Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - MATUŠ

MATUŠ 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sar o Ježiš dovakerďa kala lava, geľa het andral e Galileja a avľa andre Judsko phuv pal o Jordan.
2Džanas pal leste but nipi a ov len ode sasťarelas.
3Avle ke leste o Farizeja a kamenas les te chudel andro lav. Phučle lestar: “Či šaj omukel o rom peskera romňa vaš chocsoste?”
4Ov odphenďa: “So na genďan, hoj ešebnovarestar (peršovarestar) o Del len stvorinďa sar muršes the džuvľa?
5A o Del mek phenďa: ‘Vašoda oddžala o murš la datar the le dadestar a ela jekhetane la romňaha a on duj džene ena jekh ťelos.’
6Avke imar nane duj, ale jekh ťelos. Vašoda oda, so o Del phandľa, o manuš te na rozphandel!”
7Phende leske: “Akor soske phenďa o Mojžiš, hoj šaj te del la romňake o rozvodno ľil a te premukel la?”
8Phenďa lenge: “O Mojžiš tumenge domukľa te premukel tumare romňijen vaš oda, hoj tumare jile sas barune. Ale ešebnovarestar (peršovarestar) na sas avke.
9A phenav tumenge, hoj sako, ko omukela peskera romňa, te oj na kerďa lubipen, a lela peske avra, kerel laha lubipen.” “Oda murš, ko peske lel ajsa, savi hiňi premukľi, tiš kerel lubipen.”
10Akor leske phende leskere učeňika: “Te oda hin avke maškar o murš the leskeri romňi, akor nane mištes te lel romňa.”
11Ov lenge phenďa: “Na savore achaľon oda lav, ale ča ola, kaske oda hin dino.
12Bo hin ajse murša, save uľile (narodzinde pes) avke, hoj našťi dživen džuvľaha. A hin the ajse murša, savendar o nipi ajsen kerde. A mek hin the pačivale murša, save korkore kamle te ačhel pačivale prekal o ňeboskero kraľišagos. Oda, ko šaj prilel, mi prilel!”
13Akor leske ande le čhavoren, hoj pre lende te thovel o vasta a modľinelas pes vaš lenge, ale o učeňika lenge na domukenas.
14No o Ježiš lenge phenďa: “Domuken le čhavorenge te avel ke ma a ma braňinen lenge, bo ajsengero hin o kraľišagos le Devleskero.”
15A sar thoďa pre lende o vasta, geľa odarik het.
16Varesavo murš avľa ke leste a phenďa: “Učiťeľina, so ajso lačho mange kampel te kerel, hoj man te el o večno dživipen?”
17Ov leske phenďa: “Soske mandar phučes pal o lačho? Jekh hino Lačho. A te kames te džal andro dživipen, doľiker o prikazaňja.”
18Phenďa le Ježišoske: “Save?” A o Ježiš phenďa: “Na murdareha! Na kereha lubipen! Na čoreha! Na svedčineha klamišagoha pre tiro pašutno!

19De pačiv tira da the le dades! Kameha avres avke sar pes korkores!”
20O terno murš leske pre oda odphenďa: “Kada savoro imar doľikerďom. So mange mek kampel?”
21O Ježiš leske phenďa: “Te kames te avel dokonalo, dža, biken tiro barvaľipen a rozde le čorenge a ela tut o barvaľipen andro ňebos. Paľis av a phir pal ma!”
22Ale sar oda šunďa o terno murš, geľa het smutno, bo sas les but barvaľipen.
23O Ježiš phenďa peskere učeňikenge: “Čačipen phenav tumenge, hoj o barvalo phares avela andro ňeboskero kraľišagos.
24A pale tumenge phenav, hoj lokeder hin la ťavake te predžal prekal e suvakeri chev, sar le barvaleske te džal andro ňeboskero kraľišagos.”
25Sar oda šunde leskere učeňika, igen pes čudaľinenas a phenenas: “Ta akor, ko šaj el spasimen?”
26Ale o Ježiš dikhľa pre lende a phenďa lenge: “O manuša ada našťi keren, ča o Del šaj. Bo o Del šaj kerel savoro.”
27Akor leske odphenďa o Peter: “Dikh, amen omukľam savoro a geľam pal tu. So amen hin olestar?”
28O Ježiš lenge phenďa: “Čačipen tumenge phenav, hoj andre oda časos, so avela, sar bešela o Čhavo le Manušeskero pre peskero slavakero tronos, akor the tumen, save pal mande džanas, bešena pro dešuduj (12) troni a sudzinena o dešuduj fajti le Izraeloskere.
29A sako, ko omukelas vaš miro nav o khera, le phralen abo le pheňen, le dades abo la da, le čhaven vaj o maľi, chudela šelvar ajci buter a chudela o večno dživipen.
30Ale but olendar, ko sas ešebne (perše), ena posledna a o posledna ena ešebne.”