Święta Biblia - Hioba

Hioba 38

1Potem PAN odpowiedział Hiobowi spośród wichru: 2Kim jest ten, co zaciemnia radę słowami bez poznania? 3Przepasz teraz swe biodra jak mężczyzna, będę cię pytał, a ty mi odpowiadaj. 4Gdzie byłeś, kiedy zakładałem fundamenty ziemi? Powiedz, jeśli masz tę wiedzę. 5Kto określił jej rozmiary? Czy wiesz? Kto rozciągnął nad nią sznur? 6Na czym są oparte jej podstawy? Kto położył jej kamień węgielny; 7Gdy gwiazdy poranne razem śpiewały i radowali się wszyscy synowie Boży? 8Kto zamknął bramą morze, gdy się wyrywało jakby wychodzące z łona? 9Gdy chmurę uczyniłem jego szatą, a ciemność jego pieluszkami; 10Gdy ustanowiłem o nim swój dekret i poustawiałem rygle i bramy; 11I powiedziałem: Dotąd dojdziesz, a nie dalej; tu położysz swe nadęte fale. 12Czy kiedykolwiek w swoim życiu rozkazywałeś rankowi i wskazałeś zorzy jej miejsce; 13Aby ogarnęła krańce ziemi i aby niegodziwi zostali z niej strząśnięci? 14Ona zmienia się jak glina pod pieczęcią, a wszystko stoi jak szata. 15Niegodziwym jest odebrana ich światłość, a wyniosłe ramię będzie złamane. 16Czy dotarłeś aż do źródeł morza? Czy przechadzałeś się po dnie głębin? 17Czy bramy śmierci zostały przed tobą odkryte? Czy widziałeś bramy cienia śmierci? 18Czy pojąłeś szerokość ziemi? Powiedz mi, jeśli to wszystko wiesz. 19Gdzie jest droga do miejsca przebywania światłości? Gdzie swoje miejsce ma ciemność; 20Abyś ją zaprowadził do jej granic i mógł poznać ścieżki do jej domu? 21Czy wiesz to, bo wtedy się urodziłeś i liczba twoich dni jest wielka? 22Czy dotarłeś do skarbnic śniegu? Czy widziałeś skarbnice gradu; 23Który zachowuję na czas ucisku, na dzień bitwy i wojny? 24Jaką drogą dzieli się światłość, która rozpędza wiatr wschodni po ziemi? 25Kto podzielił kanał dla ulewy i drogę dla błyskawicy grzmotu; 26Aby padał deszcz na ziemię, w której nikt nie mieszka, i na pustynię, gdzie nie ma człowieka; 27Aby nasycił miejsce puste i jałowe oraz zasilił rosnącą tam trawę? 28Czy deszcz ma ojca? A kto spłodził krople rosy? 29Z czyjego łona wychodzi lód? A kto spłodził szron niebieski? 30Wody zostają przykryte niczym kamieniem, gdy powierzchnia głębiny zamarza. 31Czy możesz związać jasne gwiazdy Plejad albo rozluźnić więzy Oriona? 32Czy wyprowadzisz w swym czasie gwiazdy południowe? Czy poprowadzisz Niedźwiedzicę z jej synami? 33Czy znasz porządek nieba? Czy możesz ustanowić jego panowanie na ziemi? 34Czy podniesiesz swój głos ku chmurom, aby cię ulewa przykryła? 35Czy możesz wypuścić błyskawice, aby przyszły i mówiły: Oto jesteśmy? 36Kto włożył we wnętrze ludzkie mądrość? Kto dał sercu rozum? 37Kto zdoła policzyć chmury swoją mądrością? Kto uspokoi, kiedy leje z nieba; 38Gdy proch twardnieje, a bryły przylegają do siebie? 39Czy lwu zdobyczy nałowisz, czy zaspokoisz głód lwiątek; 40Gdy tulą się w swoich jaskiniach i czyhają w cieniu swoich jam? 41Kto dostarcza krukowi pokarmu, gdy jego młode wołają do Boga i tułają się bez pożywienia?