Text copied!
CopyCompare
Bateli Vavaluna - Ludi

Ludi 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sauga etega abwe Naomi i baek Ludi elana i ba, “Yawau, wam abamina etegana na loyaan ge eliyana nu mibubun.
2He Bowasa toto wana galokau alomwau ku tuwatuwalali, iya lagou tutuna etega. Nasi bulina bali enona alona ge musana ni ase ana abaasiasi elana.
3Nu na nu highig, tuwam nu paenonu, ge kaliko waiwaisana nu galoi. Inoke nu na bali musana ana abaasiasi elana, yaa bahi Bowasa ni kikitewa ana siga ni anan ge ni im haba.
4Nu kite bubun ga i kekenuwa. Sauga ebo iyaka ni kenu mati, inoke nu na aenaa habobu nu gabom pasikal, yaka nu kenu. Iya abwe ni baewa elam hauna nu ginol.”
5Yaka anana Ludi i lahe i ba, “Na ginol ni ola wam baaba.”
6Inoke Ludi i na bali musana ana abaasiasi elana ge bugul gegewena toto yawana i baunan eliyana i ginol.
7Sauga Bowasa i anan ge i im haba, yaka amnana i waisi, inoke i na i kenu bali enowana ana pwahin buhunaa. Yaka Ludi i nokekei i na Bowasa aenaa habobu i gabom pasikal ge i tal kenu.
8Bulin nuwana Bowasa atena i you, yaka i kul pil yova etega i kite i kenukenu aena gegelinaa.
9Inoke i nel i ba, “Henala owa?” Anana i lahe i ba, “Tonowak, nau Ludi. Am habobu buhuna u anal u pahabobuwau, kaiwena owa topwapwamola pasikal etegana kaiwema.”
10Yaka Bowasa i ba, “Yehoba ni muloluagiwa. Nunuwana toto u ginol sauga ya i bwata lake toto valila u ginola Naomi elana. Kaiwena nige hevalau, ebo togulagula o ebo towasawasa, u loloyaagil.
11He bahi nu nuwanuwatu. Na ginol ni ola wam awanun. Kaiwena panuwa ya ana tomina gegewel hi atena owa yova toto wana pagan sasapona.
12Tunahot nau topwapwamola pasikal etegana, yaa etegana al iyoho i gan, iya Elimeleki ana tiniya hot, nau tini kekeisi.
13Bulin e nu kenuwa ga te. Bwaligumwa mweluluga iya na hago ga. Ebo nuwana ni ginol ni ola pwapwamola pasikal ana ginol, he i waisi. Yaa ebo nigeya, he ya bateli Yehoba yawalina gaganina alanaa, nau na ginol. He u kenuwa te ana siga mweluluga.”
14Inoke Ludi i kenuwa Bowasa aena gegelinaa ana siga mweluluga. Panuwa nigeya ga i mwamwananal hot ge i bosowaina gamagal ali awa ta kite bubun, yaka Ludi i lut, kaiwena Bowasa i ba, “Bahi gamagalau nihi atena te u kenuwa e.”
15Yaka Bowasa i baek Ludi elana i ba, “Am kaliko babalona tultul kaiwena u ahem ge u anal hiwe.” Sauga i ginol ola, inoke Bowasa bali ana bwata kelaubwa tuwenti kiloglem (20 kg) i ligin kaliko pwatanaa ge i patoun. Inoke Ludi i sikal ni na wana panuwaa.
16Sauga i vin, inoke Naomi i neli i ba, “Yawau, wam nawanawa wasana ga i ola?” Inoke bugul gegewena toto Bowasa i ginol eliyana i wasaan.
17Yaka i ba vevehe al i ba, “Bowasa i baem eliyau, ‘Bahi enoenovam nu sisikal yawam eliyana.’ Yaka bali hiwe, ana bwata kelaubwa tuwenti kiloglem, i pem.”
18Inoke Naomi i ba, “Yawau, u matamatan ga ana siga ta kite hauna gun ni masal. Lan ebe Bowasa nige ni babakuhu ana siga am logugui ni pasapu.”