Text copied!
CopyCompare
Edolo Bible - Uludi

Uludi 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Boasa e awäla udia dolö gedolo segea nogila digalo idiafa ami sulo. E fii heleia made Elimelegeïe sosogo elö säi amo maasebe melï. Boasaea dolö amoma sähalea, Ae, nedoo, gui samolö misië. Na dima ado holöfalï sädeläla säi. Amala säsebegi, dolö amo maala sulo.
2Amala maala sebegi, Boasaea segea ami dolö beaha aligilo nabülasi nefolalo amoli maala fifigimalola säla ï. Amala säsebegi, ili maala sefolalo.
3Ea ïe sosogo amoma sähalea, Naomida Moaba asi nelo amo bahïla misi saleamelë. Eada alïle sosogo Elimelegeïe sege nalä amo dolö afädëa nimäiala helësësaleamelë.
4Amaimo, dia helësëmäia säla ïahago. Dia sege amo nimolö helësëseda, beaha aligilo nabülasi sefolalebegowe ilile siigi sämo. Neda di baagia gabugi sege amo dia nimäia. Made nimolö galëda, haboila sämola säi. Amala säla ïasebegi, dolö amea säla obëgësalea, Sege amo na nimolömelëla säi.
5Amalebe Boasaea ema sähalea, Dia Naomiïe sege nimolö galëda, Moaba udia Malonoïe udia didalo Uludige digali nimalo. Amalahilä sege amoda baagoi amoïe sosogoïe ëigi diamiäiala säi.
6Ado amala sälebe dolö amea sähalea, Sege amo na nimolö gaso, na neaseda, nihïne nelegei negelo made gadoi busadäoi namolö gabugi. Ne haboi. Na made nimolömelë. Dihï helësëse amo gadola hamomalola säi.
7(Siiba Isilale udia dolö ilile mala gowe gadola hamolo negei. Udia didaloïe ado sähaleage, amase, sege nalä nimolöïe ado sähaleage amogi bidigi sämolö made säla wagahagola sähaleada emo usililo gila bidi nelo dolö amogali ïlo negei.)
8Dolö amea Boasama sähalea, Dia bidia nimalola säi. Amala sälahilä ïe emo usililo amo dugala Boasagali ï.
9Amala ïasebegi, Boasaea mala gaui busa nabülasi sefolalo amolimage udia dolö odoa maala sefolalo amolimage sähalea, Dili sulubadela sebegoïe sidaia sähago. Dafidida Elimelegeïe segege nelegei dilo amoge malö äudä Malonole Gilionolele segege nelegei dilo amoge Naomia beaha nelo nelebo amoda na neahawe.
10Amase, Moaba udia Uludida Malono baagoi amoïe udia didalo sulo amoge na neahawe. Amala hamosebeweada baagosalea sege nalä dibe amoda Malono hïle ëigimu ïe sosogoïe diamiäia. Baagoi amoïe sosogo afädë sebe amoliada ïe ëi amo helësësa namiäiamelë. Na walio säi amoda diliage nabala siiage melï amomelëla säla ï.
11Amala sälahilä dolö nabülasi amoliage udia dolö bea misi sefolalo amoliage sähalea, Ä, nilïage beaha. Udia go dïe mosöa awäseda, Dafidilo Edefadea ugila negesegi nilïle Isilaleïe naye mäu Eleselole Eleale gadoi samiäiamelë. Elea malö malei ägüi amo gadola udia goweage malö malei ägümäiamelë. Amase, dihïdida Efalada sosogo amoïe ëi sälo nea, Bedeleheme udia dolö beaha aligilo dafidilo namolömelë.
12Dafidilo Geloia dolïsä go alima aligila malö ägüsebe ameada Yuda Damalalea malö sogobai nilïle mäu Felese sosogo gadoi di sosogo namiäiamelëla säi.
13Segeyo amo gala Uludi nealahilä Boasaïe udia salea. Dafidilo Edefadea ele neala obeägïlasilahilä Uludi e fagulo hagui sebe melï. Amalahilä ea dolö malö afädë neegela ägüimelë.
14Udia sefolalo amolia Naomima säla ïahalea, Dafidilo Edefadeïe ëi gauia adadi. Ea di dihïdo samiäiala fisigisila made. Dïe diaye afädë di beaha namiäia ï gabumelë. Malö goeada Isilale udia dolö beaha aligilo dafidilo namolömelë.
15Diefege idiaea dima boba hamosebegoeada dia dolö malö gifalädalïa gadoi sogobai amai galebeda, amolima boba hamolabio amoda nagadaialahilä dïe diefege idiaea dima boba hamoi gabugo. Amaimo, ea malö walio ägüi goeada di gelolasila sigi aligila beaha aliligi awäha nea di udia sali hamomolömelëla säla ï.
16Naomia dolö malö dubo amo sogobala gaula nea obëbësa nelo. Amala hamolahiläda dubo amo Naomia beaha nelo.
17Udia ga made sefolalo amolia malö amoïe ëi Obedi negei. Ëi amo negelahilä ilia säla sogosalea sähalea, Naomigali dolö malö afädë sogobala ï gabuwela säi. Hobealada Obediïe malöda Yesi. Yesiïe malöda Debidi.
18Goweda Felese sosogo awäha nea Debidi beselagalai amo dialea. Feleseïe malöda Hesolono. Hesolonoïe malöda Alama. Alamaïe malöda Aminadaba. Aminadabaïe malöda Nasono. Nasonoïe malöda Salomono. Salomonoïe malöda Boasa. Boasaïe malöda Obedi. Obediïe malöda Yesi. Yesiïe malöda Debidi. Amala fifii misi dialea. Hä amo.