Text copied!
CopyCompare
Bateli Vavaluna - Mak

Mak 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yeisu alonau ge wana tohago Yelusalema hi nopakelakelaubwa hi vin Betepage ge Bedani Oya Olibe awanina elal, inoke wana tohago eluwa i patunal nihi houwa.
2I baek elal i ba, “Nuku nok nuku na awan toto maninilaa, ge sauga nuku ulutuk, donki natuna etega iyahe tei nuku kite hi am hikan, nige sauga etega gamagal etega i heheya pwatanaa. Nuku leke inoke nuku pwatanim te.
3Ebo gamagal etega ni nelimiu ni ba, ‘Hauna kaiwena donki natuna ku leleke ei?’ nuku baek elana nuku ba, ‘Babala nuwana, yaa nige sauga ni yayapu inoke naha pasikalim al.’”
4Yaka tohago hi nok hi na panuwaa, ge donki natuna hi pwawa hi am hikana limi etega ana nog bebenaa, i talmilila kamwasaa. Sauga hi lekaleka,
5gamagalau bolo hi taltalmilila o hi nel elal hi ba, “Hauna kaiwena ge donki natuna ku leleke ei?”
6Analiya hi lahe i ola hauna Yeisu i baunan eliyalil, inoke gamagalau hi talam ge tohago donki hi ahe hi egon.
7Sauga hi pwatanik Yeisu elana, ali kaliko hi yao eputetenaa, inoke Yeisu i yawaha i misiyo.
8Gamagalau hi gewi ali kaliko hi yao kamwasaa, yaka enuna al hi na kamwasa bebenaa, vegavega ginebi lamwana hi govel ge hi yao kamwasaa.
9Inoke bolo hi nohouwa Yeisu awonaa ge bolo hi nawaa enaa hi yoga hi ba, “Hosana! Babala ta tobalan!” “Yehoba ni ba muloluan, iya i nem Babala alana elana!”
10“Yehoba ni ba muloluan, iya i nem wala Kin, tubula Deibid wana abalogugui i pwatanim!” “Hosana! Yehoba mihahaina hot ta tobalan!”
11Yeisu i na i vin Yelusalema, inoke i na i tuk Limi Bwabwalena elana. Matana i lipwapwati bugul gegewena i kitel, yaa iyaka i kokoyavi, inoke alonau wana tohago elulutega eluwa Yelusalema hi eguluwai hi na Bedani.
12Hi kenu lan i gan, yaka Bedani hi eguluwai hi nanawa Yelusalema kaiwena, inoke Yeisu i galebu.
13Poga etega i kitek laha, lamwana iyaka i siun ge i noyan, inoke i nok i na ni kite tab enona i gan. Sauga i nok i na gegelinaa, i kite nige enona i gagan, lamwana ya, kaiwena nigeya ga poga wali sauga enon i oola.
14Yaka i baek ebwakil elana i ba, “Nige al gamagal etega enom ni kikibwa ge ni aan.” Inoke wana tohago baaba o hi hago.
15Sauga Yeisu i vin Yelusalema, i na i ulutuk Limi Bwabwalena elana, inoke bolo hi lolopalipali ge bolo hi lolopwapwamola i takel. Mani ana tololopatal wali teibol ge bolo bunibuni hi palipali wali abamisiyo i yoho pwapwati,
16ge gamagalau i lopwalil bahi wali bugubugul nihi kakaval solaa Limi Bwabwalena ana gana gamwanaa.
17Inoke i panpankiti gamagalau elal i ba, “Buki Bwabwalena elana Yehoba wana baaba hi lelelian i ba, ‘No limi alana nuku tun tapwalolo limena gamagalau gegewel kaiweliya,’ yaa komiu ku ginol i ola tokaoma wali gol.”
18Topowon bwabwatal ge Logugui ana topankite wasa ya hi hago, inoke kamwasa hi loya ga nihi ola ge Yeisu nihi lopaaliga, kaiwena boda nuwaliya i noek wana panpankiti elana inoke topowon bwabwatal Yeisu hi lovakunan.

19Sauga bulin i gan, inoke Yeisu alonau ge wana tohago Yelusalema hi eguluwai.
20Lan i gan mweluluga, Yeisu alonau ge wana tohago hi nanawa kamwasaa Yelusalema kaiwena, inoke poga hi kite iyaka i aliga, aliga i telipunaa lamwanaa i na i lau ewahilina elana.
21Pita Yeisu wana baaba i nuwahikan, inoke i baek elana i ba, “Topankite, matam i nok! Nolu ebwakil o u ba nuwamutan, he iyaka i aliga ge lamwana i yakiwa.”
22Yeisu Pita anana i lahe i ba, “Yehoba nu abulilek-an.
23Ya ba tunahot eliyamiu, ebo gamagal etega ni baek oya ya elana ni ba, ‘U egon u na totom u aliyohiwa hogaa’ ge ebo ni abulilek te nasi ni masal ni ola wana baaba ge ebo nige ni nunuwa lalabui, inoke oya ni miegon.
24He na baewa eliyamiu, hauna gun ebo nuku awanuni Yehoba elana, nuku abulilek te iyaka ku pwawa, inoke Yehoba ni pewa eliyamiu.
25Ge sauga ebo nuku awaawanun ge alomiu etega wana gegi eliyamiu nuku nuwatu, he nuku nuwayoho, inoke Tamamiu labulabumwa wami gegi ni nuwayoho.
26Yaa ebo alomiyau wali gegi nige nuku nunuwayoho, he Tamamiu labulabumwa wami gegi nige ni nunuwayoho.”
27Yeisu alonau ge wana tohago hi na hi vin al Yelusalema, inoke sauga i nawanawa Limi Bwabwalena ana gana gamwanaa, yaka topowon bwabwatal avaliyau Logugui ana topankite ge panuwa ana tonowakau hi na elana,
28ge hi neli hi ba, “Hauna logugui wana gasisi elana ge bugul bolo ya u awaawaginol? Henala wam gasisi i pewa?”
29Yeisu analiya i lahe i ba, “Nel etega ga na neli eliyamiu. Ebo nuku lahe, inoke abwe na baunan eliyamiu henala wana logugui elana ge bugul bolo ya ya awaawaginol.
30He ku ba ga na hago! Diyon Tobabitaiso gamagalau i pababitaisol. Logugui o ga i neem? Yehoba elana, o ebo gamagalau elal?”
31Yaka hi peliwaliwan-agil hi ba, “Ebo ta ba, ‘Logugui o i neem Yehoba elana,’ inoke nasi ni ba, ‘He hauna kaiwena ge Diyon nige ku aabulilek-an?’
32Yaa ebo ta ba, ‘Logugui o i neem gamagalau elal’, he boda ta lovakunagil, kaiwena hi abulilek te tunahot Diyon iya palopita.”
33Inoke Yeisu anana hi lahe hi ba, “Nige ha aatena.” Yaka i ba, “Ebo nigeya, he nau al ge nige na babaunan te henala wana logugui elana ge bugul bolo ya ya awaawaginol.”