Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Rutu

Rutu 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɔ̃ɔ teeru Nɑomi u win biɡii kurɔ Rutu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, nɑ kon nun wɑ̃ɑ yeru kuɑ mi kɑɑ wɛ̃rɑ, kpɑ ɑ n kɑ nuku dobu mɔ.
2Boɑsi wìn sɔm kowo tɔn kurɔbu ɑ rɑ n swĩi, u sɑ̃ɑwɑ bɛsɛn dusi. Wee tɛ̃, u koo dɑ wɔ̃ku te, u ɑlikɑmɑ sɑrɑ doo soo yerɔ.
3Yen sɔ̃, ɑ woburuo, kpɑ ɑ wunɛn yɑ̃ɑ ɡeenu doke, kpɑ ɑ tii turɑre yɛ̃kɑ, kpɑ ɑ nùn nɑɑmwɛ doo soo yeru mi. Adɑmɑ ɑ ku de durɔ wi, u nun tubu sere u kɑ di u nɔ u kpe.
4Sɑɑ ye u dɑ u kpunɑ, ɑ mɛɛrio mi u kpĩ. Yen biru, kpɑ ɑ win bekuru ɡbɑbiɑ ɑ kpunɑ win nɑɑsu ɡiɑ. Sɑɑ yerɑ u koo nun sɔ̃ ye u kĩ ɑ ko.
5Mɑ Rutu u win dwɑɑ mɛro sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ye ɑ mɑn sɔ̃ɔwɑ kpuro, yerɑ kon ko.
6Mɑ u seewɑ u dɑ doo soo yeru mi, u kuɑ nɡe mɛ win dwɑɑ mɛro wi, u nùn sɔ̃ɔwɑ kpuro.
7Ye u wɑ Boɑsi u di u kpɑ u nɔrɑ, u dɑ u kpunɑ mi win dĩɑnu subɑ, sɑɑ yerɑ Rutun tii u dɑ sɛ̃ɛ u durɔ win bekuru ɡbɑbiɑ u kpunɑ win nɑɑsɔ.
8Ye n kuɑ wɔ̃ku suunu, yerɑ Boɑsi u dom nɑndɑ u yɛ̃sɑ ɡɔsiɑ, mɑ u deemɑ wee kurɔ ɡoo u kpĩ win nɑɑsɔ.
9Mɑ u bikiɑ u nɛɛ, wɑrɑ mi. Rutu nùn wisɑ u nɛɛ, nɛnɑ wunɛn yoo Rutu. A mɑn yɑkio kpɑ n ko wunɛn kurɔ, domi wunɑ ɑ rɑ mɑn tubi di.
10Mɑ Boɑsi u nɛɛ, Yinni Gusunɔ u nun domɑru kuɑ nɛn bii kurɔbu. Wunɛn bɔrɔkini te ɑ mɑn sɔ̃ɔsi mini, tɑ kere te ɑ wunɛn dwɑɑ mɛro kuɑ. Domi ɑ ǹ ɑluwɑɑsi ɡoo kɑsu ɑ suɑ wi u sɑ̃ɑ sɑ̃ɑro, ǹ kun mɛ ɡobiɡii.
11Yen sɔ̃, nɛn bii kurɔbu, ɑ ku bɛrum ko. Ye ɑ bikiɑ kpuro yerɑ kon nun kuɑ. Domi nɛn tɔmbu kpuro bɑ nuɑ mɑ wunɛ kurɔ ɡeowɑ.
12Geemɑ, kon kpĩ n nun tubi di, ɑdɑmɑ ɡoo wɑ̃ɑ wi u sɑ̃ɑ wunɛn durɔn mɛro bisi n nɛn mi turuku kere.
13A kpunɔ mini wɔ̃ku te. Siɑ bururu, ù n kĩ u nun tubi di, u koo yen ɡɑri ko. Adɑmɑ ù n yinɑ, sere kɑ Yinni Gusunɔn wɑ̃ɑru, nɛn tiiwɑ kon ye ko. Ǹ n mɛn nɑ, ɑ kpunɔ mini sere siɑ.
14Mɑ Rutu u kpunɑ ɡee Boɑsi u nɑɑsu tĩi sere n kɑ kuɑ bururu. Adɑmɑ tɔmbu bu kɑ nùn wɑ kpuro, u seewɑ. Yerɑ Boɑsi u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ ku de ɡoo u nɔ mɑ tɔn kurɔ ɡoo u nɑ doo soo yeru mini.
15Mɑ u mɑɑ Rutu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ wunɛn beku te ɑ wukiri mi tɛrio. Mɑ u tu tɛriɑ. Yerɑ Boɑsi u nùn ɔɔsu kilo wɔkurɑ nɔɔbu wisiɑ u bɔkuɑ u nùn wɛ̃. Mɑ Rutu u ɡɔsirɑ u dɑ wuuɔ.
16Sɑɑ ye u turɑ win dwɑɑ mɛron mi, mɑ dwɑɑ mɛro u nùn bikiɑ u nɛɛ, wunɑ mi nɛn bii kurɔbu? Mɑ Rutu u nɛɛ, oo, nɛnɑ. Yen biru, u dwɑɑ mɛro sɑɑriɑ ye Boɑsi u nùn kuɑ.
17U nɛɛ, durɔ wi, u nɛɛ, nɑ ǹ ɡɔsirɔ wunɛn mi nɔm dirɑ. Yen sɔ̃nɑ u mɑn ɔɔsu kilo wɔkurɑ nɔɔbu ye wɛ̃.
18Mɑ Nɑomi u nùn wisɑ u nɛɛ, ɑ sinɔ mini sɛ̃ɛ nɛn bii kurɔbu sere su kɑ wɑ mɛ ɡɑri yi, yi koo kɑ wiru ɡoorɑ. Domi durɔ win bwɛ̃rɑ kun kpunɑmɔ mɑ n kun mɔ u yi wiru ɡo ɡisɔ.