Text copied!
CopyCompare
Kâte Bible - Ʒare Biri

Ʒare Biri 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wofuŋzi Mose â Aroŋ kecʒiŋuc jasawec:
2“Israe ŋic jaŋe guru sâc jaŋe jaŋacne maqâreŋ â mamacfâc‐jeŋic jaŋere ma âkendâŋnehuc teuŋ âterâ tutumaŋ qoruc boze maickehuc râreckerâ fonʒepieŋ.
3Ʒoaŋ wewefunaopec ira Juda guru jaŋe maqâreŋ‐jeŋic âkendâŋnehuc birine birine teuŋ âterâ ŋec foc enʒepieŋ. Ine Nasoŋ, Aminadare ŋokâ hâcne, eki micne bajareha iŋuc enʒepieŋ.
4Momori ŋicfâc‐ticne jaŋere ʒare 74 tauseŋ 600.
5Jaŋerao ʒuhuckerâ ine Isasa guru jaŋe teuŋ âtenʒepieŋ. Ehame Netanele, Zuarare ŋokâ hâcne, eki micne‐jeŋic juzejec.
6Momorifâc‐ticne jaŋere ʒare ine 54 tauseŋ 400.
7Izi ine Sebuloŋ jaŋe Eliaba, Heloŋte ŋokâ hâcne, eki micne‐jeŋic juha teuŋ âtenʒepieŋ.
8Ere momorifâc ine 57 tauseŋ 400.
9Juda guru birine birine jaŋere qâqâhâc ʒare i 180 tauseŋ 400 ekac. Jaŋe hâcne fuŋkerâ birihec ranʒepieŋ.
10“Mâreŋ juwicpec ira ine Rubeŋ guru jaŋe maqâreŋ‐jeŋic âkendâŋnehuc birine birine teuŋ âterâ ŋec foc enʒepieŋ. Ehame Sedeure ŋokâ Elizuru eki micne‐jeŋic juzejec.
11Momorifâc‐ticne jaŋere ʒare ine 46 tauseŋ 500.
12Jaŋerao ine Simeoŋ guru jaŋe ʒuhuckerâ teuŋ âtenʒepieŋ. Ehame Zurisadaire ŋokâ Selumie eki micne‐jeŋic juzejec.
13Ere momorifâc ine 59 tauseŋ 300.
14Izi ine Gade guru jaŋe Reguele ŋokâ‐ticne Elisafa eki micne bajareha ʒuhuckenʒepieŋ.
15Elisafa ere momorifâc ine 45 tauseŋ 650.
16Rubeŋ guru birine birine jaŋere qâqâhâc ʒare i 151 tauseŋ 450 ekac. Jaŋe Juda guru jaŋere râpefuŋko ranʒepieŋ.
17“Eme jaŋere râpefuŋko Lewiŋic jaŋe guru gâcne jaŋere ŋondeŋko ŋec foc eeŋgopieŋzi faharerâ tutumaŋ qoruc boze reŋkerâ ranʒepieŋ. Jaŋe teuŋ âterâ ŋec foc eeŋgopieŋ irec sâcko ru sâc maqâreŋ‐jeŋic bâjâperâ ranʒepieŋ.
18“Ʒoaŋ huhunaopec ira ine Eferaim guru jaŋe Amihudure ŋokâ Elisama eki micne bajareha maqâreŋ‐jeŋic âkendâŋnehuc birine birine teuŋ âterâ ŋec foc enʒepieŋ.

19Elisama momorifâc‐ticne jaŋere ʒare ine 40 tauseŋ 500.
20Jaŋere ŋifecnao ine Manase guru jaŋe ʒuhuckenʒepieŋ. Ehame Pedazure ŋokâ Gamalie eki micne‐jeŋic juzejec.
21Momorifâc‐ticne ine 32 tauseŋ 200.
22Izi ine Benjamiŋ guru jaŋe Gideonire ŋokâ Abidaŋ eki micne bajareha ʒuhuckenʒepieŋ.
23Abidaŋte momorifâc jaŋere ʒare ine 35 tauseŋ 400.
24Eferaim guru birine birine jaŋere qâqâhâc ʒare i 108 tauseŋ 100 ekac. Jaŋe rapie biri jahec â moc ezejec.
25“Mâreŋ faicpec ira ine Daŋ guru jaŋe Amisadaire ŋokâ Ahieʒe eki micne bajareha maqâreŋ‐jeŋic âkendâŋnehuc birine birine teuŋ âterâ ŋec foc enʒepieŋ.
26Ahieʒe momorifâc‐ticne jaŋere ʒare 62 tauseŋ 700.
27Jaŋere ŋifecnao ine Ase guru jaŋe ʒuhuckenʒepieŋ. Ehame Okoraŋte ŋokâ Pagiele eki micne‐jeŋic juzejec.
28Momorifâc‐ticne ine 41 tauseŋ 500.
29Izi ine Naftali guru jaŋe Ahirare ŋokâ Enaŋ eki micne bajareha ʒuhuckenʒepieŋ.
30Enaŋte momorifâc jaŋere ʒare ine 53 tauseŋ 400.
31Daŋte guru birine birine jaŋere qâqâhâc ʒare i 157 tauseŋ 600 ekac. Jaŋe hâcne birine birine rakupie tarazejec.”
32Israe ŋic guru i jaŋe hâcne mamacfâc‐jeŋic jaŋere ʒâŋe biri forawec irec sâcko wosec‐jopakicne. Teuŋ sâc birine birine ŋec foc erambiŋ jaŋere qâqâhâc ʒare i 603 tauseŋ 550.
33Wofuŋzi Mose mutâcnecnewec irec sâc Israe ŋic gâcne wose qâreŋ ejarehuc Lewiŋic mi wosec‐jopakicne.
34Israe ŋic jaŋe Wofuŋzi Mose mutâcnecnewec irec sâc jâmbâŋ efârembiŋ. Iŋuc ehuc maqâreŋ‐jeŋic doma rawec sâc teuŋ âterâ ŋec foc ejumbieŋ, erâ fic sâc â mamacfâc‐jeŋic jaŋere ʒâŋe biri forawec irec sâc bâjâpehuc fahare rajumbieŋ.