om og fødte, thi Veerne kom over hende.
20Da hun lå på sit yderste, sagde de omstående Kvinder: “Frygt ikke, du har født en Søn!” Men hun svarede ikke og ænsede det ikke.
21Og hun kaldte drengen Ikabod*, idet hun sagde: “Borte er Israels Herlighed!” Dermed hentydede hun til, at Guds Ark var taget, og til sin Svigerfader og sin Mand. { *betyder: Ikke-Herlighed. }
22Hun sagde: “Borte er Israels Herlighed, thi Guds Ark er taget!”