Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - MATUŠ

MATUŠ 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Andre oda časos šunďa o Herodes, savo sas vladaris upral e Galileja, o hiros pal o Ježiš
2a phenďa peskere sluhenge: “Oda hin o Jan Krsťiťeľ! Ov ušťiľa andral o meriben, a vašoda les hin zor te kerel ola zazraki.”
3Bo o Herodes chudľa le Jan, phandľa les a thoďa les andre bertena vaš e Herodijada, savi sas romňi le Filiposke, leskere phraleske.
4Bo o Jan leske phenelas: “Nane tuke domuklo, hoj laha te džives.”
5O Herodes kamelas les te murdarel, ale daralas pes le manušendar, bo on les lenas vaš o prorokos.
6Ale paľis pre Herodesiskere berša khelelas la Herodijakeri čhaj angle savorende a sas leske pre dzeka.
7Vašoda la diňa lav, hoj la dela savoro, so ča peske mangľahas.
8A vaš oda, hoj la lakeri daj prevakerďa, phenďa: “An takoj mange pre tacka o šero le Janoskero Krsťiťeľiskero.”
9O kraľis ačhiľa smutno, ale vaš o lav, so la diňa, the anglo manuša, save leha sas pre hoscina, prikazinďa, hoj te anen.
10Avke diňa te odčhinel le Janoske o šero andre bertena.
11Leskero šero ande pre tacka a dine la čhake a oj ľigenďa peskera dake.
12Akor avle leskere učeňika, ile leskero ťelos a parunde les. Paľis gele a phende oda le Ježišoske.
13Sar oda šunďa o Ježiš, odgeľa odarik la loďkaha pre omuklo than. Ale došunde pes pal oda o nipi a gele andral o fori pešones pal leste.
14Sar avľa o Ježiš avri andral e loďka, dikhľa igen but nipen. Sas leske pharo pre lende a sasťarďa le nasvalen, save sas maškar lende.
15Sar zaračiľa, avle ke leste leskere učeňika a phende leske: “Pre kada than nane ňič a imar hin but ori, rozmuk le nipen, hoj te džan andro fori peske te cinel te chal.”
16Ale o Ježiš lenge phenďa: “Na kampel lenge te džal. Tumen len den te chal.”
17Ale on leske phende: “Hin amen kade ča pandž mare the duj ribi.”
18Ov lenge phenďa: “Anen mange len!”
19Phenďa le nipenge, hoj peske te bešen pre čar. Iľa ola pandž mare the duj ribi, dikhľa pro ňebos a paľikerďa. Paľis phagerelas o mare, delas le učeňikenge a o učeňika denas le nipenge.
20Chale savore a čaľile. Ole kotorendar, so ačhiľa, kidle upre dešuduj (12) pherde bare košara.
21Ola, save chanas, sas vaj pandž ezera (5 000) murša, bi o džuvľa the bi o čhave.
22O Ježiš takoj bičhaďa peskere učeňiken, hoj te džan andre loďka a te džan anglal pre dujto sera le moroske, medik ov na rozmukela le nipen.
23Sar len rozmukľa, geľa ča ov pro verchos pes te modľinel. Sar zaračiľa, sas ode korkoro.
24E loďka imar sas maškar o moros a o vlni laha čhivkerenas, bo phurdelas zoraľi balvaj.
25Ke tosara, sar mek na vidňisaľolas, phirelas o Ježiš pal moros a avľa ke lende.
26Sar o učeňika les dikhle te phirel pal o moros, predaranďile a phende: “Oda hino mulo!” A vriskinde daratar.
27Ale o Ježiš ke lende takoj prevakerďa: “Ma izdran! Me som. Ma daran tumen!”
28A o Peter leske phenďa: “Rajeja, te sal oda tu, phen mange, hoj te džav ke tu pal o paňi.”
29Ov phenďa: “Av!” O Peter geľa avri andral e loďka, phirelas pal o paňi a džalas ko Ježiš.
30Ale sar dikhľa pre zoraľi balvaj, daranďiľa, chudľa te tašľol a vriskinďa: “Rajeja, zachraňin man!”
31O Ježiš takoj nacirdľa o vast, zachudľa les a phenďa: “Manušeja, savo cikno pačaben tut hin! Soske na pačahas?”
32Sar gele andre loďka, e balvaj preačhiľa.
33A ola, ko sas pre loďka, banďonas anglal leste a phenenas: “Tu sal čačes o Čhavo le Devleskero!”
34Sar pregele la loďkaha o moros, avle andre phuv Genezaret.
35O manuša andral oda than les sprindžarde a rozhirinde oda pal caľi odi phuv. Ande ke leste savore nasvalen
36a mangenas les, či lenge na domukela, hoj pes te chuden ča le agorestar leskere gadendar. Ola, save pes lestar chudle, sasťile avri.