Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - MATUŠ

MATUŠ 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pal o šov džives peske vičinďa o Ježiš le Peter, le Jakob the le Jan leskere phrales. Iľa len peha a sas korkore pro učo verchos.
2Ode pes anglal lende čerinďa. Leskero muj leske labolas sar o kham a o gada leske parňile sar o svetlos.
3Akor pes sikade lenge o Mojžiš the o Eliaš a vakerenas le Ježišoha.
4O Peter phenďa le Ježišoske: “Rajeja, mištes amenge hin kade. Te kames, keras trin stani: Tuke jekh, le Mojžišoske jekh the le Eliašoske jekh.”
5Mek sar vakerelas, zaučharďa len andre e žiarivo chmara a andral e chmara prevakerďa ke lende o hangos: “Kada hin miro Čhavo, kas kamav. Lestar hin man radišagos, les šunen!”
6Sar oda šunde o učeňika, pele pro muj a igen pes daranas.
7O Ježiš avľa ke lende, chudľa pes lendar a phenďa lenge: “Ušťen, ma daran tumen!”
8A sar hazdle upre o jakha, na dikhle imar ňikas, ča le Ježiš korkores.
9Sar avenas tele pal o verchos, phenďa lenge o Ježiš: “Ma vakeren avri ňikaske pal oda, so dikhľan, medik o Čhavo le Manušeskero na ušťela andral o meriben!”
10Leskere učeňika lestar phučle: “Soske phenen o zakoňika, hoj ešeb (peršo) mušinel te avel o Eliaš?”
11O Ježiš lenge odphenďa: “O Eliaš čačes avela ešebno a prikerela sa,
12ale phenav tumenge, hoj o Eliaš imar avľa a na prindžarde les, ale kerde leha, sar kamle. Avke lendar cerpinela the o Čhavo le Manušeskero.”
13Akor achaľile o učeňika, hoj lenge vakerelas pal o Jan Krsťiťeľ.
14Sar avle paš o nipi, avľa ke leste jekh manuš, savo peľa pro khoča, banďolas anglal leste
15a phenďa: “Rajeja, av jileskero ke miro čhavo, bo hin les zachvati a igen cerpinel, bo furt perel andre jag the andro paňi.
16Anďom les ke tire učeňika, ale našťi les sasťarde.”
17O Ježiš odphenďa: “Ó, manušale bi o pačaben the previsarde, mek dži kana tumenca avava? Dži kana tumen mek zľikerava? Anen les ke mande!”
18O Ježiš les pokarhinďa a o demonos takoj andral leste geľa avri. O čhavo sasťiľa avri ola oratar.

19Paľis avle o učeňika korkore paš o Ježiš a phende: “Soske les amen našťi tradňam avri?”
20Ov lenge phenďa: “Vašoda, hoj frima pačan. Bo phenav tumenge, te tumen uľahas ča ajso pačaben sar o horčično ďiv (zrnos), phenena kale verchoske: ‘Predža kadarik kode!’ – a predžala. A na ela ňič, so našťi kerena.”
21“Ale ajse na džan avri, ča la modľitbaha the le postoha.”
22A sar phirenas jekhetane pal e Galileja, phenďa lenge o Ježiš: “O Čhavo le Manušeskero ela dino andro vasta le manušenge.
23Murdarena les, ale pro trito džives ušťela andral o meriben.” A o učeňika ačhile igen smutne.
24Sar doavle andro Kafarnaum, avle ko Peter ola, save kiden avri le chramoskere daňe, a phende: “Tumaro učiťeľis na počinel le chramoskeri daň?”
25Ov odphenďa: “Počinel!” Sar avľa o Peter andro kher, phučľa lestar o Ježiš ešebno (peršo): “So pes tuke dičhol, Šimon? Kastar len o kraľa andral kada svetos o clo abo o daňe? Peskere čhavendar, abo le cudzendar?”
26Ov odphenďa: “Le cudzendar.” Akor leske o Ježiš phenďa: “Akor lengere čhave na mušinen te počinel.
27Ale hoj pre amende te na rušen, dža ko moros a čhiv e uďica. Ešebno riba, so pes chudela, le avri a sar lake phundraveha o muj, arakheha andre rupuňi minca. Le les avri a počin e daň vaš tu the vaš ma.”