Text copied!
CopyCompare
Gotena Epe Agaa - Rut

Rut 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Naomi-mi Rut gupa lakesa: Aaya pagae. Neme ne surubape aa meda asapano pae? Ne suruboa waru ado aata pea-rupa.
2Abiare paga go aa Boas nipuna kogono onanu raapu kogono paayadere ora nina yapi ria yade. Abia go ribaare rais balina yo kininu waritimi-para kogono palia.
3Gore ne pua wel sada-nupara epe maninanu maraaawa nena yogane ipaa pua radepeape. Goa pua nipuna kogono palia-para pope. Gore nipuna ini aga-nare napope. Dia pare nipu eta ipanu aba no kiritina-lape.
4Nipu u patula paliare pua patala-para waru adape. Pua nipuna aa-nane blaket pua musaawa age regepea pua patape. Orope neme goa papelo lagialia.
5Rut-me agaa gupa abusa: Epeta. Neme nena agaa rayo ratalua.
6Gore Rut-me Naomi-mi mo sade-rupa balina ini yo ada warini-para rekoa pisa.
7Boas-me eta ipanu mada noare nipuna lo robaa epesa. Nipu u patala pisa-pulu rais-bali ubura i regepea pua patisa. Gore Rut pawa pua blaket pua musaawa Boas-na age regepea pua patisa.
8Riba Boas nipu pereke tisa pare ona meda nipuna age regepea go epaa patisa rabu nipu pogolasaasa.
9Go rabu nere api-ya palo agaa misa. Rut-me lalo: Ni Rut nena kogono ona meda yade. Nere Elimelek-na yapiga neme ni raba mua surubape.
10Boas-me pagoa Rut-para agaa go-rupa abusa: Na wane Adaa Aa-me ne ora epea pina. Abia neme go piare nena aaya-para paeyade epea rayo page rabuaniate. Ogegeaa-re adapu aeme pare medalomare oyae imi medalomare na imi. Go yapare neme goanu meda palua kone nasaena.
11Abiare naa wane pala naomape. Neme nena teare rayo palua. Ora lae. Niri nena aanina yapi medaa yapulu ne surubape kogono palua. Onaa rayome nere epe ona yana kone salimi.
12E abiare ora lae. Niri nena aanina yapi meda yapulu neme ne mada surubalua. Go yapare aba ririnane aya aame go kogono rayo palia.
13Abiare ne go-pare aape. Ekeraa yapipuri go aa-na kone adola palua. Ne surubalua teadare mada pare dia teare gore neme ne surubalua. Neme ora lalo Adaa Aa-me makuaaya. Abiare wala abi pata.
14Gore Boas-me wala goa sa: Onanumi ne go-para epaenalo namakuaaena. Gore Rut wala Boas-na age rolopara wala patisa. Gore yapi abi naneaina pisa-pulu oname na-adesimi.
15Wala Boas-me Rut-para lalo: Laplap meda mea ipua suaama epaa rabola sa. Rut-me goa pisa rabu Boas-me bali medaloma koyaasa. Bali-na kedare 20 kilo popisa. Boas-me minasaawa ma-riasa rabu Rut-me ria pisa. Boas nipu wala adare-para pisa.
16Rut ada pua opapasa rabu aayame lalo: Aaya apore ora neya? Go rabu Rut-me Boas-me goa palo rayo lakesa.
17Rut-me lalo: Boas-me lalaara nena aaya piri pa napainalo bali medaloma rumaawa mea gia.
18Gore Naomi-mi lalo: Aaya ogeda pa adoa. Apo aare pa napiralia. Diaagaa pamu maredepo yalaara pia. Paliare saa na-adepa.