Text copied!
CopyCompare
Bateli Vavaluna - 1 Samuwela

1 Samuwela 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tau etega alana Kisi ana un Beniyamina, iya togogomwau ge alana i bwata. Tamana alana Abiyel, Abiyel tamana Selol, Selol tamana Bekolati, ge Bekolati tamana Apiya, heliya un Beniyamina ana tonowakau.
2Kisi natuna tauina etega i gan alana Sol, i hebubun ana awa i waisi hot Isileli gegewel gamwaliyaa, ge i yapu alonau gegewel hi sikala ya te vevelana elana.
3He Kisi wana donki enuna hi tatayaomal, yaka i baek natuna Sol elana i ba, “Totuwalali etega u ahe alom nuku na donki nuku loyaagil.”
4Yaka Sol totuwalali etega i ahe alona, inoke hi nosolaa un Ipileimi wali labi oyana gaganina gamwanaa ge labi Salisa, yaa nige hi pwapwawal. Yaka hi novevehe al labi Salim ge abwe Beniyamina wali labi gamwana gegewena hi loyaan, yaa nige hi pwapwawal.
5Sauga hi na hi vin labi Sup, yaka Sol i baek totuwalali elana i ba, “U nem ta sikal. Ebo nigeya, nasi nam nige al ni nuwanuwatu donki kaiweliya, yaa ni nuwanuwatu te kila kaiwela.”
6Anana totuwalali i lahe i ba, “Besi ga! Palopita etegana iyahe te panuwa ya elana, ana awatauwan i bwata gamagalau elal ge bugul gegewena ni baunanagil i masal i ola wana baaba. Ta na ta kite. Tabam bosowaina kamwasa ni ba lounan yaka ta noek.”
7Yaka Sol i baek totuwalali elana i ba, “Ebo ta nok, hauna bugul ta muloluan elana? Aanan bolo ta loke wala nabwaa iyaka i mowasi. He binimala hauna ta pek elana?”
8Anana totuwalali i lahe i ba, “Mani silba kekeisi iyahe elau. Na pek elana, inoke kamwasa ni ba lounan yaka ta noek.”
9Anana Sol i lahe i ba, “I waisi, he ta egon.” Inoke hi nawanawa nihi nok panuwa toto palopita i miminaa. Sauga hi haha oya elana panuwa kaiwena, yaka galokau enuna hi pwawal hi tagilem to hi nana wewel hi wawagi. Inoke hi nel elal hi ba, “Tokita pahuwala iyoho?” (He houhouwena elana, ebo gamagal nuwaliya bugul etega nihi atena Yehoba elana, yaka nihi ba, “Ta na tokita pahuwala ta kite,” kaiwena saugena o elana palopita alaliya hi tutun ola to.)
12Analiya hi lahe hi ba, “E, abwe i vin te lan e, kaiwena lan ya bwasumu hi powonagil oyaa abapowona ge ananina hi giginol. Iyahe tei maninimiwa, he etimwawa nuku nok.
13Sauga nuku tuk panuwaa, yaka nasi nuku pwawa, mulaa abwe ni na ni ha oyaa abapowona ge alonau alonau nihi anan. He bolo hi awanunil nigeya ga nihi aanan ana siga iya ni nok ge powon enowana ni ba muloluan, yaka abwe nihi aanan. He etimwawa nuku nok, kaiwena sauga ya bosowaina te nuku pwawa.”
14Inoke hi na hi ha panuwaa. Sauga hi tuktuk panuwa ana abatuktuka, yaka Samuwela hi pwawa i nenem elal, i nanawa abapowon kaiwena.
15He nolu Yehoba iyaka i baaba haba Samuwela elana i ba,
16“Tau etega i neem Beniyamina wali labiya, bwaligumwa ni ola te sauga e, na patuna ni nowa elam. Enonu nu hol kokowanaa iya ni tabwa no gamagalau Isileli wali tohouwa, inoke ni pwamwalil Pilistiya nimaliyaa. He wali kahin ya hago ge wali lomwan ya kite.”
17Samuwela matana i nok Sol i kite, yaka Yehoba i baek elana i ba, “Tau toto o iya kaiwena te nolu ya baaba elam. Iya no gamagalau ni logugui-agil.”
18Sol i noha Samuwela elana panuwa ana abatuktuka, yaka i nel i ba, “Tab bosowaina no wasa nu pem tokita pahuwala wana limi ga?”
19Anana Samuwela i lahe i ba, “He nau te tokita pahuwala. Ku nohouwa maniniwa ta na oyaa abapowona, kaiwena lan ebe alowau komiu ta aanan toyawa. Inoke bwaligumwa mweluluga bugul gegewena toto nuwam nu atena na pwamwananal elam, yaka abwe na patunamiu nuku egon.
20Yaa donki bolo hi tatayaomal ge lan eton iyaka i mowasi, bahi kaiweliya nuku nuwanuwatu, iyaka hi pwawal. Yaa henala ge boda Isileli gegewel nunuwaliya hot? He iyai te owa ge tamwam ana heniheni.”

21Anana Sol i lahe i ba, “Ga i ola ge baaba o u baunan eliyau? Nau o un Beniyamina, iya i kekeisi hot Isileli ala un gegewel gamwaliyaa. Ge ama tini nige alana i bwabwata un Beniyamina elana.”
22Inoke hi na hi ha oyaa abapowona. Yaka Samuwela Sol ge wana totuwalali i en tukagil limi gamwanaa, ge i pamisiyoil gamagalau alaliya bwabwatana wali yau elana, yaa bolo hi awanunil ali gewi teti (30) wali yau i getoga.
23Yaka Samuwela i baek toligaliga elana i ba, “Bwasumu bunumwina waiwaisana toto ya pewa ge ya ba nu teli getogaan, u pwatanim.”
24Inoke toligaliga bwasumu nagilina i ahe i pwatanik i na i teli Sol manininaa. Yaka Samuwela i baek Sol elana i ba, “Toto e, owa kaiwem. U ahe u an. He sauga ya baek toligaliga elana, ‘Gamagalau iyaka ya awanunil nihi nem,’ yaka ya ba toto e i teli getogaan owa kaiwem an toyawa ya kaiwena.” Inoke lan o Sol alona ge Samuwela hi anan.
25Sauga hi aanan haba, yaka abapowon hi eguluwan ge hi na hi lau panuwaa. Inoke Samuwela Sol i en heyan wana limi pwatanaa toto hi tal paabwab, yaka alona hi liwaliwan.
26Lan i gan hi lut, inoke Samuwela i yoga ha Sol elana i ba, “U lovivina, yaka ta na na en telewa kamwasaa.” Inoke Sol i lovivina, yaka aloliya Sol wana totuwalali hi na hi tagil kamwasaa.
27Sauga hi na hi vin panuwa ana sigaa, yaka Samuwela i baek Sol elana i ba, “U ba wam totuwalali elana ni nohouwa awolaa.” Totuwalali i egon, yaka Samuwela i ba vevehe al Sol elana i ola, “U mina ga alou owa sauga kekeisi, yaka Yabowaine wana baaba na baunaniwa nu hago.”