Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 2 SISIGA

2 SISIGA 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ia ese ihaboulaina patana na auri labora-labora amo e karaia. Ena lata na kiubit ruahui bona ena lababa danu kiubit ruahui, bona harana latana na kiubit gwauta.
2Bena ranu nauna bada-hereana na auri laboralabora, e havevea ḡauna, amo e karaia. Ia na kuboro-kuboro; ena lababa na kiubit gwauta, harana latana na kiubit ima, bona e hahetohoa heḡeḡe na kiubit toi-ahui.
3Ia henunai na popou laulaudia, kiubit toi-ahuiosi ai e kara, nau e haḡeḡea dae; hari popou na ere rua ai e kara, nau ai e karaia kau tamona, e hahetaria negana ai e hahetaridia hebou.
4Hari nau na boromakau mamaruanedia laulaudia gwauta-rua latadiai e helai kau: toi mirigini kahana e vaira henia, ma toi lahara kahana, ma toi diho kahana, ma toi laurabada kahana. Hari nau na idia latadiai e heato kau, bona iboudiai e hekunu heheni.
5Nau udunana na ima palapala lababana heḡereḡerena; isena na kehere isena heḡereḡerena, sosana heraherana na heto. Ia anina na ranu bata daha-toi mai kahana.
6Ia ese danu tohe gwauta e karadia, hurihuri ḡaudia; ima na diho kahana ai e atodia, bona ima na mirigini kahana ai. Idia lalodiai ḡole-oho boubou ḡaudia na e huridia, a hari nau badahereana na hahelaḡa taudia edia hehuri ḡauna.
7Ia ese danu lamepa patadia gwauta, gold ḡaudia, na e karadia, e gwauraidia guna heḡereḡerena; bena dubu lalonai e atodia, ima na diho kahana ai bona ima na mirigini kahana ai.
8Bona pata gwauta danu e karadia, dubu lalonai e atodia, ima na diho kahana ai bona ima na mirigini kahana ai. Ia ese danu nau sinahu-ta na gold amo e karadia.
9Hahelaḡa taudia edia magu bona maḡu badana danu e karadia, bona magu iduaradia; hari iduara na auri labora-labora amo e govadia.
10Nau bada-hereana na dubu laurabada kahana daigunina ai e haginia.
11Hurama ese danu uro bona gaga bona nau e karadia. Taunabunai, King Solomon ese e henia ḡaukaradia na Hurama ese e ha-oredia, Dirava ena dubu ai:
12au-tubua ruaosi, ilahasi-kuborodia, bona au-tubua doridia ikorodia; bona reke-hetomana ḡaudia ruaosi hari au-tubua doridia ikorodia ilahasi-kuborodia iḡegelaidia;
13bona rimono huahuadia laulaudia sinahu-hani, reke-hetomana ḡaudia ruaosi edia, rimono huahuadia ere rua reke-hetomana ta ta edia, au-tubua doridia ikorodia ilahasi-kuborodia iḡovalaidia.
14Ia ese rerue danu e karadia, bona tohe rerue latadiai;
15bona nau bada-hereana tamona, bona boromakau mamaruanedia gwauta-ruaosi laulaudia ia henunai.
16Uro bona gaga bona kahi, mai kohudia iboudiai ida, na Huram-abi ese e karadia, King Solomon ena; auri labora-labora amo e karadia kimore-kimore, Iehova ena dubu ena.
17Unu ḡau na hanua pavapavana ese raro tanona gabuna ai e hahetaridia, Ioridane taorana ai, Sukoto bona Sereda padadiai.
18Solomon ese ini ḡau iboudiai e karadia momo-momo; taunabunai auri labora-labora metauna na asie hahetohoa.

19Taunabunai Solomon ese Dirava ena dubu kohuna iboudiai e karadia: ihaboulaina patana, gold ḡauna; bona flaoa helaḡana patadia,
20bona lamepa patadia mai lamepadia ida, gold ḡoevaḡoevana amo e karadia, laloma daiutuna helaḡana vairanai bae ara totona, taravatu heḡereḡerena;
21bona herahera bona lamepa bona ikahi, gold ḡoeva-daena ḡaudia;
22bona lamepa ihaḡoevadia ḡaudia, bona nau, bona muramura mai bonadia urodia, bona gida keberedia, gold ḡoevaḡoevana ḡaudia; bona iduara ihahelai-dobidia, helaga-herea gabuna iduaradia bona dubu iduaradia ḡaudia, na gold amo e kara.