Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - MATUŠ

MATUŠ 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sar avľa o Ježiš tele pal o verchos, avenas pal leste igen but nipi.
2A avľa ke leste o malomocno, banďolas anglal leste a phenďa: “Rajeja, te kamľalas, šaj man žužares.”
3O Ježiš nacirdľa o vast, chudľa pes lestar a phenďa: “Kamav, av sasto!” Takoj sas žužo andral o malomocenstvo.
4O Ježiš leske phenďa: “Merkin, hoj te na phenes ňikaske pal oda, ale dža, sikav tut le rašaske a obetin oda daros, so prikazinďa o Mojžiš, sar sveďectvo lenge.”
5Sar avľa o Ježiš andro Kafarnaum, avľa ke leste o veľiťeľis upral o šel slugaďa a mangelas les:
6“Rajeja, miro sluhas pašľol khere nasvalo, našťi pes čhalavel a igen cerpinel.”
7O Ježiš leske phenďa: “Me džava a sasťarava les avri.”
8O veľiťeľis leske phenďa: “Rajeja, na som hodno, hoj te aves andre miro kher. Ale phen ča lav a miro sluhas sasťola avri.
9Se the me som manuš tel e autorita avre manušeske a hin man autorita upral o slugaďa. A te phenava kaleske: ‘Dža!’ – ta džala; a avreske: ‘Av!’ – avela; a mire sluhaske: ‘Ker kada!’ – ov kerela.”
10Sar oda šunďa o Ježiš, čudaľinďa pes a phenďa olenge, save pal leste džanas: “Čačipen phenav tumenge, hoj andro Izrael ke ňikaste na dikhľom kajso baro pačaben.
11Ale phenav tumenge, hoj avena but džene pal o vichodos the pal o zapados a bešena paš o skamind le Abrahamoha, Izakoha the le Jakoboha andro ňeboskero kraľišagos,
12ale o čhave le kraľišagoskere ena avričhide andro baro kaľipen, kaj ela o roviben a randena le dandenca andre dukh.”
13Paľis phenďa o Ježiš le veľiťeľiske: “Dža – avke, sar pačanďiľal, pes tuke mi ačhel!” A leskero sluhas sasťiľa avri andre odi ora.
14Sar avľa o Ježiš andro kher ko Peter, dikhľa leskera sasa, hoj pašľol a hin la horučka.
15Chudľa pes lakere vastestar a takoj latar e horučka geľa het. Oj ušťiľa a kerelas pašal leste.
16A sar zaračiľa, ande ke leste but dženen, save sas zaphandle le demonenca. A o Ježiš le laveha tradňa avri le nalačhe duchen a savoren, savenge sas namištes, sasťarďa avri,
17hoj pes te ačhel oda, so sas phendo prekal o prorokos Izaiaš: “Ov iľa pre peste amare slabišagi a ľidžalas amare nasvaľibena.”
18Sar dikhľa o Ježiš pašal peste igen but nipen, prikazinďa le učeňikenge te džal la loďkaha pre aver sera.

19Avľa ke leste varesavo zakoňikos a phenďa leske: “Učiťeľina, džava pal tu všadzik, kaj džaha!”
20O Ježiš leske odphenďa: “Le lišken hin peskere cheva, kaj šaj dživen, a le čiriklen andral o ňebos peskere hňizdi, ale le Čhas le Manušeskeres nane kaj o šero te thovel.”
21Aver leskere učeňikendar leske phenďa: “Rajeja, domuk mange ešeb (peršo) te džal te parunel mire dades.”
22Ale o Ježiš leske phenďa: “Av pal ma a muk le mulen te parunel peskere mulen.”
23Geľa andre loďka a leskere učeňika gele pal leste.
24Jekhvareste avľa bari burka pro moros avke, hoj o vlni avenas andre e loďka, ale ov sovelas.
25Avle ke leste leskere učeňika, uštade les a phende: “Rajeja, zachraňin amen, bo meras!”
26Ov lenge phenďa: “So tumen daran, manušale cikne pačabnaha!” Avke ušťiľa, pokarhinďa la balvaj the le moros a sas igen čhit.
27O manuša pes čudaľinenas a phenenas: “Oda, savo manuš hino, hoj les o balvaja the o moros šunen?”
28Sar avľa pre oki sera andre phuv Gadara, avle ke leste duj manuša, save sas zaphandle le demonenca. Avenas andral o hrobi bara choľaha a ňiko pašal lende pal oda drom našťi pregeľa.
29A vriskinenas: “So amen hin tuha, Ježiš, Čhavo le Devleskero? Avľal amen te trapinel sigeder, sar avela oda časos?”
30Nadur odarik sas but bale, save pes ode pasinenas.
31O demona les mangenas: “Te amen trades avri, domuk amenge te džal andre ola bale!”
32A phenďa lenge: “Džan!” On avle avri a gele andro bale. A savore bale pes mukle tele le brehoha andro moros, tašľile a mule andro paňi.
33Ola, save pasinenas le balen, denašle het a gele andro foros a vakerenas avri sa, so pes ačhiľa, the pal ola, save sas zaphandle le demonenca.
34Avke savore manuša andral oda foros avle ko Ježiš a sar les dikhle, mangenas les, hoj te džal het andral lengeri phuv.