Text copied!
CopyCompare
القبطية العهد الجديد - ⳘⲀⲢⲔⲞⲚ

ⳘⲀⲢⲔⲞⲚ 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲏ ⲑⲫⲁⲅⲏⲛⲉⲙ Ⲃⲏⲑⲁⲛⲓ⳿ⲁ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϫⲱⲓⲧ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲃ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ
2ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲡⲁⲓϯⲙⲓ ⲉⲧⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲙⲑⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏϫ ⲉϥⲥⲟⲛϩ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲙⲁϯⲟⲩⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲓⲧϥ.
3ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲁϫⲟⲥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲡⲉⲧⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ⳿ϥⲛⲁⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⳿ⲙⲛⲁⲓ.
4ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏϫ ⲉϥⲥⲟⲛϩ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲟ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓϧⲓⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯⲟⲩⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ.
5ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϯⲟⲩⲱ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏϫ.
6⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲭⲁⲩ.
7ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏϫ ϩⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲱⲟⲩ.
8ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲁⲩⲫⲱⲣϣ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲱⲥ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲱⲣϫ ⳿ⲛϩⲁⲛϫⲁⲗ ⳿ⲛ⳿ϣϣⲏⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲓⲟϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲫⲱⲣϣ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ.
9ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ⳿ⲉⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ ϩⲓ⳿ⲧϩⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ⳿ⲉⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ ϩⲓⲫⲁϩⲟⲩ ⲛⲁⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⳿ⲱⲥⲀⲛⲛⲁ ⳿ϥ⳿ⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪
10⳿ⲥ⳿ⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⳿ⲱⲥⲀⲛⲛⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϭⲟⲥⲓ.
11ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲏⲣϥ ⳿ⲉⲧⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ϩⲏⲇⲏ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲂⲏⲑⲁⲛⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅
12ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲃⲏⲑⲁⲛⲓ⳿ⲁ ⲁϥ⳿ϩⲕⲟ.
13⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲃⲱ ⳿ⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ϩⲓⲫⲟⲩⲉⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛϫⲱⲃⲓ ϩⲓⲱⲧⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ϫⲉ ϩⲁⲣⲁ ⳿ϥⲛⲁϫⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ϩⲓⲱⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϫⲱⲥ ⳿ⲙⲡⲉϥϫⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉϩⲁⲛϫⲱⲃⲓ ⲛⲉ ⳿ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ.
14ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉ ⳿ϩⲗⲓ ϫⲉⲙ ⲟⲩⲧⲁϩ ϩⲓⲱϯ ϣⲁ ⳿⳿ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏ.
15ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲏⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲱⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓ⳿ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲕⲟⲗⲩⲃⲓⲥⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲁⲑⲉⲇⲣ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧϯ ϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲥⲟⲥⲟⲩ.
16ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲭⲱ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ.
17ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲡⲁⲏⲓ ⲉⲉⲩ⳿ⲉⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲁⲓϥ ⳿ⲙⲃⲏⲃ ⳿ⲛⲥⲟⲛⲓ.
18ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲁⲧⲁⲕⲟϥ ⳿ⲛⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲛⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⲅⲁⲣ ϧⲁⲧⲉϥϩⲏⲡⲓⲙⲏϣ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉϥ⳿ⲥⲃⲱ.

19ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲣⲟⲩϩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁϥϩⲏⲗ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲃⲁⲕⲓ.
20ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲥⲓⲛⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲁⲧⲟⲟⲩ⳿ⲓ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉϯⲃⲱ ⳿ⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ⲁⲥϣⲱⲟⲩ⳿ⲓ ϩⲓ ⲧⲉⲥⲛⲟⲩⲛⲓ.
21ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ⲓⲥ ϯⲃⲱ ⳿ⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲕⲥⲁϩⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲥϣⲱⲟⲩ⳿Ⲓ.
22ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲭⲁ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.
23⳿ⲁⲙⲏⲛ ⲅⲁⲣ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϫⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲧⲱⲟⲩ ϫⲉ ϥⲓⲧⲕ ⲟⲩⲟϩ ϩⲓⲧⲕ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙϭⲓⲥⲁⲛⲓⲥ ϧⲉⲛⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲁϥ.
24ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ.
25ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ϩⲱϥ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲭⲱ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲡⲁⲣⲁ⳿ⲡⲧⲱⲙⲁ.
26ⲟⲩⲟϩ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϭⲧⲉⲙⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲛⲉϥⲭⲱ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ.
27ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲟⲛ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲁⲩ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ.
28ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲕ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲓⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲕ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲕ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ.
29Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲁⲣⲓⲟⲩⲱ ⲛⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲓ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓϧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ.
30ⲡⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉ ⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲡⲉ ϣⲁⲛ ⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲁⲣⲓⲟⲩⲱ ⲛⲏⲓ.
31ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲛⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛϣⲁⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲡⲉ ⳿ϥⲛⲁϫⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ.
32ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲏϣ ⲛⲁⲣⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲛⲉ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ.
33ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϩⲱϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲓ⳿⳿ⲓⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ.