Text copied!
CopyCompare
Habo nalolene bi gahenge lo winigo ogo - 2 Bi Te

2 Bi Te 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kini Solomonohanda lomabu delaga dabu timbuni wabinigo luninaga magibi yangalenaga magibi mbiraore mida dira bolanguahe dege dege wialu daliganaga magi mida maria bolanguahe wini.
2Iba dange mbira wagarorobi boronosime wabialu daliganaga mida magi kirani bolanguahe halu aranenaga mida magi mariani bolanguahe dege wabu wini. Ani bialu timbuni mabubinaga mida magi pira mbirani tebira (13) bolanguahe wini.
3Iba dange ogoninaga neneni mbirale mbira nogo bulumaga wangabe handalehe wabuwa duguni kira mabubupe helene. Ani buwa dombeneha mida mbira mbira yu wahaga buwa bigiya pira pigane iba dange wabialu howa wabumaga henego uruni mo helene.
4Nogo bulumaga wangabe handalehe pira mbirani kira (12) wabu winigoria erekunini iba dange biago mo wini. Ani mo wiagola bulumaga uruninaga herenehayagi iba dange biago tibinime dambi helalu wanakui handa tagitagibu helaga bini. Mbirale bulumaga handalehe uruni aria tebira ni tagira ibiragohayagi handa amuho helalu tebira mende ni paliragohayagi handa daibu helalu tebira dege tebone uyurahayagi handa uyu howa helalu tebira dege mane unurahayagi handa unuho helene.
5Iba dange biagonaga tamuhayagi howa tagirahayagi tohenaga magi sendimida halira gi hondone dunuyanego ale wini. Ani wiagola dange biagonaga poneni balawaya ale lini yanga nale wene dedaligobi wini. Iba dange ogoniha iba timbuniore lida magi daosini dege pira waragaria (60,000) birulene wabu wini.
6Tigua iba dange emene pira wabu wini. Uruni wabiai howa duria Anduane Homogonaga anda manda abene unurahayaginaga heagoria wialu duria mende anda manda abene uyurahayaginaga heagoria wini. Iba dange pira biaru nogo podene ngago irame dai helonaga dange uruniha wayawaya ala biaga hene. Iba dange timbuni biago loma binigo mo miaga ti wayawaya bilo wini.
7Tigua lamu hale delaho ngelolenaga irane pira ngolome wabulene winidagua wabialu dagia pirabi ngolome anidagua wabuwa bibahende Anduane Homogonaga anda tamu Hobane Loma Bia Henegoha duria dege dege uyurahayagibi duria dege dege unurahayagibi ngelaga bini. Ndisi be handari mbira (100) ngolome wabigi bini.
9Ani biai howa tigua loma binigo mo miaga ngoai haga hama emene godo wialu wali agalibi ngoai helonaga hama timbuni godo wini. Ani buwa ege to̱le̱ pabe kira hama hangu hangu wilo wamabu bini. Ege to̱le̱ pabe kiranaga panga boronosime paraho dambi hai hene.
10Iba dange timbuni biago Anduane Homogonaga anda tagiraha abene unurahayaginaga gibuni wiagoria mo ngelene.
11Huramahanda wayawaya bulene ndisibi nama tabulirubi ndisi emenerubi bibahende wabiai hene. Ani bialu Hurama ibugua Anduane Homogonaga andaha biabe uruni bibe lalu Kini Solomonohanda mo miyaruni bibahende biai hene. Huramahanda wabinidaruni bibahende lamaga halu uru ale dege.
12Anda gene luni boronosime kira wabuwa ogoni labonaga nguni daligahayagi dambi holene manda ale kira wabuwa nu ale nguni daliga dambi hayago mo yári bia holenebi wabini.
13Ira mini pomegaranade lini handalehe bigiya handari maria (400) nu ale wabu helayagoria mo yári bia halu pongo bia haga bulenerubi anda gene mbira mbirani pomegaranade lini handalehe biagonaga bigiya duguni kira labolabo wabu helalu bini.
14Ani bialu wilibaro ale pira wabialu iba dangebi wilibaro ogoriani pira dege wabu berelaga bini.
15Ani bialu iba dange timbuni biagobi nogo bulumaga handalehe pira mbirani kira (12) iba dange ogoni yu heleagobi dege wabini.
16Ndisirubi nama tabulirubi kanogo deherubi ndisi emene emenerubi wabiai hene. Hurama ibugua Solomonohanda anidagua bibe layagola mbirale uruni boronosime wabu wiai howa ngiringara lelo mbirale ha̱i̱ hagame baya hanguore ha̱i̱ howa domo mbaralo wahowa Anduane Homogonaga andaha wulene ale uruni bibahende wabu wiai hene.
17Kini Solomono ibugua Huramahondo mbirale wabia layagoni dindi ulini mbira iba Yodana angehayagi Sugodo Seredaha tanola hengene wiagoha howa wabialu hene.
18Ani buwa Hurama ibugua mbirale boronosime wabinidaruni dewaore wabu wini. Ani biyagola Solomonohanda agali maru hearuhondo boronosime mbirale wabiyadaruninaga genda magi agiradabe hondole daga ladaba nale wahene. Uruninaga genda magi ogodagua lalu agali mbiramebi manda nabi hene.
19Solomono ibugua agali biabe biaga hearuhondo Anduane Homogonaga andaha ngelole ngolome mbirale maru wabidaba lene. Ani layagola biabe biaga agali hearume lomabu delaga dabubi wali agalime mberedi Anduane Homogohondo minigo mo wulene dagiabi ngolome wabu helene.

20Ani bialu ngolo bayaleore wiarume lamu hale iraneru wabu helowa Anduane Homogonaga anda Hobane Loma Bia Heneore laga heagonaga anda hái tagirahayagi lamu hale delo wigi bulenaga manda manda bialu lo wiyadagua wabu wini.
21Ani bialu ngolome dege balawaya handalehe wabialu lamu hale wabialu ira tabolene perobi wabu wigi dege bialu
22nogo darama loma binirunaga darama hambu yule gabo bebi ndisi marubi mbirale mbira lamu hale mo hundia haga alebi ira hagua ngabiaga inisenesi delolene beledibi ira dene hedo yulene beledibi uruni bibahende ngolo bayaleme wabigi bini. Anduane Homogonaga anda panga tagirahayagibi tamuha Hobane Loma Bia Heneoreha anda polene pangabi ngolome dege paraho dambi hai hene.