Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - 2 SAMUEL

2 SAMUEL 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nogen Tid efter døde Ammonitternes Konge, og hans Søn Hanun blev Konge i hans Sted.
2Da tænkte David: “Jeg vil vise Hanun, Nahasj' Søn, Venlighed, ligesom hans Fader viste mig Venlighed.” Og David sendte Folk for at vise ham Deltagelse i Anledning af hans Faders Død. Men da Davids Mænd kom til Ammonitternes Land.
3sagde Ammonitternes Høvdinger til deres Herre Hanun: “Tror du virkelig, det er for at hædre din Fader, at David sender Bud og viser dig Deltagelse? Mon ikke det er for at udforske og udspejde Byen og ødelægge den, at David sender sine Folk til dig?”
4Da tog Hanun Davids Folk og lod det halve af deres Skæg afrage og Halvdelen af deres Klæder skære af til Sædet, og derpå lod han dem gå.
5Da David fik Efterretning herom, sendte han dem et Bud i Møde, thi Mændene var blevet grovelig forhånet; og Kongen lod sige: “Bliv i Jeriko, til eders Skæg er vokset ud!”
6Men da Ammonitterne så, at de havde lagt sig for Had hos David, sendte de Bud og lejede Aramæerne fra Bet-Rehob og Zoba, 20.000 Mand Fodfolk, Kongen af Ma'aka med 1.000 Mand og Folkene fra Tob, 12.000 Mand.
7Da David hørte det, sendte han Joab af Sted med hele Hæren og Kernetropperne*. { *dvs. den stående Hær, modsat Landopbudet (hele Hæren). }
8Ammonitterne rykkede så ud og stillede sig op til Kamp lige uden for Porten, medens Aramæerne fra Zoba og Rehob og Mændene fra Tob og Ma'aka stod for sig selv på åben Mark.
9Da Joab så, at Angreb truede ham både forfra og bagfra, gjorde han et Udvalg blandt alt Israels udsøgte Mandskab og tog Stilling over for Aramæerne,
10medens han overlod Resten af Mandskabet til sin Broder Abisjaj, som tog Stilling over for Ammonitterne.
11Og han sagde: “Hvis Aramæerne bliver mig for stærke, skal du ile mig til Hjælp; men bliver Ammonitterne dig for stærke, skal jeg komme og hjælpe dig.
12Tag Mod til dig og lad os tappert værge vort Folk og vor Guds Byer - så får HERREN gøre, hvad ham tykkes godt!”
13Derpå rykkede Joab frem med sine Folk til Kamp mod Aramæerne, og de flygtede for ham.
14Og da Ammonitterne så, at Aramæerne tog Flugten, flygtede de for Abisjaj og trak sig ind i Byen. Derpå vendte Joab tilbage fra Kampen med Ammonitterne og kom til Jerusalem.
15Men da Aramæerne så, at de var slået af Israel, samlede de sig,
16og Hadad'ezer sendte Bud og lod Aramæerne hinsides Floden rykke ud, og de kom til Helam med Sjobak, Hadad'ezers Hærfører, i Spidsen.
17Da David fik Efterretning herom, samlede han hele Israel, satte over Jordan og kom til Helam, hvor Aramæerne stillede sig op til Kamp mod David og angreb ham.
18Men Aramæerne flygtede for Israel, og David nedhuggede 700 Stridsheste og 40.000 Mand af Aram; også deres Hærfører Sjobak slog han ihjel der.

19Da alle Hadad'ezers Lydkonger så, at de var slået af Israel, sluttede de Fred med Israel og underkastede sig. Og Aramæerne vovede ikke at hjælpe Ammonitterne mere.