Text copied!
CopyCompare
BIBOLO DABUŊ - Samuelnê 2

Samuelnê 2 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Biŋ tonec kêtu Dawidnê awamu “Isai latu Dawid kêsôm biŋ. Ŋac taŋ tetoc eŋ sa naŋ, kêsôm biŋ. Jakobnê Anôtô nê ŋac seŋ oso eŋŋa. Ŋac gêga Israelnê wê ŋajamwaga.
2“Apômtaunê Ŋalau kêsôm biŋ kêsa aê aoc, ma ênê biŋ gêc aê imbeloc.
3Israelnêŋ Anôtô kêsôm biŋ. Israelnêŋ lamu kêsôm biŋ gêdêŋ aê. Ŋac taŋ kêtêc Anôtô ma gêjam gôliŋ ŋamalac ŋaŋêŋgeŋ naŋ,
4kêpô êsêac kêtôm ŋawê bêbêcgeŋŋa, kêtôm oc, taŋ kêpi toŋagêlôm masi naŋ, ma gêgôm gêgwaŋ, taŋ kom gêjac naŋ kêpuc.
5Aêŋoc gôlôac sêmoa sêwiŋ Anôtô gebe eŋ kêmoatiŋ poac teŋgeŋŋa teŋ gêwiŋ aê ma kêmasaŋ gêŋ samob ŋapep ma ênêc teŋgeŋ, gebe eŋ oc êkêŋ aê gebe jamoa ŋajam ma gêŋ taŋ ŋoc ŋalêlôm têtac gêwiŋ naŋ, eŋ êŋgôm esewec.
6Mago lau, taŋ sêmoa jaêc Anôtô naŋ, têtôm gêŋ têkwa-têkwa, taŋ tambaliŋ siŋ naŋ, gebe tatôm gebe takôc ŋa lemeŋ atom.
7Mago ŋac taŋ gebe ejoŋ gêŋ tau sa naŋ, êkôc siŋ to kêm ŋadambê ma ja êniŋ gêŋ tau êmbacnê samucgeŋ.”