Text copied!
CopyCompare
Buka Tabuna Tefadi - Luta

Luta 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Habahim, Bowasi ya lau aba oiꞌoigogo nuꞌuna yai, be taon laꞌilaꞌi edaꞌedana hafohafona yai, amainiya ya taꞌai. Elimileka efana hesa, taumoho Bowasi haꞌa ya oilibaen, ya laoma, yo fede, Bowasi ya yoga lau lisina, iye, Hidagu, u laoma aiteꞌi, u taꞌai.
2Habahim, Bowasi taon babaꞌisadi safuhudohudoꞌi ya falibadi, be amainiya sa taꞌai hinaga.
3Ya libalau efana lisina, iyen, Naomi mate Mowabi yai ya fiyoma. Aho ya fanuha bena efada Elimileka ena tanohi ya uneꞌuneꞌen.
4Be egu nuwatuhu bena um wa sibai hinaga, aho te ibe wa fanuha, u une, dodoga sa taꞌataꞌai ai matadi. Na yena wa ꞌwaiyoꞌo mate u liba dudulai haba yau E abi. Taumoho wa, iyen, Haba E une.
5Bowasi iyen, Ya loholoho. In moho, ibe tanohi Naomi lisina yai te mahudoꞌina wa une mate, Mowabi edi hwabu Luta haba wa fai, be tanohi mahudoꞌina mate, taumoho peꞌipeꞌina afa efana ai lebedi haba ya ota esega.
6Mwahu tau famaisana alinana ya bui, iyen, Doha mate, haba nuwagu E bui, be, ibege tanohi ni ya une, paꞌana ibe itaꞌitana doha yau nanatugu ibege ti abi bodai. Um u une. Yau E waiyoꞌo.
7Fuyandi yai ni, yena bena tau uneꞌune sa tole komanidi, o ginauli bena sa buidi, edi laulau mate bena ginauli tanuwagadi ana ahe sumasuma ya kamfahi be tau uneꞌune ya felen. Ite laulauna haba Isalaela sa ita mate, edi mwahu haꞌa sa fadudulai.
8Yo fede, ya libalau Bowasi lebena, iyen, Um u une. Na ana ahe sumasuma ya kamfahi, be Bowasi ya felen.
9Habahim, ya libalau babaꞌisa yo dodoga haisa lisidi, Aho te, mahudoꞌimiu matamiu yai mate, haꞌa ginauli mahudoꞌidi Naomi lebena yai E unedi, Elimileka ma nanatuna Kiliyon yo Malon, enehedi.
10Ofiꞌofina mate, Luta, Mowabi waihinina, Malon hwabuhwabuna haba ya famala lahugu. Itete mate, haba tau peꞌi ana boga edi ginauli mahudoꞌidi E liba buluhidi, paꞌana tabu Elimileka hesana ti nuwa fuiyen. Elimileka ana boga, ena luma yo ena tanohi haba sa ota esega. Matamiu yai ami itagu.
11Babaꞌisa yo dodoga haisa sa liba fasunumaꞌen, tiyen, Wananaha, ita mate, haꞌa te ita. Haba eda Yaubada lahum ena abiꞌabina doha Lahela yo Liya, be Iyakobo nanatuna boludi sa yosidi. Haba um wa mahula, Sulu Efalata ganahewana yai, yo ai Betelehem haba hesam sa falaꞌi.
12Haba nanatumiu Yaubada ya felemiu, be waihin hasahasalana te ya yosidi, be haba laulauwewemiu fafahesadi Pelesi, Diuda yo Tama natuna.
13Yo fede, Bowasi Luta ya lawen ena luma be ya famala lahuna. Yaubada ena loholoho ya felem, yo fede, ya boga, be natuna taumoho ya yosi.
14Wawahin sa libalau Naomi lisina yai, tiyen, Yaubada te fadebasae! In aho te, waham ya felem, be haba ya ita watanim. Gwama te ai Isalaela haba in doga laꞌilaꞌi hesa!
15Lawam mate ya fanuha wananahaim, yo em ginauli mahudoꞌidi ya ginaulidi, doha ibe nanatum faligigi luwaga edi itaꞌita watanim. Na aho waham ya felem, haba mwahuli fwaufwau ya leyama lisim, yo hinaga em tinatinalaꞌi yai, tau ita watanim.
16Naomi, gwama ya abi be ya faseda.
17Na wawahindi amainiya sa miyamiya tiyen, “Naomi natuna taumoho.” Be hesana sa tole, Obedi.
18Kin Deiwidi laulauwewena ena aba fatubu mate: Pelesi, Heselon, Lam, Aminadaba, Nason, Salamon, Bowasi, Obedi, Desi, yo Deiwidi. Ite lauwewedi mate, Pelesi yai ya fatubu, ya lau wee–, Deiwidi yai.