Text copied!
CopyCompare
Buka Tabuna Tefadi - Kapole

Kapole 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
19Egu kamkamna yo egu lau gaibu E nuwatuhuidi mate nuwagu ya kalapi doha kapasiya.
20E nuwanuwatuhuidi be nuwagu ya belubelu.
21In moho ginauli esega yena E nuwatuhui, haba nuwagu ya adidili fuyo mate:
22Guyau ena gadosisi otaꞌota fahina yai, hola te mwahumwahuli, yo ena nuwatohatoha ibege i ofi.
23Hwalahwalala ouꞌouli ena gadosisi yo ena nuwatohatoha falifalihudi. Yo ena sunuma ya laꞌi wananaha.
24Guyau E sunumaꞌen paꞌana In egu gogo mahudoꞌina.
25Safalumadi Guyau sa sunusunumaꞌen, yo sa yoꞌoyoꞌoi, mate ya loholoho lebedi yai.
26Ya loholoho, ma nuwa taluda, Guyau ena abi famwahuli te bagiyen.
27Ya loholoho hinaga, doga ma hewalina e ma hasalana ena mwahu ya baheidi.
28Guyau lebena yai mwahudi ya tole. Debana yai iyabona ya taꞌai be ya fafamakano.
29Bena ya hoba lidi, ma nuwa lidilidina Guyau lisina, nuwana, sunuma hola otana.
30Yena sai ya fanuha bena ya talai, bena papalina ya felen be ya lau papaliꞌi. Haba ya taumayamayaꞌen.
31Paꞌana Guyau ibege i ꞌwaiyoꞌoꞌen be hige anadan.
32Guyau nuwa heyaya, nuwana haba ya leyama lisina. In moho ena nuwatohatoha yo ena gadosisi lebena yai ya ota esegahi.
33Yo hige i fanuha, bena nuwa heyaya yo kamkamna i felen.