Text copied!
CopyCompare
Anutu Täŋo Man - Jona

Jona 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Anututä ude täŋirän Jona u kawän nämo tägawäpäŋ kokwawak taŋi nadäŋkuk.
2Kokwawak nadäŋpäŋ yäŋapik man terak Yawe ŋode iwetkuk; Yawe, jide? Näk komenaken itkaŋ gäk ude api täŋpen yäŋ nämo yäŋkut? Bureni, ude api täŋpen yäŋ nadäŋkuro unita Tasis komeken ämetpeŋ kuŋkut yäk. Mebärika ŋode nadäŋkut; Gäk Anutu orakorak mähemi. Gäk bänep ironka nikek. Kokwawakka bäräŋek nämo ahäk täyak. Butewaki nadäk-nadäkka u ärowani. Täŋpäŋ bänepka äyäŋutpäŋ äma täŋo momi peŋ yämikta pidäm tak täyan.
3Unita Yawe, gäk nabä kätäŋiri kaŋ kumba yäk. Näk kumäkta gäripi nadäŋkaŋ, itta gaŋani nadätat yäk.
4Ude yäwänä Yawetä ŋode iwetkuk; Kokwawak nadätan u täga täyan? Nämo!
5Yawetä ude iweränkaŋ Jona yotpärare gägäniken edaptä abani käda kuŋkuk. Ukäda päŋku yottaba kubä täŋpäŋ äyuŋken maŋit itkuk. Yotpärare u jide ahäŋ imän kawa yäŋkaŋ itkuk.
6Irirän Yawe Anututä nadäŋirän päya keräpi kubä tädotpäŋ bäräŋek tägaŋkuk, u Jonata äyuŋ täŋ imiŋpäŋ edap täŋo komi yäpmäŋ äpäkta. Täŋirän Jonatä päya unita gäripi pähap nadäŋkuk.
7Täŋpäkaŋ patkuko yäŋeŋirän tamimaŋ Anututä gwak kubä iwet-pewän äbäŋpäŋ päya u mebäri näŋ täkŋeŋpewän kubit taŋkuk.
8Eruk edap bämop tawänä Anututä nadäŋirän mänit kädäp ikek piäŋkuk. Piäŋirän edaptä Jona gwäkiken iŋpewän kehäromini paorirän ini kumba yäŋ nadäŋpäŋ yäŋkuk; Näk itta gaŋani nadäŋpäŋ kumäkta täga nadätat yäk.
9Ude yäwänä Anututä iwetkuk; Gäk päyata kokwawak nadätan u täga täyan? Ude yäwänä Jonatä yäŋkuk; Ei, kokna waŋirä tägatak! Kokwawak taŋi nadäk täyat unita kumäkta gäripi nadätat yäk.
10Yäwänä Yawetä kowata ŋode iwetkuk; Gäk päya unita piäni kubä nämo täŋkun yäk. Ba watäni iriri nämo äroŋpäŋ tägaŋkuk. Päya u bipani kubäken ahäŋkaŋ bipani kubäken paorako unita imata butewaki nadäŋ imitan?
11Täŋ nähä Ninive yotpärare pähap unita butewaki täga nämo nadäwet? Yotpärare uken ämawebe 120 tausen ude bumik it täkaŋ. U kädet täga iwatta guŋtak täkaŋ. Ba yawak imaka bumta itkaŋ. Unita imata butewaki täga nämo nadäŋ yämet?