Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 2 SISIGA

2 SISIGA 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Asa ena lohia laḡanina ihatoiahui-tauratoina ai, Baasa, Israel pavapavana, na e dae lao, Iuda baine tuari henia totona; bena ia ese Rama e haginia, Asa, Iuda pavapavana, enai baela baema taudia ilao-ahudia.
2Bena Asa ese Iehova ena dubu bona pavapava ena ruma kohudia amo gold bona silver e abi, Ben-hadad, Suria pavapavana, Damasko ai e nohova tauna, dekena e siai lao, eto,
3Raruosi aita herohemaino, lau tamagu bona oi tamamu heḡereḡeredia. A itaia, silver bona gold vada na siai vasimu; aola, Israel pavapavana Baasa ida emui herohemaino ba ḡiḡia rohoroho; bena ia na lauegu amo baine raka oho.
4Ben-hadad ese King Asa e kamonai henia, bena ena tuari oreadia biagudia e siaidia lao, Israel hanuadia bae tuari henidia. Idia ese lono bona Dan bona Abele-maimi bona Napatali kohu-habou hanuadia iboudiai e hadareredia.
5Baasa e kamonai, bena Rama ihaginina e rakatania bona ena ḡaukara e hadokoa.
6Bena King Asa ese Iuda taudia iboudiai e laohaidia; bena idia ese Rama nadidia bona audia, Baasa ese vada e hagini ḡaudia, na e huadia; bena unu ḡau amo ia ese Geba bona Mispa hanuadia e haginidia.
7Una negana ai Hanani, mata-hanai tauna, na Asa, Iuda pavapavana, dekena ela, e hereva henia, eto, Suria pavapavana enai o hetao kaumu a Iehova, emu Dirava, enai to hetao kaumu dainai, Suria pavapavana ena tuari oreana na oi imamu amo vada e roho mauri.
8Etiopia taudia bona Libia taudia na dia orea bada-hereana a? Edia kariota bona edia hosi-gui taudia na dia hutuma a? Matona, Iehova enai o hetao kau dainai ia ese oi imamu ai e atodia.
9Badina be Iehova matana ese tanobada idoinai e neneamu, ena siahu na ienai asie kereremu taudia idurulaidia ai baine hedinarai totona. Ina lalonai vada o kara kava; badina be hari amo tuari na bae vara loulou emu ai.
10Asa ese hari mata-hanai tauna e badu henia, bena dibura rumana ai aena ikahidia e atodia; badina be e badu henia lalo-dika, una hereva dainai. Asa ese danu taunimanima haida e daḡedaḡe henidia una negana ai.
11Asa ena kara, matamana ela bona dokona, na Iuda bona Israel Pavapavadia Bukana ai e hetore.
12Ena lohia laḡanina ihatoiahui-taurahanitana ai, Asa ese hisihisi ta e davaria aena ai, bena ena hisihisi e bada e laova; ḡau tamona ena hisihisi lalonai danu ia ese Iehova se tahua, a muramura taudia edia heduru mo e tahua.
13Bena Asa na tubu tama dekediai e mahuta; ena lohia laḡanina ihahariahui-tana ai e mase.
14David ena hanua ai e guria, ia sibona e geia heḡaeḡae kohuana lalonai. Pata ta ai e hahekurea; una pata na muramura mai bonadia ikaradia taudia edia muramura idau-idau ai e hahonua. Bena lahi badana e ha-araia ia ilalolaina.