Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 2 SISIGA

2 SISIGA 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Laḡani ihahituna ai Iehoiada na e boga auka, sinahu biagudia, Asaria Ierohama bona Ismael Iehohanan bona Asaria Obed bona Maaseia Adaia bona Elisafat Sikri, ida e henega bou.
2Bena idia na Iuda tanona e rakaia hanai, Levi taudia Iuda hanuadia iboudiai lalodia amo bona Israel iduhudia ikwaradia taudia na e haboudia; bena idia na Ierusalem ela.
3Bena hebou taudia iboudiai na hanua pavapavana ida e hegwauhamata heheni, Dirava ena dubu ai. Bena Iehoiada ese e hamaorodia, eto, A itaia, hanua pavapavana natuna; ia na baine lohia, Iehova ese David garana e herevalaidia heḡereḡerena.
4Ini ba kara toma: umui hahelaḡa taumui bona Levi taumui dina helaḡa ai ḡaukara amo ba raka oho na orea toi ai ba haheparara; bona orea ta na ikoukou bae gimadia,
5ma orea ta na pavapava ena ruma ai bae noho, ma orea ta na Dubu Badina Ikoukouna ai bae noho. A taunimanima iboudiai na Iehova ena dubu maguna lalodiai bae noho.
6Ta ese Iehova ena dubu lalonai basine raka vareai, hahelaḡa taudia bona Levi taudia, mai edia ḡaukara taudia, sibodia mo bae raka vareai diba, badina be idia na hehelaḡa. A taunimanima iboudiai ese Iehova ena hahedua bae badinaia.
7Levi taudia ese hanua pavapavana bae ginia heḡeḡe, ta ta mai edia tuari ḡaudia imadia ai; bena daika na dubu ai baine raka vareai na bae alaia mase. Hanua pavapavana na ba bamoa, ena raka vareai ai bona ena raka lasi ai.
8Levi taudia bona Iuda taudia iboudiai ese hahelaḡa tauna Iehoiada ena haheḡani iboudiai heḡereḡeredia mo e kara. Ta ta ena orea ena orea e mailaidia, dina helaḡa ai ḡaukara amo bae raka oho oreadia bona dina helaḡa ai ḡaukara bae matamaia oreadia; badina be hahelaḡa tauna Iehoiada ese orea na se siaidia oho.
9Bena hahelaḡa tauna Iehoiada ese io bona kesi, badadia bona maraḡidia, gunaguna King David ena, Dirava ena dubu ai e miava gaudia, na e abidia, orea biagudia e henidia.
10Bona taunimanima iboudiai na hanua pavapavana igimana ai e halaodia, ta ta mai edia tuari ḡaudia imadia ai, dubu diho kahana amo ela bona dubu mirigini kahana ai, ihaboulaina patana bona dubu e ginia heḡeḡe.
11Bena ia ese hanua pavapavana natuna e hakaua lasi, havava ḡauna na kwarana ai e atoa, bona dagi toana e henia; bena idia ese ia e gwauraia hanua pavapavana. Bena Iehoiada mai natuna ida ese ia e horoa; bena eto, Hanua pavapavana baine mauri daudau.
12Atalia na reḡe e kamonai, taunimanima na e heau bona hanua pavapavana e imodaia, bena ia na Iehova ena dubu ai e raka vareai, taunimanima dekediai.
13E roha lao negana ai hanua pavapavana e itaia, raka-vareaina ai e gini, ena au-tubua badibadinai; orea biagudia bona kibi-hiriri taudia danu hanua pavapavana badibadinai gigini; bona tano taudia iboudiai e moaleva bona kibi e hiririva, bona ane-abi taudia mai edia hatai-hatai gaudia ese moale e gunalaiava. Bena Atalia ese ena dabua e dare, e boi lolo, eto, Tao-tore! Tao-tore!
14Bena hahelaḡa tauna Iehoiada ese tuari oreana biagudia e hakaudia lasi, e hereva henidia, eto, Gima taudia padadia amo ba hakaua lasi; ia murina amo baine raka tauna na dare amo bavalaia mase. Badina be hahelaḡa tauna eto, Iehova ena dubu ai basio alaia mase.
15Bena idia ese e dabaia tao; bena hosi edia raka vareai dalana amo hanua pavapavana ena ruma e lao henia, unuseni ai e alaia mase.
16Bena Iehoiada ese ia bona taunimanima iboudiai bona hanua pavapavana na e haherohedia maino, idia na Iehova ena orea taudia ai baela totona.
17Bena taunimanima iboudiai na Baal ena dubu ela, eha ḡiḡia dobi; ena ihaboulaina patadia bona ena kaivakuku danu e hamakohidia rohoroho; bona Matan, Baal ena hahelaḡa tauna, na ihaboulaina patadia vairadiai e alaia mase.
18Bena Iehoiada ese Iehova ena dubu igimana taudia e atodia: idia e biagudia taudia be hahelaḡa taudia Levi oreana amo, bona Levi taudia. Unu na David ese edia orea ta ta ai e atodia, Iehova ena dubu ḡaukaradia bae biagudia, bona ḡole-oho bouboudia bae hahelaḡadia Iehova ena, Mose ena taravatu ai e torea heḡereḡerena, mai moaledia bona mai anedia ida, David ena hahedua heḡereḡerena.

19Ia ese danu ikoukou igimadia taudia na Iehova ena dubu ikoukoudia ai e atodia, se haheḡoeva tauna ta basine raka vareai heloareana.
20Bena ia ese orea biagudia bona hanua lohiadia, taunimanima e lohiadia taudia, bona tano taudia iboudiai, na e abidia; bena idia ese hanua pavapavana na Iehova ena dubu amo e hakaua diho, atai ikoukouna amo e raka hanai, ela hanua pavapavana ena ruma ai. Bena idia ese pavapava teronona ai e hahelaia kau.
21Taunabunai, tano taudia iboudiai e moaleva; Atalia na dare amo e alaia mase murinai hanua na asi reḡereḡena.