Text copied!
CopyCompare
Paipel - 2. Kronika

2. Kronika 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iwe, lon ilik me wonuen ierin mwün Asa, Pasa ewe kingen Israel a feila Juta pwe epwe maun ngeni. Pasa a apöchöküla tittin ewe telinimw Rama o pinela än ekewe aramas repwe towu me tolong lon fanüen Asa ewe kingen Juta.
2Mürin, Asa a angei silifer me kolt seni ewe lenien iseis pisek mi aüchea me lon imwen ewe Samol mi Lapalap, pwal lon püsin imwan, o tinala ren Penhatat ewe kingen Siria mi nom Tamaskus. Iwe, a tinala pworaus o üra,
3“Kose mochen epwe wor eu pwonen atipeeu lefilach, usun a fen fis lefilen semei me semom. Nengeni, üa tinala reöm silifer me kolt pwe ai lifang ngonuk. Kopwe atai om pwonen atipeeu ngeni Pasa ewe kingen Israel, pwe i me nöün sounfiu repwe towu seni fanüei.”
4Iwe, Penhatat a aüselinga än ewe king Asa tüngor o tinala ekewe meilap me nöür mwichen sounfiu, pwe repwe maun ngeni ekewe telinimwen Israel. Ra liapeni Ion, Tan me Apel-pet-maka, pwal ekewe telinimwen iseis pisek meinisin lon Naftali.
5Nge lupwen ewe king Pasa a rongorong usun, a ükütiu le apöchöküla tittin ewe telinimw Rama o likitala ewe angang.
6Mürin, ewe king Asa a amwichafengeni chon Juta meinisin. Iwe, ra uweela ekewe fau me ekewe irä, Pasa a aea le apöchöküla tittin ewe telinimw Rama o eäniir le apöchöküla ngeni tittin ekewe telinimw Kepa me Mispa.
7Lon ena fansoun ewe soufos Hanani a feila ren Asa ewe kingen Juta o üreni, “Pokiten ka anomu om apilükülük won ewe kingen Siria, nge kosap anomu won ewe Samol mi Lapalap om we Kot, kosap akufu nöün ewe kingen Siria mwichen sounfiu.
8Ifa usun, esap fokun watte än ekewe chon Itiopia me chon Lipia mwichen sounfiu fiti chomong chomong war woken me chon wawa oris? Nge pokiten ka anomu om apilükülük won ewe Samol mi Lapalap, i a mwütätä pwe kopwe akufuur.
9Pun ewe Samol mi Lapalap a nenengeni unusen fanüfan, pwe epwe apöchöküla chokewe mi fang ngeni unusen letiper. Om ei föför a mwäl. Iei mine seni ei fansoun epwe chök fifis maun ngonuk.”
10Mürin, Asa a song ngeni ewe soufos pokiten an kei kapas. A fokun lingeringer pwe a aturalong lon imwen fötek. Lon ewe chök fansoun Asa a pwal fokun ariaföüü ekoch me lein ekewe aramas.
11Iwe, än Asa föför seni lepoputan tori lesopolan an nemenem a makelong lon puken uruwon ekewe kingen Juta me Israel.
12Nge lon ilik me tiuen ierin mwün Asa, a tori pechen eu samau mi fokun watte. Nge lon an samau Asa esap kütta alilisin me ren ewe Samol mi Lapalap, nge a kütta alilisin me ren ekewe sousäfei.
13Mürin, Asa a mäla lon faik me aeuin ierin mwün.
14Iwe, ra peiaseni lon eu peias lon achau i a püsin tuw fän itan lon ewe telinimwen Tafit. Ra anomu inisin won echö pap mi uren sokopaten irä pwokus me löpwokus, ekewe souför lö ra amolätä. Ra pwal föri eu ekkei mi fokun watte fän iten ar asamolu.