Text copied!
CopyCompare
Bateli Vavaluna - Mak

Mak 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sauga Yeisu i ulutagilem Limi Bwabwalena elana, yaka wana tohago etega i baek elana i ba, “Topankite, matam ga i nok! Pat bwabwatal ge Limi Bwabwalena ana taltal waiwaisana u kite!”
2Yeisu anana i lahe i ba, “Limi Bwabwalena waiwaisana ya iyoho u kikite. Yaa pat bolo hi ahe Limi ya hi ginoliya, nige etega ni miminaa abanaa, gegewena abwe nihi pasamwalekaleka.”
3Inoke Yeisu alonau ge wana tohago hi na hi ha Oya Olibe, ge i misiyo awona i noek Limi Bwabwalena elana. Inoke Pita, Yemesa, Diyon ge Andulu, heliya ya awawal, hi nel elana hi ba,
4“Wama wasa ga u pem, hauna sauga ge abwe bugul bolo baliya u babaunan ni masal? Ge wali masal ana etotohi ga ni ola?”
5Yaka Yeisu i baek elal i ba, “Nuku matahikagimiu, bahi gamagal etega ni papagegemiu.
6Kaiwena gamagalau nihi gewi abwe alau elana nihi nem ge nihi ba, ‘Nau Mesaiya!’ inoke gamagalau nihi gewi nihi pagegel.
7Elohaveyan butuna nuku hagowa labemiwa ge haveyan wasana nuku hagoek laha, yaa bahi atemiu ni bwanabwana. Bugul ololana o ni gan ga, yaa sauga mowamowasena nige ga ni nenem.
8Boda ge boda nihi lohaveyan, i ola al abalogugui ge abalogugui nihi lohaveyan. Mwaniknik ge galebu bwabwatana nihi masal labi tomaha ge tomaha elal. Nak bolo ya nihi masal houwa ga, ni ola ab lomwanina i telipuna ga mulaa abwe wawaya i masal.
9Nuku matahikagimiu, kaiwena gamagalau abwe nihi libimiu ge nihi ahemiu nihi telemiu kot elana, ge hihiu elololina nihi ahe nihi nibinibihagimiu wali limi tapwalolowa. Alau kaiwena abwe nuku talmilil tologugui ge kin mataliyaa, inoke wasa waiwaisana nuku wasaan elal.
10He wasa waiwaisana nihi papaatena-an houwan gamagalau gegewel elal, inoke mulaa abwe sauga mowamowasena ni vin.
11Sauga ebo nihi libimiu ge nihi ahemiu nuku na kot kaiwena, bahi nuku nuwanuwatu hauna nuku baunan ge ni labemiu. Ana sauga elana, hauna ebo Yehoba ni pamasal eliyamiu, inoke nuku baunan, kaiwena baaba toto ku babaunan nige totomiu i oola, yaa Yayaluwa Bwabwalena iya te ni baaba.
12Gamagalau taliliyau nihi wasaagil tologugui elal inoke nihi lopaaligal. Taman nihi ginol ni ola al to natuliyau elal. Wawayau nihi lut tamaliyau ge hinaliyau nihi pihigelgel-agil, inoke nihi pek tologugui nihi lopaaligal.
13Alau kaiwena gamagalau gegewel nihi pihigelgel-agimiu, yaa henala ebo ni talmilil gagasisi ana siga abapwamowasi elana mwal ni pwawa.
14‘Toapapanak bwaibwaikikinina’ abwe nuku kite ni talmilila abamina toto iya nige alana i gagana—he komiu bolo buki ya ana tovavasili nuwamiu ni sapu baaba ya kaiwena. Inoke sauga o bolo hi miminaa Yudiya elana nihi lou nihi na nihi ha oyaa.
15Ebo gamagal etega iyoho i minamina wana limi pwatanaa toto hi tal paabwab, bahi ni lalau ge ni uulutuk wana limiya bugul etega ni aahe, ni lou ya.
16Ebo gamagal etega iyoho i tuwatuwalali eyowaa, bahi ni sisikal panuwaa ge ana kaliko etegana ni aahe.
17Sauga o elana nasi ni pulowan hot yowau toliyan ge topapaalahul elal. Eeu, hauna nak geb o!
18He nuku awanun Yehoba elana inoke bahi nak o ni mamasal tultul ana sauga elana.

19Kaiwena sauga o elana miloloyowan bwabwatana hot ni masal, ololana o nige sauga etega i mamasal abatelipuna elana sauga toto Yehoba panayawi i ginol, ana siga sauga ya. I ola al nige ni gagan sauga mulaa.
20Binimala Yehoba nak o ana sauga nige ni papakaubwa, he nige gamagal etega ni mwamwal, yaa gamagalau bolo iyaka i hilel kaiweliya te sauga ana yapu iyaka i pakaubwa.
21Sauga o elana ebo gamagal etega ni baewa eliyamiu ni ba, ‘Ku kite, Keliso iya hiwe,’ o ebo etega al ni ba, ‘Iya huwo,’ bahi nuku aabulilek-an.
22Kaiwena keliso kakakawel ge palopitau kakakawel abwe nihi masal ge ginol yawiyawi nihi ginolil gamagalau wali abanuwa ahi, nuwaliya Yehoba wana hilihili gamagaliliyau nihi pagegel, yaa nige bosowailiya.
23He nuku matahikagimiu, kaiwena wami wasa iyaka ya pewa pahuwala pulowan gegewel bolo abwe nihi masal kaiweliya.
24Miloloyowan o ni mowasi enaa, inoke sabwelu ni gogou, waikena nige al ni yayana,
25putum nihi soguem labulabumwa, ge togasisi bolo hawawala nihi lamwalamwaniu.
26Sauga o elana, gamagalau Gamagal Natuna nihi kite, i nenem yaluyalu gamwanaa, ginebi wana gasisi ge wana wasawasa.
27Inoke wana aneloseyau ni patunal nihi na panayawi bebena esopali ge wana hilihili gamagaliliyau nihi bugul gogonil, nihi telipunaa buhuna etega nihi na nihi pwamowasiya buhuna etega.
28Abaatena nuku aheya poga elana. Sauga ebo ta kite lamwana i titin, inoke ta atena waiwai ana sauga iyaka i kelaubwa.
29I ola al, sauga ebo nuku kite bugul gegewena bolo ya liwanagil nihi masal, nuku atena Gamagal Natuna wana sauga nem iyaka i kelaubwa hot.
30Ya ba tunahot eliyamiu, heyan bolo ya nige nihi aaliga haba, inoke bugul gegewena bolo ya nihi masal.
31Labulabum ge panayawi nihi mowasi, yaa nau no baaba nige ni momowasi.
32Nige gamagal etega i aatena hauna lan o ebo hauna sauga. He bwagana aneloseyau labulabumwa, nige hi aatena, ge nau al Natuna nige ya aatena, Nam ya te i atena.
33Inoke nuku matahikagimiu ge nuku silawaagimiu, kaiwena nige ku aatena hauna sauga ge abwe Gamagal Natuna ni nem.
34He i ola tau etega iyaka i egon i na labi getoga: wana limi iyaka i eguluwana wana totuwalali elal ge nihi matahikan, totuwalali maisena ge maisena wali tuwalali iyaka i guyauan, ge iyaka i ba totuwalali etega nog ni matahikan ge bahi ni kekenu.
35He nuku silawaagimiu, kaiwena nige ku aatena hauna sauga ge abwe tonlimi ni sikalim, bulin i gangan, o ebo bulin nuwanaa, o age ebo kamkam i kahikahin, o ebo lan i gangan.
36Bahi tage komiu iyoho ku kenukenu ge etimwawa ni vin pwawamiu.

37Inoke na baewa eliyamiu, ge na baek al gamagalau gegewel elal, ‘Nuku silawa!’”