Text copied!
CopyCompare
Godigo dwagi yai po buku - Tuni Bidi Dabego Po Elalubo Buku Deli

Tuni Bidi Dabego Po Elalubo Buku Deli 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Te Isakargo ogwa me si me si bidali. Augwali nogi e tama da, Tola, me Pua, me Jasup, me Simron da.
2Te Tolago ogwa dabe nogi da e tama da, Usi, me Refaia, me Jeriel, me Jamai, me Ipsam, me Samuel. Te bidi dabe augwali te Tolago hani dabe te tobolu bidi dabe, tama augwali te bomai ami bidi dabe da. Tama Devit te king bidali sogo, te Tola hanigo bidi 22,600 bidi dabe bidali te ami bidi pedelabo usu yai dao.
3Usigo ogwa deli digi mu tama bidali, aga nogi Israhia da. Te Israhiago ogwa me si me si bidali. Augwa nogi e tama da, Maikel, me Obadia, me Joel, me Isia. Tigidali te augwa hanide polalubo tobolu bidi bidai dao.
4Te hani augwaligo we me wai hauwa elaluai. Tama augwali hani te genuai pedelali, tama te hani dabe nogi asęani sogo, augwaligo nedali te 36,000 bidi te ami bidi pedelabo usu yalio.
5Isakargo hani we bidi dabe tigidali nogi dodolali sę yali sogo, augwaligo nedali namba e tama 87,000 bidi te ami bidi nigabo te usu yalio.
6Benjamingo ogwa sela elaluai, Bela, me Beker, me Jediael dao.
7Belago ogwa nogo a naga ogwa bidali. Augwali nogi e tama da, Esbon, me Usi, me Usiel, me Jerimot, me Iri da. Tigidali te augwa hanide tobolu bidi bidali, te augwali bomai ami bidi dabe da. Tama te hani dabego nogi dodolali sogo, augwaligo nedali te 22,034 bidi te ami bidi pedelabo usu elaluai dao.
8Bekergo ogwa dabe nogi e tama da, Semira, me Joas, Elieser, Elioenai, Omri, Jeremot, Abiya, me Anatot, me Alemet da. Te tigidali bidi te Bekergo ogwa dabe, tama tigidali te augwa hani dabede polalubo tobolu bidi dabe bidali, tama augwali te bomai ami bidi dabe bidai dao.
9Tama augwaligo te hani dabe nogi dodolobo sogo da, augwaligo nedali 20,200 bidi te ami pedelabo usu yai elalualio.
10Jediaelgo ogwa deli digi tama bidali, aga nogi da Bilhan. Tama Bilhango ogwa dabe nogi e tama da, Jeus, Benjamin, Ehut, Kenana, me Sitan, Tarsis, me Ahisahar dao.
11Te tigidali bidi augwali te Jediaelgo hani dabe te augwali tigidali te augwa hanide polalubo tobolu bidi bidali, te augwali bomai ami bidi dabe naga nigilama bidali. Tama augwaligo te hani dabego nogi deliba sisinama nedali sogo, augwaligo suali, te 17,200 bidi te ami bidi pedelabo usu elaluali.
12Irgo ogwa dabe nogi e tama da, Supim me Hupim, tama augwali sigo hani si nosali pedelali. Tama Husim te Ahergo ogwa dao.
13Te Naptaligo ogwa dabe nogi e tama da, Jasiel, Guni, Jeser, me Salum da. Te wai dabe augwa auwa mosi te Bilha da, te Jekopgo si wagi soayu sali we dao.
14Te Manasego ogwa dabe nogi da, Asriel me Makir da. Augwa ida, te Manasego si wali we da, aga te Aram hani we me deli da. Te Makir te Gileatgo aya dao.
15Makirgo te Hupimba maiabo we me deli gegali, te gasa we me Supimbolo mawainogo me yalio. Makirgo abe te Maka. Te Makirgo tomo ogwa, te Selofahat. Te Selofehatgo te wegi dabe naga elalualio.
16Te gasa Maka, te Makirgo wego, te ogwa si ma ame nani. Makago te me deligo nogi e tiwai poali, Peres, te gasa ogwa me nogi Seres. Seresgo ogwa si ame nai, Ulam me Rakem dao.
17Ulamgo ogwa dedeli ame nai, aga nogi Bedan. Te nogi tama nogi yali we bidi, augwali te Gileatgo hani dabe da, Gileat te Makirgo ogwa, te Makir Manasego ogwa dao.
18Hamoleket, te Gileatgo abe da, agai te ogwa Ishot, me Abieser, me Mala, te ogwa sela ame nai dao.

19Semidago ogwa nogi e tama da, Ahian, Sekem, me Likhi, me Aniam da.
20Te Efraimgo hani e tama da. Efraim te Sutelago aya, Sutela te Beretgo aya, te Beret Tahatgo aya da, te Tahat Eleadago aya,
21Eleada te gasa Tahatgo aya, tama Tahat te Sabatgo aya da, tama Sabat te gasa Sutelago aya. Efraimgo gasa ogwa si me bidali, te Eser me Eleat. Tiali goli te Get dabego augwali si ela muai, te augwali si Get taunba pelama, te Get dabego bulmakau wi sigi painu ebadi te Get dabego augwali si ela muai dao.
22Tama Efraim, augwa si aya, te augwalide homu dene ebo gela hauwa sogo wali, te aga ama dede asama, te aga dali homu dene eyu bidagaselama te aga homu bedegau ilibo sę yalio.
23Tama nosali Efraim aga we dali sigo te gasa ogwa ame nani. Tama Efraimgo te ogwa nogi Beria poali, magi baso meni, te aga ogwa dabeba dwai sogo pedelai dao.
24Te Efraimgo wegi te Sera. Aga dali te aga hani dabe dali te taun Bethoron Ugwadu nigibadi, te taun Bethoron Aiyadu me Usensera taun nigibadi yali.
25Tama Efraim te Refago aya, tama Refa te Resepgo aya, te Resep aga te Telago aya, te Tela te Tahango aya,
26tama Tahan te Ladango aya, te Ladan te Amihutgo aya, te Amihut te Elisamago aya da,
27tama Elisama te Nungo aya, tama Nun te Josuago aya dao.
28Te Efraim hani augwaligo taun me tǫ te tama da, taun Betel me te pąde elaluali bulu dabe me, tama me te tigidali tǫ te Naran taunde gagalasa te giliga asoboba usu nama pali, te giliga dega sabo badu te taun Geserba usu nai, te Geser pąde elaluali bulu dabe me da. Te Sekem taun me te pąde elaluali bulu dabe me, te taun Aia me te pąde elaluali bulu dabe te Efraim hani dabego dao.
29Tama te Manasego hani dabego te taun Betsan, me Tanak, me Megido, me Dor, te tama taun me te pąde elaluali bulu dabe te Manasego hani dabego tonaluali. Te Josepgo bulali wąį nǫų dabe, te Israelgo ogwa, augwali te taun dabede bidalio.
30Te Asergo ogwa dabe nogi e tama da, Imna, Isva, Isvi, me Beria. Te Asergo wegi te Sera da.
31Beriago ogwa dabe nogi da e tama da, Heber me Malkiel. Tama te Malkiel te Birsaitgo aya da.
32Heber te Japlet, me Somer, me Hotam te augwali selago aya da. Tama Hebergo wegi da, te Sua dao.
33Japletgo ogwa dabe nogi da, Pasak, me Bimhal, me Asvat dao.
34Somer, te Japletgo amago ogwa dabe nogi e tama da, Roga, me Jehuba, me Aram dao.
35Helem te Somer amago ogwa dabe nogi da, e tama da, Sofa, me Imna, me Seles, me Amal da.
36Te Sofago ogwa dabe nogi da, Sua, me Harnefer, me Sual, me Beri, me Imra da,

37me Beser, me Hot, me Sama, me Silsa, me Itram, me Bera dao.
38Te Jetergo ogwa dabe nogi da, Jefune, me Pispa, me Ara da.
39Te Ulago ogwa dabe nogi da e tama da, Ara, me Haniel, me Risia da.
40Te bidi dabe te Asergo hani ogomani tama augwali te augwa hani dabede tobolu bidi bidalio. Te polaluali genuai bidi dabe augwali wiegi yai bidi mu tama te bomai ami dabe da. Te Aser hani dabe nogi te bidi dabe augwaligo sisinani sogo, te augwali nedali namba 26,000 bidi te ami bidi pedalobo usu yaibao te homu yai dao.