Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - 2 SAMUEL

2 SAMUEL 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nogen Tid efter slog David Filisterne og undertvang dem, og David fratog Filisterne Meteg-Ha'amma*. { *1 Krøn. 18, 1: Gat med Småbyer. }
2Fremdeles slog han Moabitterne, og han målte dem med en Snor, idet han lod dem lægge sig ned på Jorden og afmålte to Snorlængder, der skulde dræbes, og én, der skulde blive i Live. Således blev Moabitterne Davids skatskyldige Undersåtter.
3Ligeledes slog David Rehobs Søn, Kong Hadad'ezer af Zoba, da han var draget ud for at genoprette sit Herredømme ved Floden.
4David fratog ham 1.700 Ryttere og 20.000 Mand Fodfolk og lod alle Stridshestene lamme på hundrede nær, som han skånede.
5Og da Aramæerne fra Damaskus kom Hadad'ezer af Zoba til Hjælp, slog David 22.000 Mand af Aramæerne.
6Derpå indsatte David Fogeder i det damaskenske Aram, og Aramæerne blev Davids skatskyldige Undersåtter. Således, gav HERREN David Sejr, overalt hvor han drog frem.
7Og David tog de Guldskjolde, Hadad'ezers Folk havde båret, og bragte dem til Jerusalem;
8og fra Hadad'ezers Byer Teba og Berotaj bortførte Kong David Kobber i store Mængder.
9Men da Kong To'i af Hamat hørte, at David havde slået hele Hadad'ezers Stridsmagt,
10sendte han sin Søn Hadoram til Kong David for at hilse på ham og lykønske ham til, at han havde kæmpet med Hadad'ezer og slået ham - Hadad'ezer havde nemlig ligget i Krig med To'i - og han medbragte Sølv-, Guld- og Kobber-sager.
11Også dem helligede Kong David HERREN tillige med det Sølv og Guld, han havde helliget af Byttet fra alle de undertvungne Folk,
12Edom, Moab Ammonitterne, Filisterne, Amalek, og af det Bytte, han havde taget fra Rehobs Søn, Kong Hadad'ezer af Zoba.
13Og David vandt sig et Navn. Da han vendte tilbage fra Sejren over Aram, slog han Edom i Saltdalen, 18.000 Mand;
14derpå indsatte han Fogeder i Edom; i hele Edom indsatte han Fogeder, og alle Edomitterne blev Davids Undersåtter, Således gav HERREN David Sejr, overalt hvor han drog frem.
15Og David var Konge over hele Israel, og han øvede Ret og Retfærdighed mod hele sit Folk.
16Joab, Zerujas Søn, var sat over Hæren; Josjafat, Ahiluds Søn, var Kansler*; { *dvs. den Embedsmand, der skulle forebringe Kongen de forskjellige Sager. }
17Zadok, Abitubs Søn, og Ebjatar, Ahimeleks Søn, var Præster; Seraja var Statsskriver;
18Benaja, Jojadas Søn, var sat over Kreterne og Pleterne*, og Davids Sønner var Præster. { *hebr.: Kreti og Pleti, kongelige Livgarde, bestående af kretiske og filetæiske Lejetroper. }