Text copied!
CopyCompare
Buka Tabuna Tefadi - Kapole

Kapole 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Beyabeyana Yelusalem yai, doga ya ouli wananaha, na aho ite, afaꞌafana! Hesana beyabeyana ya laꞌi nuꞌu hahaisa ganahewadi yai, na aho ite doha hwabuhwabu. Beyabeyana in doha hatafele, na aho ite ya famala tau lau fayofayo.
2Diuda dodogadi maihonadi sa tan eloꞌelolosi. Tau gadogadosisiyedi mahudoꞌidi sa lau afuledi, hige tau abi famatanodi. Afa haidadi mahudoꞌidi sa sana mulimuliyedi, sa famala adi waiyunu.
3Be sa lawedi sa famala edi tau lau fayofayo yo mwahu sa fabaheidi. Mulimuli dodogadi ganahewadi yai sa miya na hige aba anyawasi loholohona ti lobahi. Waiyunu mate, Diuda dodogadi sa weꞌa dudu lidi bee–, sa fasai bulubuluhidi. Hige edi aba gela hesa.
4Iti kapole–, Saiyon edaꞌedadi mate afaꞌafadi. Itaꞌitadi doha ti tantan, paꞌana hige sai laꞌi i lau watanidi i lau be Yaubada i fadebasae. Yelusalem Taonna aba luhuluhu launa afaꞌafana. Tau antalasam sa tan nuwa heyaya, yo wawahin hasahasaladi sa tan eloꞌelolosi.
5Ana waiyunu sa famala ena baꞌisa, habahim sa miya gwaugwau. Ena heyaya debadi yai, Guyau ya fakamkamna na nanatuna sa tohaidi be sa lawedi nuꞌu eda lofalofa.
6Beyabeyana Yelusalem itaꞌitana olina, na aho ite higeꞌe. Ena babaꞌisa doha suisui guliguliyamna, tauna sa belubelu paꞌana hige kalahe, ma belubeluna ya gela tau faꞌoyowa matadi yai.
7Edi kamkamna lahaidi yai, yo fuyana sa leuleu yo sa saisai mate, ginauli loholohodi mahudoꞌidi beyabeyana iti enehedi sa nuwatuhuidi. Isalaela dodogadi hige tau saguhidi fuyanna waiyunu sa fasai bulubuluhidi. Yelusalem ena heyaheyaya yai adi waiyunu sa itadi mate sa ala liuliuhwaꞌedi.