Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - 2 SAMUEL

2 SAMUEL 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dette er Davids sidste Ord; Så siger David, Isajs Søn, så siger Manden, Højt ophøjet, Jakobs Guds salvede, Helten i Israels Sange:
2Ved mig talede HERRENS Ånd, hans Ord var på min Tunge.
3Jakobs Gud talede til mig, Israels Klippe sagde: “En retfærdig Hersker blandt Mennesker, en, der hersker i Gudsfrygt,
4han stråler som Morgenrøden, som den skyfri Morgensol, der fremlokker Urter af Jorden efter Regn.”
5Således har jo mit Hus det med Gud. Han gav mig en evig Pagt, fuldgod og vel forvaret. Ja, al min Frelse og al min Lyst, skulde han ikke lade den spire frem?
6Men Niddinger er alle som Torne i Ørk, der tages ikke på dem med Hænder;
7ingen rører ved dem uden med Jern og Spydstage, i Ilden brændes de op.
8Navnene på Davids Helte var følgende: Hakmonitten Isjbosjet, Anføreren for de tre; det var ham, der engang svang sit Spyd over 800 faldne på én Gang.
9Blandt de tre Helte kom efter ham Ahohitten El'azar, Dodis Søn; han var med David ved Pas-Dammim, dengang Filisterne samlede sig der til Kamp. Da Israels Mænd trak sig tilbage,
10holdt han Stand og huggede ned blandt Filisterne, til hans Hånd blev træt og klæbede fast ved Sværdet; HERREN gav dem den bag en stor Sejr. Så vendte Folket tilbage og fulgte ham, kun for at plyndre.
11Efter ham kom Hararitten Sjamma, Ages Søn. Engang havde Filisterne samlet sig i Lehi, hvor der var en Mark fuld af Linser, og Folket flygtede for Filisterne;
12men han stillede sig op midt på Marken og holdt den og huggede Filisterne ned; og HERREN gav dem en stor Sejr.
13Engang drog tre af de tredive ned og kom til David på Klippens Top, til Adullams Hule, medens Filisterskaren var lejret i Refaimdalen.
14David var dengang i Klippeborgen, medens Filisternes Besætning lå i Betlehem.
15Så vågnede Lysten hos David, og han sagde: “Hvem skaffer mig en Drik Vand fra Cisternen ved Betlehems Port?”
16Da banede de tre Helte sig Vej gennem Filisternes Lejr, øste Vand af Cisternen ved Betlehems Port og bragte David det. Han vilde dog ikke drikke det, men udgød det for HERREN
17med de Ord: “HERREN vogte mig for at gøre det! Skulde jeg drikke de Mænds Blod, som har vovet deres Liv!” Og han vilde ikke drikke det. Den Dåd udførte de tre Helte.
18Abisjaj, Joabs Broder, Zerujas Søn, var Anfører for de tredive. Han svang sit Spyd over 300 faldne, og han var navnkundig iblandt de tredive;

19iblandt de tredive var han højtæret, og han var deres Anfører; men de tre nåede han ikke.
20Benaja, Jojadas Søn, var en tapper Mand fra Kabze'el, der havde udført store Heltegerninger; han fældede de to Arielsønner fra Moab; og han steg ned og fældede en Løve i en Cisterne, en Dag der var faldet Sne.
21Ligeledes fældede han Ægypteren, en kæmpestor Mand. Ægypteren havde et Spyd i Hånden, men han gik ned imod ham meden Stok, vristede Spydet ud af Hånden på ham og dræbte ham med hans eget Spyd.
22Disse Heltegerninger udførte Benaja, Jojadas Søn, og han var navnkundig iblandt de tredive Helte;
23iblandt de tredive var han højt æret, men de tre nåede han ikke. David satte ham over sin Livvagt.
24Til de tredive hørte Asa'el' Joabs Broder; Elhanan, Dodos Søn fra Betlehem;
25Haroditten Sjamma; Haroditten Elika;
26Paltitten Helez; Ira, Ikkesj' Søn fra Tekoa;
27Abiezer fra Anatot; Husjatitten Sibbekaj;
28Ahohitten Zalmon; Maharaj fra Netofa;
29Heled, Ba'anas Søn, fra Netofa; Ittaj, Ribajs Søn, fra det benjaminitiske Gibea;
30Benaja fra Pir'aton; Hiddaj fra Nahale-Ga'asj;
31Abiba'al fra Araba; Azmavet fra Bahurim;
32Sja'albonitten Eljaba; Gunitten Jasjen;
33Hararitten Jonatan, Sjammas Søn; Hararitten Ahi'am, Sjarars Søn;
34Elifelet, Ahazbajs Søn, fra Bet-Ma'aka; Eliam, Akitofels Søn, fra Gilo;
35Hezro fra Karmel; Pa'araj fra Arab;
36Jig'al, Natans Søn, fra Zoba; Gaditten Bani;

37Ammonitten Zelek; Naharaj fra Be'erot, der var Joabs, Zerujas Søns, Våbendrager;
38Ira fra Jattir; Gareb fra Jattir;
39Hetitten Urias. I alt syv og tredive.