Text copied!
CopyCompare
Gotena Epe Agaa - Rut

Rut 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Boas-re Elimalek-na ruru-para ada aa pirisa. Nipuri Naomi-na abana aanina ruru aa.
2Yapi medame Rut-mi Naomi-para goa sa: Niri maapu-para aanumi ponatu amu peme rais balina ini kereta pulu. Kogono aanumida mada temedare gore nimu raapu aawa rais madiaa palua.
3Gore Rut maapu-para mo kogono aanu ratamea pua rais bali-na ini pua makiroatasa. Go maapuri Elimelek-na ame Boas-na maapu kone na-isa. Boas-me Rut epea pisa.
4Boas-me Betlem su gimoa nipuna kogono aanu piri epa pelapaawa go-rupa epe naarepa sa. Adaa Aa nimi raapu pirina sa. Gore nimumi nipuna agaa gorupa abusimi: Adaa Aa-me ne maepeaina.
5Go rabu Boas-me surube aa gupa agaa misa: Go ona inumakua-re ane ruru nogo ya?
6Surube aame go-rupa abusa: Naomi raapu epape ya pare pa ruru nogo meda yade. Nipu Mopa gimoa epape-ya.
7Nipumi ni agaamea apo aanu raapu pamua bali ini kiratano la. Nipu ora ribaa reko ripima kogono pua kitu ogesi go epa mealada.
8Go rabu Boas-me Rut gupa lakesa: Go nogo, naa agaa paga. Ne wala maapu meda-para napope. Dia pa go maapuna balina ini keraina. Nena kogono ona-repa raapu kogono paina.
9Kogono pimi-rupa adoa nimu raapu aape. Nina kogono aanu aba lakeloa ne waru surubalepapelo lakelawa. Ipa nala paliare apo no imiga nola pope.
10Rut-me rumu pegepua suna kubuniaawa Boas-para goa lakesa: Niri pa ada meda ona yadega akepeada neme ni adoa epea pi?
11Boas-me agaa gupa abusa: Nena aani omenaloa nena aaya-para paeyade-a rayo aba pagawa. Ni makuaayo. Nena ama aapanu-para nena adare page gimaeyade. Goa pua nina onaanu raapu epa aaye.
12Ne Gote piri epaena Israel-na Adaa Aa nipumi ne surubenalo. Gore nipumi nena pae epe aunu aba ada-pulu ne epe yoto gina.
13Gore Rut-me Boas-na agaa gupa abusa: Neme ni ora epea waru pi. Niri nena epe kogono onanu nonapida dia pare neme ni epe agaa kuma pi lage rabu go-me nina pu robaa ne piri mea epea.
14Eta nape raburi Boas-me Rut wala goa lakesa: Ne go-pare ipua bret meda epa mua wain-para pataawa naa. Go rabu Rut nipu kogono ona meda raapu pirisa. Go rabu Boas-me repena egaana irini bali medaloma kasa. Mea nisa rabu Rut-na robaa rubisada medaloma pa isa.
15Rut-me eta no kiritua balina ini medaloma kirata isa. Go rabu Boas-me nipuna kogono aanupara goa sa: Nimi apo radala pira ia balina iniri Rut-me mea kirata ina tapape. Nimimi nipu ratu nayawalepape.
16Nimimi balina rogorogo medaloma ma lopatepape. Nipumi mea kirataina nimimi nipu naratu rubalepape.
17Rut-me rais balina ini amaa kirita amu pala pirina naare pabola popesa. Makiraata suare ini rada rada malaawa napere kirita isa. Nape iniri ten kilo popesa.
18Rut-me adare-para mea pua aaya pua wasa. Naare-palu nisade etana purapina page aaya pua kasa.

19Go rabu Naomi-mi Rut gupa agaa misa: Abiare balire aapara meae? Nere kogono akepiane aana maapu-para pae? Ne adoa kone saana aare Adaa Aa-me nipu epea pina. Go rabu Rut-me agaa gupa abusa: Abiare ni Boas-ne aa-na maapu kogono pawa sa.
20Gore Naomi-mi lalo: Adaa Aa-me go aa ora ma-epeaina sa Adaa Aa nipuna palua ne-are aba omeme onaa page pa pimi onaa mada page ora pea: Naomi-mi wala goa sa: Go aare niana yapi mada ora niana ruru yade.
21Gore Rut-me goa sa: Boas-me nipara wala goa la. Nere nipuna kogono onanu raapu kogono pua bali kirata sape kogono dia yalia rabu pua gimaina la.
22Naomi-mi lalo: Ora lae Aaya. Gore neme aa medana maapu-para kogono pali raburi go aa-na kogono aa-numi ne wae-anu palimi. Goa peaga Boas-na kogono onanu raapu kogono paina.
23Rut-me Boas-na kogono onanu raapu kogono paama pua bali-para wit lapo po kiritisa. Goa pua Rut nipu aaya raapu pa aasa.